Puolivuotiskatsaus I/2016

169.JPG    Loma.

Perinteiseen tapaan puolivuotisyhteenveto kunnallisista ja hieman muistakin toimista eli vuoden 2016 ensimmäisiltä kuudelta kuukaudelta.

Vuoden vaihteessa harmittelin kunnanhallituksen päätöstä palauttaa Heinojan asemakaavaluonnos takaisiin lautakuntaan. Ounastelin, että palautuspäätös tarkoittaa vähintään 3-4 kuukauden viivästystä asemakaavan lainvoimaiseksi tulolle. Nyt voi todeta, että arvioni oli oikea – tosin viivästys tulee olemaan huomattavasti suurempi. Luonnos saadaan lautakuntaan vasta syksyllä ja asemakaava vahvistunee vasta ensi vuoden puolella. Alkuperäisen aikataulun mukaan Heinojan kaava olisi lainvoimainen jo tällä hetkellä.

Rajamäen Kylänpään asemakaava saatiin hyväksyttyä tammikuussa. Tuon yli 70.000 k-m2:n asemakaavan valmistuminen tarkoitti myös sitä, että Rajamäellä ei lähivuosina ole tarvetta isommille asuinaluekaavojen laatimiselle. Tonttivarantoa on nyt runsaasti valmiina.

Kulttuuripuolella kevättalvi oli kiihkeä. Tampereen Vapriikissa avattiin helmikuussa hieno Pahkasika 40 vuotta -näyttely ja mukana oli joitain minunkin tekeleitä. Näyttely oli sen verran suosittu, että se sai jatkoaikaa kesään saakka, josta se siirtyy elokuussa     pikakomennuksella Turkuun. Siitä  hieman enemmän joku toinen kerta.

Itselleni vieläkin merkityksellisempi tapaus oli oman Pitkänokka-sarjakuva-albumin julkaiseminen helmikuussa – samaan aikaan tuon Pahkis-näyttelyn kanssa. Panin yksiin kansiin ison osan Pitkänokka-stripeistä ja hieman muutakin hahmoon liittyvää aineistoa. tuloksena 64-sivuinen mustavalkoinen strippikokoelma. Albumia saa edelleen esim. seuraavista verkkokaupoista:

Turun Sarjakuvakauppa Oy         http://www.sarjakuvakauppa.fi/sarjakuvat/pahkasika.html

Banana Press Oy:                            http://www.bananapress.fi/pitkanokka-p-2962.html

Helmikuussa kunnanvaltuusto päätti rajoittaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden vain 20 viikkotuntiin niiltä lapsilta, joiden vanhemmista ainakin toinen on kotona. Toinen kannattamani esitys eli yli 3-vuotiaiden ryhmäkokojen suurentaminen niissä päiväkodeissa, joissa olisi siihen tilojen puolesta mahdollisuus. Harmittelin jo tuoreeltaan, että kunnanvaltuutetuilla ei ollut kanttia tehdä tällaisia päätöksiä, joita valtakunnan hallituksen uudet päätökset mahdollistaisivat. Kuntien luottamushenkilöt ruikuttavat valtiovaltaa pienentämään kuntien velvoitteita vastineeksi sille, että valtionosuudet pienenevät. Kun siihen sitten annetaan mahdollisuus, niin kuntapäättäjillä eivät itse kuitenkaan kykene tekemään tarvittavia päätöksiä.

Maaliskuussa kirjoitin Nurmijärven Uutisiin Arkadian hallihankkeesta ja kritisoin hankkeen sekavaa valmistelua ja epäselviä kustannusjakoperusteita. Samoihin asioihin olin jo aiemmin puuttunut valtuuston kyselytunnilla.

Kevät oli Nurmijärven kunnallispolitiikassa seesteistä aikaa. Palveluverkkotoimikunta sai loppuraporttina valmiiksi. Osallistuin yhtenä viidestä luottamushenkilöstä toimikuntaan, joka kokoontui noin puolen vuoden aikana 14 kertaa käsittelemään ehdotusta uudeksi palveluverkoksi.

Palveluverkkotoimikunnan loppuraportti sai kohtuullisen paljon kiitosta. Eniten keskustelua kuntalaisten keskuudessa aiheutti lukiokysymys eli ehdotus Rajamäen lukion yhdistämisestä Kirkonkylän (NYK) lukioon. Itse asiassa tuo lukioiden yhdistämisasia ei ollut palveluverkkotoimikunnan ehdotus vaan erillisen lukiotyöryhmän esitys – siihen työryhmään en kuulunut. En kuitenkaan malttanut tuolloin tuoda esille ja muistuttaa aiemmin tehdystä Keski-Uudenmaan kaupunkiin liittyvästä kahdeksan kunnan yhdistämisselvityksestä. Siinä ehdotettiin Nurmijärvelle jätettäväksi vain muutama ala- ja yläkoulu. Tuolloin kunnanvaltuutetut ja kuntalaiset olivat yksimielisiä siitä, että emme lähde mukaan yhdistymishankkeeseen ja kykenemme tekemään tarvittavat sopeutumistoimet ihan itse ja omatoimisesti. Hieman tuolloin siis ennakoin, että jällen kerran ne ikävät päätökset tulevat olemaan Nurmijärven kuntapäättäjille liian ikäviä – ja ne jäävät tekemättä. Kirjoitin palveluverkkoasiasta myös Nurmijärven Uutisiin.

