Kokoomus Nurmijärvi ry

ministeri01p

         Kuva: Mia Lagström / Nurmijärven Uutiset

Paikallisten Kokoomus-yhdistysten kutsumana kunnantalon valtuustosalissa vieraili 22.9.2016 opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Hän alusti yleisötilaisuutta kertomalla oman vastuualueensa tuoreista asioista mm. valtion budjettiin liittyen. Yllätykseksi ministeri kertoi Nurmijärven olevan hänelle hyvinkin tuttu paikkakunta mm. sukulaissuhteiden ansiosta.

Mieleen jäi ministerin maininnat siitä, että varhaiskasvatus todellakin mielletään nykyään kasvatuksellisena tekijänä lapsen näkökulmasta, eikä vain vanhempien näkökulmasta päivähoitoasiana. Grahn-Laasonen totesi, että varhaiskasvatukseen osallistuneilla lapsilla on tutkitusti helpompi koulupolku edessään ja varhaiskasvatus on merkittävä tekijä myöhempien ikävuosien syrjäytymisen ehkäisemisessä. Uskon tuohon.

Peruskoulutukseen liittyen ministeri kertoi 90 milj.euron satsauksesta opettajien täydennyskoulutukseen uutta opetussuunnitelmaa tukemaan ja mm. mahdollistamaan tutor-opettajamallista peruskouluissa.

Paikallaolijoilta riitti koko visiitin ajaksi asiallisia ja asiantuntevia kysymyksiä. Hiljaisia hetkiä ei ollut.

Tilaisuuden lopuksi ojensin Sannille muistoksi Pohjois-Nurmijärven Kokoomus ry:n 50-vuotisjuhlakirjan. Tuumin myös ääneen, että opetus- ja kulttuuriministerin toimenkuvana kuulunee myös alakulttuuri ja ilmoitin luovuttavani hänelle Pitkänokka-strippialbumini, joka sitten vietiin kirjaimellisesti käsistäni.

Hyvä tilaisuus oli.

Yleisötilaisuudenpäätteeksi pidettiin Pohjois-Nurmijärven Kokoomus ry:n syyskokous, jonka asialistalla oli pari poikkeuksellista – jopa historiallista- asiakohtaa.

Yhdistys päätti muuttaa nimekseen Kokoomus Nurmijärvi ry:n ja muutti sääntönsä sen mukaisesti. Näiden muutosten tarkoituksena on mahdollistaa ko. yhdistyksen ja Kirkonkylällä toimivan Nurmijärven Kokoomus ry:n toiminta. Käytännössä nykyiset yhdistykset siis yhdistyvät uudeksi Kokoomus Nurmijärvi ry:ksi ja yhtenen toiminta alkaa välittömästi.

Olen toiminut Nurmijärven kunnallispolitiikassa ja Kokoomuksessa vuodesta 2008. Koko sen ajan on Pohjois-Nurmijärvellä ja Kirkonkylällä keskusteltu ja pidetty järkevänä yhdistää nämä kaksi Kokoomus-yhdistystä. Ainakaan minulle ei tältä suunnalta ei ole löytynyt yhdistymiselle vastustajia. Tänä keväänä nostimme asian viimeisen kerran ja lopullisesti pöydälle – ja toteutimme yhdistymisen rivakasti ja määrätietoisesti. Lähdemme omalta osaltamme ensi vuoden kuntavaaleihin entistä leveämmin hartioin ja paremmin resurssein ja näytämme esimerkkiä siitä, miten ns. kyläpolitikoinnille laitetaan kapuloita rattaisiin.

Allekirjoittanut valittiin uuden yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Hallitukseen valittiin lisäksi Marjukka Bruun-Vartia, Kristiina Hakala, Markku Jalava, Jyrki Laamanen, Seija Martelius, Hilkka Ruusuvirta, Tero Salomaa, Mika Saloranta ja Matti Valkonen. Hallituksen työskentelyyn osallistuu kutsuttuna myös vaalipäällikkö Kari Suomela. 

Kiitän luottamuksesta, vaikka en itse oma ykkösehdokkaani puheenjohtajaksi ollutkaan. Toimeen on kuitenkin helppo ryhtyä, kun hallituksessa on monipuolista kokemusta, näkemystä ja osaamista.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.