ASRA 11.10.2016 eli Heinojan kaavan toinen tuleminen

015

Nurmijärven asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan ensi tiistain lista jatkaa viime aikojen minimalistista suuntausta. Listalla on yksi purkamiskehotus, kaksi asemakaava-asiaa ja yksi poikkeamispäätös. Mikäli tilanne jatkuu samanlaisena jatkossakin, niin pelkokuvat organisaatiouudistuksen yhteydessä muodostuvan kaavoituksen superlautakunnan ylipitkistä asialistoista ovat turhia.

Heinojan asemakaava tulee nyt melkein vuoden hiljaiselon jälkeen lautakuntaan uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanhallitushan päätti äänestyksen jälkeen tammikuussa 2016 palauttaa lautakunnan vuonna 2015 hyväksymän kaavaluonnoksen uudelleen valmisteltavaksi. Palautusta vastustivat kh:ssa Schildt, Sivula ja Toivonen. Muut 7 palautuksen puolesta. Vaulamo poissa.

Saatesanoiksi maitojunalla lautakuntaan palautettuun luonnokseen kirjattiin SDP:n Juha Peltosen esityksestä, että “Raalantien ja Rajamäentien välisen uuden tielinjauksen houkuttelevuutta läpiajoliikenteelle lisätään. Raalantietä lähinnä olevan liikenneympyrän siirtoa etelämmäksi selvitetään. Uusi valmistelu ei saa myöhentää hankkeen tavoiteaikataulua. Lisäksi laaditaan kaavarunkotasoinen suunnitelma uudesta tielinjauksesta Rajamäentielle asti.”

Nyt 10 kuukauden uurastuksen jälkeen meillä on päivitetty kaavaluonnosehdotus käsittelyssä. Päivitykset ja tarkistukset eivät kuitenkaan liity kunnanhallituksen kommentteihin, vaan ne ovat allekirjoittaneen ja Sami Virtasen esityksiä, jotka lautakunta yksimielisesti hyväksyi ja kehotti ottamaan huomioon seuraavassa vaiheessa.

Kunnanhallituksen kommentit eivät ole käytännössä johtaneet mihinkään muuhun kuin ajan ja rahan palamiseen. Selvityksiä on toki käskystä tehty – ja päädytty melko lailla samoihin johtopäätöksiin, jotka kirjoitin blogiini välittömästi  kunnanhallituksen palautuspäätöksestä kuultuani 20.1.2016. Näin raapustin tuolloin:

Ohikulkuyhteys on jo nyt suunnitelmassa ja mielestäni sellaisessa muodossa, että se ei aiheuta ongelmaa uuden asuinalueen sisäiselle liikenteelle.  Kunnanhallituksen vonkaama kiertoliittymän siirtokin on todellista hienosäätöä, koska kiertoliittymän eteläpuolella on luonnonsuojelukohde rajoittamassa siirtoa. Tuokin tutkailu olisi voitu aivan hyvin tehdä seuraavassa valmisteluvaiheessa – ei missään nimessä sellainen asia, että vaatisi luonnosvaiheen jatkamista.

Korneinta tuossa Peltosen esityksessä ja kunnanhallituksen päätöksessä on loppukaneetti, että uusi valmistelu ei saa myöhentää hankkeen tavoiteaikataulua. Esitys – etenkin, jos kiertoliittymän sijaintia muutetaan – tarkoittanee sitä, että Kattilamäentien linjausta joudutaan muuttamaan. Tämä johtaa siihen, että kaava-alueen eteläosaan suunniteltu AP eli asuinpientalojen korttelialue pienenee, eikä enää soveltune ko. tarkoitukseen. Ja jos Kattilamäentietä siirretään edes sijaansa etelämmäs, niin se aiheuttaa dominoefektin pohjoispuolisille tonteille eli koko kaava menee uusiksi siltä osin.

Tämä kaikki pitäisi tehdä samassa ajassa kuin on alun perin aikataulutettu. Hallelujaa!”

Viranhaltijat ovat nyt myös kalkuloineet kunnanhallituksen edellyttämän “läpiajoliikennettä houkuttelevan tielinjauksen” aiheuttamia lisäkustannuksia. Ne aiheuttaisivat peräti 2,2 milj.euroa lisäkustannuksia tai saamatta jääviä tonttituottoja. Syynä mm. tuo tuoreeltaan arvioimani AP-korttelialueen häviäminen.

