Valtuustoaloite – Rajamäen vanha tehdasyhdyskunta

IMG_0512

Nurmijärven kunnanvaltuuston kokouksessa 18.12.2013 jätin seuraavan valtuustoaloitteen, josta sain yhden vähättelevän kommentin ja aika paljon kannustavaa ja myönteistä palautetta sekä valtuutetuilta että virkamiehiltä.

NURMIJÄRVEN KUNTA

VALTUUSTOALOITE

RAJAMÄEN VANHAN TEHDASYHDYSKUNNAN HYÖDYNTÄMINEN ELINKEINOTOIMINNASSA

Nurmijärven kunta ja Altia Oyj ovat solmineet laajan maankäyttösopimuksen, jossa on sovittu liki 47 ha:n maa-alueiden siirtymisestä kunnan omistukseen. Samassa yhteydessä on laadittu asemakaavamuutos, joka on kunnanvaltuuston hyväksyttävänä 18.12.2013 

Edellä mainittujen toimenpiteiden johdosta Altian vanha suljettu tehdasalue tulee osittain avautumaan ja osa alueesta tulee osaksi julkista katuverkkoa.

Rajamäen tehdasyhdyskunta ja sen historialliset ja arkkitehtoniset kohteet ml. tehdasyhdyskunnan asuinalueet, Rajamäen kirkko ja tykkitornit muodostavat valtakunnallisesti merkittävän kulttuurihistoriallinen ympäristön.

Pitkään suljettuna olleen tehdasalueen avautuminen yleisölle luo erinomaisen mahdollisuuden kehittää vähäisillä toimenpiteillä alueen vetovoimaa matkailunähtävyytenä, joka tukee paikallisia yrityksiä ja palveluntuottajia sekä luo mahdollisesti uusiakin liiketoiminnan edellytyksiä.

Kunnan tulee huolehtia alueellaan elinkeinojen edistämiseen kuuluvista tehtävistä. Tehtäviin sisältyy yritysten toimintaedellytysten luominen, niiden edistäminen ja toimintaedellytyksistä huolehtiminen. Rajamäen ainutlaatuinen tehdasyhdyskunta ympäristöineen antaa kunnalle erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa elinkeinopoliittista ohjelmaa.

Ehdotan, että Nurmijärven kunta:

– selvittää yhteistyössä alueen kiinteistönomistajien, kunnan omien toimintojen (ml. museo), kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten kanssa mahdollisuudet tehdasyhdyskunnan alueen ja rakennusten hyödyntämisen paremmin matkailun, kaupan ja palvelujen osalla

– edelliseen liittyen selvittää Altian kanssa mahdollisuuden tehdasmuseon osittaiseen (esim. kesälomakausi) avoimena pitoon yleisölle

– osoittaa myöhemmin mahdollisuuksien mukaan nuorten kesätyöpaikkoja tukemaan alueen kehittämistä ja toimintaa kesäaikaan (puistotoimi, kioskitoiminta, matkailuinfo, museotoimi jne.)

– huomioi alueen markkinoinnin ja esille tuonnin kunnan julkaisuissa ja esitteissä

– huomioi Rajamäen vanhan tehdasyhdyskunnan elinkeinopoliittisen ohjelman päivityksessä

Nurmijärvellä 18.12.2013

Arto Hägg

kunnanvaltuutettu (KOK)

Aloitteen allekirjoitti kanssani arviolta 20-30 valtuutettua – päivitän lukumäärän tähän, kun saan virallisen tiedon.

One thought on “Valtuustoaloite – Rajamäen vanha tehdasyhdyskunta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.