Ei mikään volttilähtö kestävän kasvun -ohjelmalle

IMG_0883

Nurmijärven kunnanhallitus sai kahdessa pitkässä istunnossa valmiiksi esityksen talousarvioksi 2019 ja taloussuunnitelmaksi 2020-21.

Vaikka käsittely oli nopeahko, niin ei voi sanoa, että lopputuloksesta olisi vielä täysi ymmärrys. Toimialojen sitovia tavoitteita kehotettiin laajalti tarkistamaan ja investointisuunnitelmaan tehtyjen muutoksien vaikutus tuloslaskelmaan ja rahoituslaskelmaan ei ollut tiedossa kokouksen päättyessä.

Kunnanhallitus teki äänestyksen jälkeen päätöksen lisätä kunnanjohtajan tasapainotettuun esitykseen uusi lukio ja kirjastohanke, joka ymmärrykseni mukaan tulee aikaistamaan investointeja investointisuunnitelmakaudelle 2019-2013 yli 13 miljoonalla eurolla. Tämän vaikutusta rahoitus- ja käyttökuluihin ei ole vielä täysin selvitetty. On väistämätöntä, että tulorahoitusta on haettava veronkorotuksista, mikäli kunta haluaa välttää lisälainanoton. Tätä jouduttaneen tarkastelemaan budjettivaltuustossa, kun lopulliset laskelmatkin ovat valmistuneet.

Olin lukioasiassa kunnanjohtajan pohjaesityksen kannalla. Tämä esitys hävisi äänin 5-6 ja kunnanhallituksen päätökseksi tuli siis lisätä lukio ja kirjasto -hanke investointiohjelmaan.  Eriävän mielipiteen päätökseen jätti lisäkseni Raekannas, Salonen, Sivula ja Tapiolinna.

Omalta osalta totesin, että kunnanhallitus päätti vuosi sitten jatkaa lukio ja kirjasto -hankkeen hankesuunnitteluvaihetta, jotta nyt käsiteltävän tavoitearvion 2019 yhteydessä voitaisiin tehdä hanke- ja investointipäätös. Hankesuunnittelua ei kuitenkaan ole vuoden aikana edistetty kunnanhallituksen edellyttämällä tavalla ja myös siihen myönnetyt varat 180.000 € ovat pääosin käyttämättä. Päätöksentekoperusteita ei ole juuri lainkaan viety eteenpäin vuoden aikana.

Samainen kunnanhallitus totesi tässä samassa talousarviokäsittelyssä, että velkaantumisen tahti on kehittymässä kestämättömälle tasolle sekä hyväksyi kunnanjohtajan ja uuden talousjohtajan esityksen uudesta Nurmijärven kestävän kasvun NUUKA -ohjelmasta, jolla on tarkoitus mm. linjata kunnan taloutta niin, että velkaantuminen hidastuisi.

On käsittämätöntä, että tätä tavoitetta “vauhditettiin” lisäämällä investointisuunnitelmaan 13 miljoonaa euroa. Toivottavasti viranhaltijoilla riittää motivaatio. Itseltäni alkaa usko loppua.

Käsittely jatkuu marraskuun budjettivaltuustossa.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.