Luottamuspaikkaneuvotteluista

005       NU_20170701

Kirjoitukseni Nurmijärven Uutisissa 1.7.2017

Luottamuspaikkaneuvotteluista

Luottamuspaikkaneuvotteluista annettiin lausuntoja poikkeuksellisesti jo ennen päätöksentekoa. Avaan – niin ikään poikkeuksellisesti – hieman neuvottelujen kulkua.

Toimin suurimman puolueen nimeämänä neuvottelujen vetäjänä, jotka alkoivat kahden suurimman puolueen tapaamisella. Ennen neuvottelijoiden yhteistapaamista oltiin yhteydessä valtuustoryhmiin joko isommalla joukolla tavaten tai toimestani. Keskusteluissa esitin luottamuspaikkajaossa noudatettavaksi seuraavia periaatteita: paikat jaetaan kunnanvaltuutettujen suhteellisten määrien mukaan ja muita kuin vaalien virallisia vaaliliittoja ei huomioida jakoperusteena. Lähtökohtana oli myös hyödyntää aiemmin hyväksi koettua pisteytysjärjestelmää. Tältä pohjalta kunnanhallituksen paikkajako oli esillä jo alussa ja kaikki tiedostivat, että se oli vain osa kokonaisratkaisua.

Kaikki puolueet SDP:tä lukuun ottamatta hyväksyivät heti nuo periaatteet ja pitivät niitä tasapuolisina. SDP:lle tuotti tuskaa, ettei se saanut laskea Vasemmistoliittoa ikään kuin apupuolueena etupiiriinsä ja johtamaansa koalitioon.

SDP:lle annettiin asiassa kuitenkin vielä harkinta-aikaa, mutta kun määräaikaan mennessä ei saatu muiden tapaan hyväksyntää, niin muut jatkoivat neuvotteluja sovitulta pohjalta. Neuvotteluissa sovittiin varsin nopeasti puolueiden välinen paikkajako, jota jatkossa hieman täsmennettiin esim. mies- ja naispaikkojen osalta.

Kun SDP:kin viimein hyväksyi ratkaisun, muilla puolueilla ei ollut enää liikkumavaraa eikä haluja muutoksiin. Eniten demareita – tai osaa heistä – hiersi se, että SDP:n molemmat kunnanhallituspaikat olivat miespaikkoja. Neuvotteluissa oli koettu tärkeäksi, että myös Vihreiden ja Perussuomalaisten kannat huomioitiin ja näiden erinomaisesti menestyneille naisvaltuutetuille mahdollistettiin kunnanhallituspaikat. Kannattaa olla paikalla, kun päätöksiä tehdään. Jälki-ilmoittautuneiden mielipiteet jäävät vähemmälle huomiolle.

SDP:n Lepolahti kuvasi neuvotteluja termillä ”sanelupolitiikka” ja koki paikkajaon epäoikeudenmukaiseksi. Jopa kahden suurimman puolueen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajan paikat kyseenalaistettiin. SDP ei luonnollisesti kritisoinut, että heille suotiin varapuheenjohtajuus sekä kunnanhallitukseen että valtuustoon.

Organisaatiouudistuksen vuoksi luottamuspaikkoja oli jaossa aiempaa vähemmän. Menestyneetkin puolueet luopuivat jostain aiempaan verrattuna. SDP menetti lakkautetun pienen nuorisolautakunnan puheenjohtajuuden, mutta myös valtuutettujen määrää kasvattanut Kokoomus menetti ison lautakunnan puheenjohtajuuden.

Nurmijärvellä on ollut käytössä pisteytysjärjestelmä, jolla varmistetaan lopputuloksen tasapuolisuus. Se huomioi toimielinten ja tehtävien painoarvon ja takaa sen, että kunnanhallituspaikkoja tai puheenjohtajuuksia saanut ryhmä menettää vastaavasti muita luottamuspaikkoja. Lopullisesta paikkajaosta ja pisteytyksestä voi todeta, että SDP sai vastuuta ja luottamuspaikkoja enemmän kuin kunnanvaltuutettujen määrä olisi oikeuttanut. Tältä osin lopputulosta ei voi kritisoida.

Myös demarivaltuutettu Peltonen esitti Nurmijärven Uutisissa 28.6. näkemyksiään asiassa. Hän teki tulosanalyysin prosentin kymmenyksien tarkkuudella, mutta ei huomioinut, että tehty paikkajako noudattaa täysin käytössä olevaa suhteellista vaalitapaa, kun lähtökohtana on puolueiden valtuutettujen määrä. Peltosen lähtökohta näyttää olleen, että vaalituloksen jälkeen ryhdytään muodostamaan klikkejä ja jälkivaaliliittoja, joilla muutetaan vaalitulosta. Voin vakuuttaa, että jokaisella neuvotteluihin osallistuneella puolueella ja neuvottelijalla oli tiedossa, minkälaisia lopputuloksia erilaisilla jälkiliittoutumilla olisi saatu. SDP:tä lukuun ottamatta kukaan ei vain yksinkertaisesti katsonut sitä hyväksyttäväksi menettelytavaksi. Demarit syyllistävät muita puolueita siitä, etteivät ne olleet kiinnostuneita tällaisesta jälkisuhmuroinnista. Peltosen väite, että jonkin puolueen ääniä olisi mennyt hukkaan, on outo. Päinvastoin, jos ”teknisiä vaaliliittoja” muodostetaan vasta vaalien jälkeen, niin äänestäjä ei tiedä kenen hyväksi annettu ääni menee. Fiksuna poliitikkona Peltonen ymmärtää milloin kannattaa heittäytyä ymmärtämättömäksi – nyt taisi olla sellainen hetki.

Nyt voimme todeta luottamuspaikkajaon olevan tasapuolinen ja huomioivan myös pienet puolueet. SDP:n edustajien esittämät väitteet sanelupolitiikasta sekä neuvottelijoiden osaamattomuudesta ja ymmärryksen puutteesta ovat kerrassaan loukkaavia neuvotteluihin osallistuneita kohtaan.

Saavutettu tasapuolinen luottamuspaikkajako on kuitenkin hyvä perusta yhteistyölle alkaneella valtuustokaudella.

 

Arto Hägg

kunnanvaltuutettu (KOK)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.