Arkadian hallihankkeesta

020

Nurmijärven Uutisissa viikonvaihteen 5.-6.3.2016 numerossa julkaistu kirjoitukseni:

Arkadian hallihankkeesta

Arkadian yhteislyseon liikuntasalihankkeen kustannukset ovat nousseet huomattavasti. Yhteislyseon mukaan kustannusnousu kohdistuu erityisesti Nurmijärven kunnan osuuteen ja kunnan tulisi panostaa hankkeeseen arviolta 1,5 milj. euroa aiemmin sovittua enemmän.

Nurmijärven kunnanvaltuuston piti päättää mahdollisesta lisäinvestoinnista kokouksessaan 24.2., mutta asia ei ollut selvitysten keskeneräisyyden vuoksi edes asialistalla. Ennen seuraavia kunnan luottamuselinten käsittelyä onkin syytä selvittää eräitä asioita – myös sellaisia, joista ei ole aiemmin julkisesti keskusteltu.

Kunnanvaltuusto päätti 12.11.2014 osallistua Arkadian yhteislyseon liikuntasalihankkeeseen kiinteistöyhtiön 25% osakkuutensa mukaisesti, kuitenkin enintään 1,2 milj.eurolla. Päätösasiakirjojen joukossa oli 12.9.2014 päivätty hankesuunnitelma, jonka mukaan liikuntasalin koko oli 837 m2. Tämä laajuus oli erikseen kirjattu myös valtuuston päätöstekstiin. Se oli siis sen liikunta- ja juhlasalin laajuus, joka oli suunniteltu vain ja ainoastaan koulun omiin tarpeisiin ja käyttöön. Päätösasiakirjoissa on erikseen mainittu, että tuo hankesuunnitelman mukainen liikuntasali ei täyttänyt salibandyn liigavaatimuksia.

Nurmijärven kunta oli kuitenkin aktiivinen ja aloitteellinen yhdistämään kunnassa vireillä olleen liigatasoisen salibandyhallihankkeen Arkadian yhteislyseon omaan liikuntasalihankkeeseen. Näin ajateltiin saatavan molempia osapuolia hyödyntäviä toiminnallisia ja taloudellisia synergiaetuja. Kunnanvaltuusto päättikin jo 17.12.2014 aiemmin myönnetyn enintään 1,2 milj.euron lisäksi vastata 1,0 milj.eurolla liikuntasalin laajentamisesta liigatasoiseksi salibandyhalliksi. Päätöksen ja laskelman perustana oli Arkadian koulukiinteistöt oy:n laatima uusi 1.12.2014 päivätty hankesuunnitelma ja suunnitelmat, joissa liikuntasalin koko oli kasvanut noin 1100 neliömetriin.

Tehdessään tuon 1,0 milj.euron lisäinvestointipäätöksen kunnanvaltuustolle siis esitettiin liikuntasalin kasvavan noin 263 m2 salibandysta johtuen.

Arkadian yhteislyseo on nyt ilmoittanut kustannusten karanneen ja edellyttää kunnalta salibandystä johtuvaa 1,5 milj.euron lisämaksua. Tätä järkyttävän suurta lisäkustannusta perustellaan mm. laskelmalla, jossa todetaan liikuntasalin kasvaneen salibandysta johtuen 492 m2. Laskelman mukaan koulun oma liikuntasalin tarve olisikin vain 608 m2, kun se kuitenkin todistetusti ja dokumentoidusti oli koulun omiin tarpeisiin laaditun alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan siis 837 m2.

Laskelmassa koulun oman liikunta- ja juhlasalin tarve on siis pienentynyt yht’äkkiä 229 m2. Tämä tarkoittaa 2500 euron neliöhinnalla laskettuna yli 570.000 euron perusteetonta kulujen siirtoa koululta kunnalle.

Nurmijärven kunnanvaltuusto on yksimielisesti katsonut liigatasoisen salibandyhallin olevan tarpeellinen ja tehnyt päätöksen osallistumisesta sen rakentamiskustannuksiin tiettyjen kustannusraamien puitteissa. Kun asia tulee uudelleen kunnanvaltuuston päätettäväksi, niin luottamushenkilöille tulee esittää avoimesti tarkat ja oikeelliset laskelmat ns. salibandylisän suuruudesta. Oheistiloissa, puku- ja suihkutiloissa on varmasti jonkin verran tullut salibandystä johtuvia lisäneliöitä, mutta suurimman tilan, liikunta- ja juhlasalin, osalta vertailulaskelmissa tule käyttää yhteislyseon alkuperäisiä omiin tarpeisiinsa suunniteltuja laajuuksia. Tämä huolimatta siitä, että hankkeen suunnitelmia oltaisiin nyt muutoin karsittu ja kustannuksia saatu niiltä osin alennettua.

Koska kyseessä on yksityinen hanke, jossa kunta on vain osakkaana, niin kunnalle koitunee hankkeesta myös arvonlisäverokustannuksia. Kunnan omat investointihankkeethan ovat vapaita arvonlisäverosta. Kunta on selvittänyt, onko sillä mahdollisuus saada arvonlisäverovapautus omasta halliosuudestaan. Tätä kirjoittaessa ei ole tietoa tuosta alv-päätöksestä. Mikäli päätös on myönteinen, niin kyse on täysin erillisestä kunnan omasta säästöstä, eikä sitä pidä sekoittaa millään tavalla yhteislyseon ja kunnan väliseen kustannusjakolaskentaan.

Jatkossa olisi tärkeää huolehtia siitä, että vastaavien hankkeiden rakennustoimikunnissa on kunnan edustajana myös tilakeskuksen asiantuntija tai muu rakennuttamisen ammattilainen. Mikään viimeaikaisista kunnan yhtiömuotoisista rakennushankkeista ei ole pysynyt kustannusarviossa. Se, että budjetti on ylittynyt vain muutamilla sadoillatuhansilla euroilla, on koettu menestykseksi. Sitä se ei todellakaan ole.

Arto Hägg,

rakennusinsinööri

kunnanvaltuutettu (KOK)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.