Huhtivaltuusto

031

Nurmijärven kunnanvaltuusto kokoontuu keskiviikkona 27.4.2016 yli kahden kuukauden tauon jälkeen.

Kinkerit aloittaa Kirkonkylän Toimelan asemakaavanmuutos. Asiasta olen lautakuntaraporttien yhteydessä jo aiemmin kirjoittanut. Lautakunnassa (ASRA) kaavaehdotus hyväksyttiin niukimmalla mahdollisella tavalla eli allekirjoittaneen puheenjohtajana antaman äänen ratkaistessa. Kunnanhallituksessa ehdotus  sen sijaan meni yksimielisesti läpi. Nähtäväksi jää haluaako joku asiasta äänestettävän myös valtuustossa. Nurmijärvellä on sekin – ei pelkästään teoreettinen – mahdollisuus, että kunnanhallituksen jäsen äänestää eri tavalla valtuustoissa kuin viikkoa aikaisemmin kunnanhallituksessa. Sanotaan sitä sitten, vaikka ketteräksi päätöksenteoksi.

Suurimman huomion asialistalla saanee kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kuntapaikkojen käsittely. Kunnanhallitushan esittää, ettei ELY-keskuksen pyyntöä sadasta uudesta kiintiöpakolaisesta tai oleskeluluvan saaneesta turvapaikan hakijasta, vaan määrä olisi 73 henkeä. Asia keskusteluttaa ja äänestyttää takuuvarmasti valtuustoa. Todennäköisesti tulen äänestämään kunnanhallituksen pohjaesityksen mukaisesti. Näitä asioita miettiessä ja harkittaessa se viimeinen naula päätöksen teossa taitaa jälleen kerran olla se, kun kuuntelee pakolaisvastaisia perusteluita. Osa on varsin perusteltuja mielipiteitä, mutta osa niin arveluttavia, että on todella vaikea mieltää itseänsä samaan kategoriaan kuuluvaksi. Maahanmuutto- ja pakolaiskeskustelussa on jäänyt turhan vähälle huomiolle se seikka, että jo nyt tietyille aloille maahanmuuttajat ovat tärkeä työvoimalähde.

Valtuusto- ja kuntalaisaloitteita käsitellään neljä kappaletta. Kaiken kaikkiaan listalla on alun toistakymmentä asiakohtaa. Arkadian liikuntasali ei ole listalle päätynyt vieläkään, vaikka sitä jo maaliskuulle odotettiin käsiteltäväksi. Arvonlisäverovapaudesta ei ole saatu ennakkopäätöstä ja valtionavustuskin on epävarmaa. Eikä ole kuulunut minkäänlaista selvitystä tai perustelua esittämääni kysymykseen, miksi hankkeen puuhamiehet ovat viritelleet kunnan maksuosuuden salibandy-osuudesta omin päin ja kuntaa erikseen informoimatta täysin uuteen uskoon. Selonteon ja selitysten aika kyllä koittaa vääjäämättömästi, jos hanke valtuuston listalle päätyy.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.