Uusimaa-kaava 2050

IMG_4782

Käsittelimme Nurmijärven kunnanhallituksessa ja päätimme lausunnosta Uusimaa-kaava 2050:n valmisteluaineistoon  liittyen. Kyseessähän on Uudenmaan liiton valmistelema koko Uudenmaan maakunnan kattava maakuntakaava, jonka tähtäin on vuodessa 2050. Uusimaa-kaavaa valmistellaan yhdessä Helsingin seutua koskevan MAL 2019 -suunnitelman laadinnan kanssa. Olen ollut yhtenä Nurmijärven luottamushenkilöedustajana mukana MAL 2019 -seminaarissa ja työpajoissa.

Kaava on tarkoitus hyväksyä vuonna 2019, mutta jo tästä valmisteluaineistosta voi hahmottaa, miltä Uusimaa voisi näyttää hieman yli 30 vuoden päästä.

Nurmijärveläisenä kiinnittyy huomio siihen, että Klaukkala on esitetty kuuluvaksi pääkaupunkiseudun ydinalueeseen tukeutuvaan kasvuvyöhykkeeseen, Kirkonkylä keskuksena ja Rajamäki pienenä kuntakeskuksena, joka toimii myös lähipalveluiden keskuksena.

Klaukkalan rataa ei ole nostettu esille ainakaan tässä aineistossa. Kilpailevia ja merkittävimpiä ratahankkeita on sen edelle asetettu. Mikäli ratahankkeet etenevät ja arvostetaan tämän aineiston perusteella, niin Klaukkalan rata ei ole realismia vielä vuonna 2050.

Aineistossa on yllättävänkin vahvasti nostettu esille Tallinna-Helsinki -tunneliyhteys. Siihen liittyen aineistosta löytyy nurmijärveläisittäin mielenkiintoinen merkintä tavaraliikenteen raideyhteydestä Rajamäen suunnasta Hanko-Hyvinkää radalta Helsinki-Tallinna tunneliin.

Sellainen pieni huomio aineistosta, että joissakin karttakaavioissa näyttäisi Röykkä ja Rajamäki menneen sekaisin.

Tämän linkin takaa voi käydä kurkistamassa tulevaisuuteen:

http//www.uudenmaanliitto.fi/files/21546/Valmisteluaineiston_selostus_-_Uusimaa-kaava_2050.pdf

 

2 thoughts on “Uusimaa-kaava 2050

  1. Onko julkisuus säädöksiin tullut uusia määräyksiä kaavoituspuolelle kun esityslistoissa ei välttämättä näy enää hakijaa vaan ainoastaan kiinteistön numero.

    Tätä asiaa sain jo kummastella seuraavassa tapauksessa

    Sopimus Rajamäellä sijaitsevan korttelin 1040 tontin 1 asemakaavan muuttamisesta

    Alueen maanomistaja on jättänyt hakemuksen asemakaavan muuttamiseksi koskien Rajamäen asemakaava-alueella sijaitsevan korttelin 1040 kiinteistöä 543-401-33-0.

    Ainoa asia mistä tuossa tapauksessa asian paikansi oli maininta uudesta kirjastosta.

  2. Kuntaliitto on vuonna 2017 uuden kuntalain voimaan tulon yhteydessä antanut ohjeistusta verkkotiedottamiseen. Kunnassa toimitaan ymmärtääkseni tuon Kuntaliiton ohjeen mukaan eli henkilötietojen viemistä verkkoon vältetään. Henkilötietojen julkaisemiselle verkossa pitää olla tiedottamisen kannalta hyvät perusteet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.