Huhtikuussa Perussuomalaisten valtuustoryhmä kutistui kuuteen valtuutettuun, kun yksi valtuutettu erosi porukasta. Näin ollen 25% Perussuomalaisten valtuutetuista oli kevääseen mennessä loikannut porukasta pois. Lohduttaneeko asianosaisia se, että gallupien mukaan äänestäjien joukossa kato on ollut vieläkin suurempi?

Toukokuun kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin palveluverkkoasiaa.  Päiväkotien osalta päätettiin luopua pienistä 1980- ja 1990-luvuilla rakennetuista yksiköistä ja tiloista, joita ei ole suunniteltu päiväkodeiksi. Rakentaa monikäyttöisiä, jakotiloja sisältäviä suurempia ja joustavampia yksiköitä, koska ne ovat myös taloudellisempia. Päiväkotien, esikoulujen ja koulujen toimintaan samoissa tiloissa tai samassa pihapiirissä ja piha-alueet rakennetaan monikäyttöisiksi, koska ne ovat osa oppimisympäristöä ja voivat toimia asuinalueen lähiliikuntapaikkana

Perusopetuksen osalta tehtiin linjapäätös, että tavoitteellinen koulujen oppilasmäärä on 100 oppilasta ja vähimmäiskoon tulee mahdollistaa 1 -sarjainen koulu. Samoin, että luovutaan rakennuksista, jotka eivät sovellu opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen, koska 1.8.2016 voimaan tulevaan uuteen opetussuunnitelmaan sisältyy mm. monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja alakoulujen oppilaille tarjottavaa valinnaisuutta. Luovutaan myös rakennuksista, joissa ei ole asianmukaisia tiloja oppilashuoltohenkilöstön toiminnalle (koulukuraattorit, psykologit ja kouluterveydenhoitajat). Erikseen päätettiin, että palveluverkkotoimikunnan suositusten mukaisesti luovutaan opetustoiminnasta Suomiehen ja Nummenpään kouluissa v. 2017 syksystä alkaen.

Lukioiden yhdistämiselle valtuusto ei lämmennyt, vaikka se oli kunnanjohtajan kunnanhallitukselle tekemässä pohjaesityksessä. Kunnanhallitus oli lieventänyt myös kunnanjohtajan selkeää päätösesitystä siitä, että jos koulujen oppilasmäärä laskee alle 80:n, eikä näkyvissä ole tilanteen parantumista, niin käynnistetään toimenpiteet niiden lakkauttamiseksi. Näitä kunnanjohtajan aiemmat esitykset nostettiin uudelleen valtuustossa vastaehdotukseksi, mutta esitys – jota itsekin kannatin – hävisi.

Toimikuntamme esitys meni kuitenkin kohtuullisen hyvin läpi, vaikka kävi kuten olin aiemmin ounastellut – ikäviä päätöksiä ei ikävä kyllä kyetä tekemään. Enemmänkin olisi ollut tehtävissä.

Toukokuussa pidettiin myös valtuustoseminaari, jossa keskityttiin visioimaan kunnan uutta organisaatiota. Mielenkiintoiseksi ja ajankohtaiseksi asian teki sote-uudistus, jonka myötä kunnan toiminnot ja vastuut tulevat muuttumaan radikaalisti. Uusi kuntaorganisaatio tulee olla hiottu tuo uusi tilanne huomioiden.

Kesäkuun kunnanvaltuustossa käsiteltiin viimeinkin Arkadian salibändyhallia. Hämmästelin valtuustosalissa sitä, että kunnalla ei ole käytössä hankkeen kustannusarviota saati minkäänlaisia järjellisiä laskelmia kustannusjakoperusteista kunnan ja koulukiinteistön välillä. Totesin puheeni lopuksi, että “Ottaen huomioon edellä mainitut epäselvyydet ja epämääräisyydet sekä hämmästyttävän puutteellinen päätöksentekoaineisto, joudun luottamushenkilönä ja veronmaksajana toteamaan, etten voi kannattaa kunnanhallituksen esitystä.” Tein esityksen, että kunta ei myönnä hankkeelle 600.000 euron lisärahoitusta. Vastaehdotukseni hävisi äänin 41-7-3tyhjää.

Nyt on siis kesälomakausi myös luottamustoimista. Elokuussa palataan taas kehiin.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.