Aluevaaliteemani

Elina Valtonen, kansanedustaja ja kokoomuksen varapuheenjohtaja viime kuntavaalien alla:

”Arto on tehnyt erinomaista työtä kuntalaisten eteen – se työ jatkukoon! Jyrkkä ei tiukkapipoisuudelle on teema, josta voisi ammentaa elinvoimaa koko Suomeen.”

Sitoutuminen luottamustehtävien hoitoon

Luottamustoimien hoitamiseen on sitouduttava. 14 vuoden aikana olen osallistunut keusotevaltuuston,  kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouksiin liki 100 %:sti. Poissaolot ovat laskettavissa yhden käden sormilla. Minua et löydä poissaolotilastoista.

Hyvinvointialueen tasapuolinen kehittäminen yhteistyössä

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue muodostuu viidestä liki samankokoisesta kunnasta ja yhdestä pienemmästä. On selvää, että mikään yksittäinen puolue tai yksittäisen kunnan aluevaltuutetut eivät pysty ajamaan puusilmäisesti oman nurkkakuntansa asioita ilman muiden tukea. Tämän vuoksi aluevaltuustossa  menestyvät vain sellaiset esitykset ja aloitteet, joilla kehitetään koko hyvinvointialuetta. Keski-Uudenmaan kaltaista hyvinvointialuetta voi kehittää vain yhteistyöllä puolue- ja kuntarajojen yli ja se edellyttää luottamushenkilöiltä ymmärrystä ja vastuuntuntoa kehittää aluetta tasapuolisesti. 

Palvelut ja päätöksenteko on pidettävä lähellä asukkaita. Talouskurista on pidettävä huolta.

Näen tulevien aluevaltuutettujen keskeisinä tehtävinä lähipalveluiden riittävän turvaamisen ja hyvinvointialueen taloudesta huolehtimisen. Hyvin ja vastuullisesti hoidettu talous on erinomaisen tärkeää myös hyvinvointialueella, jotta palvelut voidaan taata ja verorasitus ei nouse kestämättömäksi. Näiden yhteensovittaminen ei ole yksinkertaista – etenkään, kun väestö ikääntyy vauhdilla. Erityispalveluiden keskittämisellä, ennaltaehkäisevillä toimilla, etäpalveluilla ja digitalisaatiolla voidaan kuitenkin tehdä paljon sen eteen, että terveysasemaverkostoa ei tarvitse supistaa ja peruslähipalvelut säilyvät. 

Hyvinvointialueen hallintosäännöllä tulee varmistaa, että myös päätöksenteko on lähellä kansalaisia. Toisin kuin nykyisessä sote-kuntayhtymässä, tulee hyvinvointialueelle perustaa riittävästi lautakuntia ja varmistaa siten, että luottamushenkilöt ja alueen asukkaat saavat ajoissa riittävästi tietoa ja vaikutusmahdollisuuksia päätettäviin asioihin. Vaikka aluehallinto on mielestäni lähtökohtaisesti turha ja kallis uusi hallinnontaso, niin siitä tulee tehdä paras mahdollinen, mitä näistä asetelmista on tehtävissä. 

Lisää valinnanvapautta 

Hyvinvointialueen asukkailla tulee olla mahdollisuus valita, mistä sote-palvelunsa hankkivat. Asiakas on  tärkein – ei systeemi, joten tarvittaessa kansalaisella tulisi olla myös mahdollisuus vaihtaa palveluntuottajaa. Esimerkiksi julkisen puolen hammaslääkäripalvelujonoja voisi purkaa palveluseteleiden käytöllä. Kela-korvausjärjestelmää ei tule heikentää vaan päinvastoin kehittää edelleen. Henkilökohtaista budjetointia voisi hyödyntää ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden palveluissa.

Palveluiden laatua tulee valvoa ja epäkohtiin puuttua – olipa kyse julkisista tai yksityisistä palveluntuottajista. 

Turvallisuus

Turvallisuus on tärkeä osa kansalaisten hyvinvointia. Terve taloudenpito ja sen myötä toimiva ja kehittyvä hyvinvointialue ehkäisee tehokkaasti myös nuorten syrjäytymistä ja edistää alueen turvallisuutta. Turvallinen asuin- ja toimintaympäristö luodaan hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyöllä, jossa molemmilla on oma tärkeä roolinsa. Hyvinvointialueen tulee taata pelastustoimen rahoitus. Nopeasti kasvavalla ja ruuhkautuvalla Keski-Uudellamaalla ei tule supistaa pelastusasemaverkostoa.

Jyrkkä ei tiukkapipoisuudelle!

Huumori auttaa monessa asiassa – ahdasmielisyydellä ei saavuteta tuloksia. Minulla ei ole periaatteita – niihin turvaudutaan, kun asiaperusteet loppuvat.


10649969_580435715401772_5936285819490988149_n1.jpg