Klaukkalan kehätie

Tänään olisi ollut mahdollisuus käydä ennakkotutustumisella Klaukkalan kehätiehen. Sellaisen nimenhän kunnanhallituksessa viime viikolla annoimme aiemmin Klaukkalan ohikulkutieksi tituleeratulle väylälle. Liekö oikea muistikuva, mutta kehätien taisi ensimmäisenä mainita ex-kunnanjohtaja Kimmo Behm.

Tein aikamatkan blogiarkistooni vuoden 2013 syyskuuhun, jolloin kirjoitin yhden monista ohikulkutietä koskettavista kirjoituksistani. Tuolloin nykyinen kehätien toteutuminen oli veielä kovin epävarmaa. Hienoa, että nyt 8 vuotta myöhemmin hanke on viimein valmis.

Tässä blogiraapustukseni syyskuulta 2013, jossa viitataan myös paikallislehteen kirjoittamaani kolumniin. Kirjoituksen lopussa on muuten videolinkki muinaiseen kunnanvaltuuston kokoukseen, jossa pidin puheen Tiiranrannan kuuluisasta puolenmiljoonan euron avantouintikoppihankkeesta.

———————————————————

Nurmijärvi Tänään -lehden tämän viikon numerossa oli mielenkiintoinen kirjoitus Vallan Kahvassa -palstalla. Se oli minun kirjoittama ja meni näin:

Kunnanvaltuusto vahvisti keväällä 2011 vuoteen 2040 ulottuvan ”Maankäytön kehityskuvan” Nurmijärven maankäytöstä. Kasvu ohjataan pääosin kolmeen päätaajamaan. Pääpaino on Klaukkalassa, jonka maankäyttösuunnitelmat perustuvat pitkälle kolmeen merkittävään väylähankkeeseen: ohikulkutiehen, Klaukkalantien parantamiseen ja Kehäradan rautatieyhteyteen. Hankkeille on yhteistä se, että niiden aikataulut ovat täysin avoimet ja ne lykkääntyvät vuosi vuodelta.

Ohikulkutie ei ole päässyt valtion hankelistoille ja sen eteneminen on täysi mysteeri. Parhaimmassa tapauksessa tie on otettavissa käyttöön 2020-luvulla. Klaukkalantien ja 3-tien välin parantamisesta on tehty suunnitelmia, mutta tämäkin hanke on vailla päätöksiä ja aikataulua. Klaukkalan junarata tuntuu yhä utopistisemmalta. Ratayhteyden saannille ei ole mitään edellytyksiä ennen 2050-lukua.

Klaukkalassa on vireillä mittavia asemakaavahankkeita. Muutaman vuoden sisällä valmistuvat Viirinlaakson, Ali-Tilkan ja Vanha-Klaukan kaavat mahdollistavat asuinrakentamisen liki 5000 uudelle asukkaalle. Kun elintärkeät väylähankkeet eivät etene samassa tahdissa, Klaukkalan kaavoitustarpeet on täytetty hyvin nopeasti ja pitkäksi aikaa. Kasvavat ruuhkat ja liikkumisen vaikeutuminen laskevat nopeasti asuntojen kysyntää ja suuntaavat kysyntää kunnan muihin taajamiin. Kaavoituksen painopisteitä ja maankäyttösuunnitelmia tulee arvioida uudelleen, mikäli väylähankkeet eivät toteudu.

Ratkaisu ei ole se, että kunta ottaa rahoittaakseen valtiolle kuuluvia tiehankkeita. Seudullisiin väylähankkeisiin kerätään varat valtion verotuksessa – ja sieltä ne tulee myös rahoittaa. Kunta maksaa jo nyt valtion vastuulle kuuluvien kevyen liikenteen väylien rakentamista – siihen talkoot tuleekin rajoittaa.

Nurmijärvi sitoutui MAL-aiesopimuksessa edistämään asuntotuotantoa. Sopimukseen jätettiin esityksestäni varaus, että mikäli valtio ei jatka Klaukkalan ohikulkutien suunnittelua, ei kuntakaan voi pitää kiinni sitoumuksestaan. Nurmijärvi ei kaipaa Metropolihallintoa vaan sitä, että valtio täyttää sille kuuluvat velvoitteensa – oman osamme me kyllä hoidamme.

 Arto Hägg

kunnanvaltuutettu

asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan  puheenjohtaja

Ennen kuin kukaan ehtii älähtää ja väärin ymmärtää, niin todettakoon, että kirjoitus on laadittu erityisesti ajatellen Klaukkalan nykyisten asukkaitten etua. Mikäli Klaukkalan liikennejärjestelyjä ei saada kuntoon kohtuullisen nopeasti, niin lisääntyvästä liikenteestä ja ruuhkista kärsivät juuri nykyiset Klaukkalan asukkaat. Oletettavaa on myös, että liikenneongelmilla tulee olemaan myös vaikutus asuntojen ja kiinteistöjen hintaan.

Ja viikonloppuna palaamme keskiviikkoisen kunnavaltuuston kokouksen kulkuun. Kaikille lienee tullut jo selväksi, että kokous on nähtävissä kunnan web-sivuilla osoitteessa: http://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/paatoksenteko/valtuusto/valtuuston_videoitava_kokous_18.9.2013

Heilun pöntössä jossain minuuttiluvun 11:00 tienoilla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.