Tielinjauksiakin on karkealla tasolla tutkittu, vaikka ne eivät edes sisälly kaavoitettuun alueeseen. Niissäkin tutkielmissa on päädytty alkuperäiseen linjaukseen. Yksi merkittävä peruste valinnalle on ollut se, että tavoitteena on se, että liikennettä suunnitellaan alueen ehdoilla – ei siten, että kaava-aluetta suunnitellaan liikenteen ehdoilla. Selvitysten mukaan alueen kokoojakadun tärkein tehtävä on välittää liikennettä alueelle ja sen halki uusille laajennusalueille.

Kaavahankkeen viivästymisen suhteen myönnän olleeni väärässä. Arvioin viiveen olevan noin 4 kk  luokkaa. Se tulee olemaan 2-3  kertaa enemmän eli Heinojan kaavan vahvistuminen viivästyy vähintään vuodella alkuperäisestä aikataulusta.

Asiakohta on sillä tavalla mielenkiintoinen ja poikkeuksellinen, että lautakuntaan tuodaan esitys, jota ei ole tehty kunnanhallituksen nimenomaan edellyttämällä tavalla eli lisäämällä tielinjauksen houkuttelevuutta läpiajoliikenteelle. En usko, että lautakunnassa tuottaa ongelmia hyväksyä nyt esitettävä luonnos, joka on tässä suhteessa muuttumaton. Meneekö se läpi myöhemmin kunnanhallituksessa jää nähtäväksi. Voihan olla, että kh tekee päätöksen palauttaa asia toisenkin kerran lautakuntaan saatteella: uskokaa nyt, että uuden tielinjauksen houkuttelevuutta läpiajoliikenteelle tulee lisätä, vaikka se maksaa 2,2 miljoonaa euroa ja on yleisten aluesuunnittelun tavoitteiden vastaista.

Toinen kaavamuutosasia on Haikalan pohjoispuolelle sijoittuva ja ohikulkutien rakentamiseen liittyvä. Siinä kumotaan nykyistä asemakaava-aluetta ohikulkutien linjauksen alta ja mahdollistetaan Kirkkotien muutokset.

Syksyn lukulistalla on Kuuban matkaoppaiden, Kinnusen Lopotin ja Mentulan Jääkauden lisäksi Tasapainoitettu esitys talousarvioksi 2017 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018-2019.

2 thoughts on “ASRA 11.10.2016 eli Heinojan kaavan toinen tuleminen

  1. Hyvä, että lautakunnan pj avoimesti myöntää, ettei kunnanhallituksen tahtoa ole mitenkään noudatettu. Se vain on kummallista, että uuteen luonnosteluun on saatu tärvättyä 10 kuukautta. Alkuperäisen tavoiteaikataulun, johon kh viittasi, mukaan tontteja olisi myynnissä ensi vuonna. Nyt tekninen lautakunta ei esitä ensi vuodeksi kunnallistekniikan rakentamiseenkaan kuin suunnittelurahaa, joten ei silloin voida tonttejakaan myydä.
    Pisteestä A pisteeseen B rakennettavassa tiessä on siis edelleen 90 asteen mutka, mutta nyt on joku arvaus siitä, missä pisteet A ja B sijaitsevat?
    Mitä tulee kiertoliittymään siirtoon etelämmäksi, on siitä todellakin seurauksena ainakin yhden tontin pienentyminen tien eteläpuolella. Täsmälleen saman verran tilaa uusille tonteille tulee tien pohjoispuolelle. Kustannuksia kunnalle siitä ei kerry; sitä vastoin suoremman eli lyhyemmän tien rakentaminen on edullisempaa.

  2. Tiistaina nähdään, mitä lautakunta päättää – sehän on itsenäinen toimielin. Esittelijän perustelut löytyvät kokousmateriaalista. Myös kustannuksiin liittyen. Jos kunnanhallitus päättää, että maapallo on litteä, niin lautakunta voi siihen perustellusta syystä toisenlaisen näkemyksen ottaa.

    Melkein jokainen myös ymmärtää, että näin ison kaavan palauttaminen käsittelyyn sekoittaa kunnan työntekijöiden aikataulut. Tässäkin tapauksessa on vaadittu aivan uusia selvityksiä. Tämä täytyisi myös päättäjien ymmärtää, kun tuollaisia päätöksiä ja komentoja antavat. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta tämän mielestäni ymmärsi erinomaisesti, kun kehotti omat korjausesityksensä ottamaan huomioon asemakaavan seuraavassa vaiheessa – ei palauttamalla luonnosta kokonaan uudelleen valmisteltavaksi.

    Kunnanhallituksen ukaasi, että palautus ei saa vaikuttaa hankkeen aikatauluun oli suorastaan naiivi. Aivan sama kuin sanoisi jollekin, että voit tulla tapaamiseen varttitunnin sovittua myöhemmin, muuta et saa myöhästyä alkuperäisestä aikataulusta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.