Aamupostia

012

Rajamäen tehdasaluetta koskevan aloitteeni poiki vielä yhden lehtijutun.

Aamuposti julkaisi aiheesta artikkelin 19.1.2015 otsikolla “Rajamäellä on muutakin kuin viinatehdas.” Kuvituksena lehtiartikkelissa on näyttävä kuva Altian tehdasmuseon sisältä. Kuvasta saa hyvän käsityksen kuinka erikoinen mesta on kyseessä.

Jos taannoin hykertelin kuinka paljon julkisuutta ja palstamillimetrejä Rajamäki on viime viikkoina saanut, niin tämä tuli vielä sen päälle. Kaiken lisäksi juttu oli vielä hyvin kirjoitettu ja ainakin minua lähestymiskulma miellytti. Tällä kertaa tuotiin esille muutakin kuin vanhaa tehdaskiinteistöä.

Pienenä pikanttina yksityiskohtana ja yhteenvetona mainittakoon, että siinä missä valtakunnan ykköslehti julkaisi aiheesta sunnuntainumerossaan melkein kahden sivun yliaukeaman artikkelin ja hyvinkääläinen Aamuposti tuon puolensivun jutun, niin paikkakunnan omat aviisit eivät noteeranneet rivilläkään aloitteen lopullista käsittelyä valtuustossa. Näin se välillä menee. Täytyy kehitellä kiinnostavampia aiheita.

Valtuustoaloite – Rajamäen vanha tehdasyhdyskunta

IMG_0512

Nurmijärven kunnanvaltuuston kokouksessa 18.12.2013 jätin seuraavan valtuustoaloitteen, josta sain yhden vähättelevän kommentin ja aika paljon kannustavaa ja myönteistä palautetta sekä valtuutetuilta että virkamiehiltä.

NURMIJÄRVEN KUNTA

VALTUUSTOALOITE

RAJAMÄEN VANHAN TEHDASYHDYSKUNNAN HYÖDYNTÄMINEN ELINKEINOTOIMINNASSA

Nurmijärven kunta ja Altia Oyj ovat solmineet laajan maankäyttösopimuksen, jossa on sovittu liki 47 ha:n maa-alueiden siirtymisestä kunnan omistukseen. Samassa yhteydessä on laadittu asemakaavamuutos, joka on kunnanvaltuuston hyväksyttävänä 18.12.2013 

Edellä mainittujen toimenpiteiden johdosta Altian vanha suljettu tehdasalue tulee osittain avautumaan ja osa alueesta tulee osaksi julkista katuverkkoa.

Rajamäen tehdasyhdyskunta ja sen historialliset ja arkkitehtoniset kohteet ml. tehdasyhdyskunnan asuinalueet, Rajamäen kirkko ja tykkitornit muodostavat valtakunnallisesti merkittävän kulttuurihistoriallinen ympäristön.

Pitkään suljettuna olleen tehdasalueen avautuminen yleisölle luo erinomaisen mahdollisuuden kehittää vähäisillä toimenpiteillä alueen vetovoimaa matkailunähtävyytenä, joka tukee paikallisia yrityksiä ja palveluntuottajia sekä luo mahdollisesti uusiakin liiketoiminnan edellytyksiä.

Kunnan tulee huolehtia alueellaan elinkeinojen edistämiseen kuuluvista tehtävistä. Tehtäviin sisältyy yritysten toimintaedellytysten luominen, niiden edistäminen ja toimintaedellytyksistä huolehtiminen. Rajamäen ainutlaatuinen tehdasyhdyskunta ympäristöineen antaa kunnalle erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa elinkeinopoliittista ohjelmaa.

Ehdotan, että Nurmijärven kunta:

– selvittää yhteistyössä alueen kiinteistönomistajien, kunnan omien toimintojen (ml. museo), kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten kanssa mahdollisuudet tehdasyhdyskunnan alueen ja rakennusten hyödyntämisen paremmin matkailun, kaupan ja palvelujen osalla

– edelliseen liittyen selvittää Altian kanssa mahdollisuuden tehdasmuseon osittaiseen (esim. kesälomakausi) avoimena pitoon yleisölle

– osoittaa myöhemmin mahdollisuuksien mukaan nuorten kesätyöpaikkoja tukemaan alueen kehittämistä ja toimintaa kesäaikaan (puistotoimi, kioskitoiminta, matkailuinfo, museotoimi jne.)

– huomioi alueen markkinoinnin ja esille tuonnin kunnan julkaisuissa ja esitteissä

– huomioi Rajamäen vanhan tehdasyhdyskunnan elinkeinopoliittisen ohjelman päivityksessä

Nurmijärvellä 18.12.2013

Arto Hägg

kunnanvaltuutettu (KOK)

Aloitteen allekirjoitti kanssani arviolta 20-30 valtuutettua – päivitän lukumäärän tähän, kun saan virallisen tiedon.