Vaaliteemani

Elina Valtonen, kansanedustaja ja kokoomuksen varapuheenjohtaja:

”Arto on tehnyt erinomaista työtä kuntalaisten eteen – se työ jatkukoon! Jyrkkä ei tiukkapipoisuudelle on teema, josta voisi ammentaa elinvoimaa koko Suomeen.”

Sitoutuminen luottamustehtävien hoitoon

Luottamustoimien hoitamiseen on sitouduttava.  13 vuoden aikana olen osallistunut valtuuston, kunnanhallituksen  ja lautakuntien kokouksiin liki 100 %:sti. Poissaolot on laskettavissa yhden käden sormilla. Minua et löydä poissaolotilastoista.

Yrittäjyys ja terve kuntatalous takaavat palvelut

Yrittäjyys ja vahva elinkeinoelämä takaavat vakaan kuntatalouden ja toimivat peruspalvelut. Palvelut niin nuorille, perheille kuin  ikäihmisillekin turvataan vain pitämällä kuntataloudesta huolta. Kun kuntalaisilla on työtä ja tekemisen mahdollisuuksia myös vapaa-aikana, niin perheet ja nuoretkin voivat paremmin. 

Turvallisuus

Turvallisuus on tärkeä osa meidän nurmijärveläisten hyvinvointia. Terve kuntatalous ja sen myötä toimiva, kehittyvä ja työllistävä kunta ehkäisee tehokkaasti myös nuorten syrjäytymistä ja edistää kunnan turvallisuutta.

Maankäyttö, kaavoitus ja rakentaminen

Sote-uudistuksen myötä maankäyttöön, kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvä osaaminen on korostunut kunnallisessa päätöksenteossa. Juuri näistä osaamisalueista minulla on pitkä kokemus sekä työelämästä että aiemmista luottamustoimista. Rakennettu ympäristö ja toisaalta ainutlaatuinen luonto ovat tärkeintä yhteistä omaisuuttamme. Niistä tulee pitää huolta – ajoissa.

Olen puheenjohtajana vetänyt kunnanhallituksen asettamaa kaavoituksen kehittämisen työryhmää, joka saa työnsä päätökseen keväällä 2021. Uskon, että työn tuloksena tulevina vuosina asemakaavoitusta kehitetään ja joustavoitetaan entisestään ja haja-asutusalueiden rakentamismahdollisuudet tulevat helpottumaan oleellisesti Nurmijärvellä.

Kunnan tasapuolinen kehittäminen

Nurmijärven kuntarakenne edellyttää ymmärrystä ja vastuuntuntoa kehittää kuntaa tasapuolisesti. On myös hyväksyttävä se, ettei jokaiseen taajamaan voida rakentaa erityislaitoksia ja monitoimihalleja. Nurmijärven kaltaista kuntaa voi kehittää vain yhteistyöllä puolue- ja taajamarajojen yli.

Jyrkkä ei tiukkapipoisuudelle!

Huumori auttaa monessa asiassa. Ahdasmielisyydellä ei saavuteta tuloksia.

Byrokratiaa ja kansalaisten holhoamista on vähennettävä. 

Minulla ei ole periaatteita – niihin turvaudutaan, kun asiaperusteet loppuvat.


10649969_580435715401772_5936285819490988149_n1.jpg