Lukiohankkeesta

 

img_5675.jpg

Kirjoitukseni Nurmijärven Uutisten Viikon vieras -palstalla 6.6.2018:

Lukiohankkeesta

Sivistyslautakunta on päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että ensi vuoden alusta perustetaan uusi lukion rehtorin virka. Rehtori tulisi toimimaan Nurmijärven yhteiskoulun ja Rajamäen lukioiden hallinnollisena esimiehenä. Tähän asti molempien lukioiden rehtoreina ovat toimineet yläkoulujen rehtorit. Päätös tulee edistämään kunnan omien lukioiden kehittämistä, kun uusi rehtori voi keskittyä täysin lukioiden johtamiseen ja kehittämiseen.

Vuoden lopulla valtuustolle tulee päätettäväksi hanke uudesta yhdistetystä kunnallisesta lukiosta, joka läpi mennessään tarkoittaisi edellä mainittujen lukioiden yhdistämistä ja investointia uuteen moderniin lukiorakennukseen Kirkonkylälle.

Lukion hankesuunnitelma tuotiin kunnanhallitukseen vuoden 2017 lokakuussa. Silloin hankesuunnitteluvaihetta päätettiin jatkaa siten, että hanke- ja investointipäätös on tehtävissä vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Päätös oli järkevä – mm. käyttäjätarpeiden selvitykseen oli panostettu vähäisesti. Erityisen ongelmalliseksi näin nykyisessä velkaantumistilanteessa sen, että lukiohanke aikaistaisi useilla vuosilla investointeja yli 10 miljoonalla eurolla. Ne isot investoinnit, jotka uusi lukio korvaisi, toteutuisivat muutoin kaukana tulevaisuudessa vuoden 2022 jälkeisenä aikana. Tätäkään ei tuotu esille hankesuunnitelmassa tai huomioitu lautakuntakäsittelyssä.

Toivottavasti kunnanhallituksen antama aikalisä on hyödynnetty tehokkaasti ja hankesuunnitelmaa on kehitetty siten, että päätöksenteolle on todelliset edellytykset. Taloudellisesti merkittävä hanke tulee nostattamaan kannanottoja puolesta ja vastaan, eikä sen läpimeno ole itsestäänselvyys. Tämän vuoksi pidän perusteltuna, että hankesuunnitelmassa tulisi huomioida mahdollisuus toteuttaa hanke myös vaiheittain, jotta pitkään odotettu ja tarpeellinen kirjaston saneeraus ja laajennus voitaisiin toteuttaa erillisenä hankkeena, mikäli lukiohanke edelleen viivästyy. Aiemmin kirjaston osuus oli erillinen hanke, jota siirrettiin eteenpäin vuosittain talousarviopäätösten yhteydessä. Olisi kohtuutonta, että se jälleen kerran – nyt koplattuna lukiohankkeeseen – siirtyisi epämääräiseen tulevaisuuteen.

Arto Hägg

kunnanvaltuutettu (KOK)

 

Lukion rehtorin viran perustaminen on maanantaina 11.6. kunnanhallituksen kokouksen asialistalla.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.