Nurmijärven budjettivaltuusto 2015

valtuusto

Nurmijärven kunnanvaltuuston budjettikokous 11.11.2015 meni aika lailla odotusten mukaisesti ja ennakoidun nopeasti. Vajaan kuuden tunnin rupeama oli budjettikokoukseksi jopa ripeä.

Vuosien 2016-2018 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan ei tehty valtuustosalissa kuin puolisen kymmentä muutosehdotusta.

Demarit esittivät tyylilleen uskollisena parisataa tuhatta euroa lisämäärärahaa perhe- ja sosiaalipalveluihin. Mielestäni aivan turhaan – etenkin, kun esitys kohdistui suunnitteluvuosille 2017-2018. Todellisen tarpeet ja määrärahat ehtii arvioida ensi vuonna, kun tilanne on paremmin tiedossa. Äänestys oli tiukka, mutta pohjaesitys voitti demarien esityksen 26-25.

Kokouksen alun yleiskeskustelussa Keskustan Kallepekka Toivonen toivoi, että budjetin käsittelyn yhteydessä ei esitettäisi ns. puun takaa pieniä muutaman tuhannen euron määrärahaesityksiä, joihin valtuutetut eivät ole ennalta päässeet tutustumaan. KP:n toive oli hyvin perusteltu. Aiempina vuosina tuollaisia “ojarumpuesityksiä” tuppasi useitakin tulla – milloin haluttiin muutamaa kymppitonnia taideopetukseen, milloin Metsäkylän valokaapeliin. Kuin “tilauksesta” Virpi Räty esitti 1500 euron määrärahaesitystä lastenkirjallisuuden hankkimiseen. Äänestimme asiasta ja äänin 13-17 määräraha myönnettiin. 21 vaiti ollutta ilmaisi ilmeisesti mielipiteensä ehdotuksen mielekkyydestä. En malttanut olla päivittämättä Facebookiin, että markkinat reagoivat tuohon kunnan 1500 euron satsaukseen välittömästi – Helsingin pörssi nousi yli prosentin plussalle.

Investointien kohdalla Kokoomuksen Schildt esitti, että Rajamäen terveysasemahanketta lykätään vuodella. Vaulamo kannatti esitystä. Puhujapöntössä kävi  jonkinlainen trafiikki, kun hankkeen puolesta ja vastaan olevat kävivät kantansa ilmaisemassa. Mäkelän Outi piti mielestäni parhaan puheen – terveysaseman puolesta. Äänestystulos 28JAA – 23EI  tarkoittaa sitä, että Tekninen lautakunta avaa seuraavaksi urakkatarjoukset. Hanke siis etenee. Teoriassa voi kyllä vielä käydä siten, että tarjoukset ylittävät budjetin niin paljon, että Tekla ei tee päätöstä urakoitsijavalinnasta, vaan joutuu hakemaan tuoreeltaan lisämäärärahaa kunnanvaltuustolta. Eli pientä jännitystä on ilmassa edelleen seuraavaan teknisen lautakunnan kokoukseen asti. Spekulointiin mahdollisista valituksista voinee suhtautua lähinnä humoristis-hämmentyneesti. Edellinen “ilmoitus” valituksesta tyssäsi siihen, että valittelija ei ollut osannut edes katsoa muutoksenhakuohjeista, että kyseisestä päätöksestä ei voinut tehdä oikaisuvaatimusta. Yhtä köpelösti taitaa käydä tälläkin yrittämällä, mutta tokihan tuolla ulostulolla sai taas palstatilaa paikallisaviisista. Tässä tapauksessa tosin ei taida pitää paikkansa sanonta, että kaikki julkisuus on hyvästä…

Tein seuraavan tekstilisäysesityksen Maankäytön toteutusohjelmaan: ” Kunta ei voi sitoutua MAL-aiesopimuksen mukaisiin asuntotuotantomääriin, mikäli valtio ei edistä tarpeellisia liikenneväylähankkeita Nurmijärvellä – erityisesti Klaukkalan ohikulkutietä.”  Kävin puhujapöntössä muutaman saatesanan lausumassa asiasta – suurin piirtein näin:

Nurmijärven suurimman taajaman Klaukkalan maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta ohjaa tällä hetkellä vahvasti kolme liikenneväylähanketta: Klaukkalan ohikulkutie, raideyhteys Vantaanlaaksosta ja yhä akuutimmaksi nouseva Klaukkalantien kehittäminen. Näille väylähankkeille on yhteistä se, että ne ovat kaikki valtiovetoisia. Nämä hankkeet ovat keskeisessä osassa, kun kunnassa suunnitellaan uusia kaavahankkeita ja etenkin, kun päätetään uusien asuinalueiden rakentamisesta. Mikäli nämä hankkeet eivät etene, joudumme hyvin pian päivittämään radikaalisti Maankäytön toteutusohjelma ja jopa pidemmälle vuoteen 2040 ulottuvaa Maankäytön kehityskuvaa. On selvää, että emme kykene toteuttamaan MAL-aiesopimuksen mukaisia asuntotuotantomääriä, mikäli valtiovalta ei edistä alueen väylähankkeita. Tästä syystä olen tehnyt kyseisin tekstilisäyksen Maankäytön toteutusohjelmaan. Se on sisällöltään samanlainen kuin pari vuotta sitten valtuusto hyväksyi ehdotuksestani. Toivon, että valtuusto voi ehdotukseni nytkin yksimielisesti hyväksyä.

No, eipä voinut, kun se ei lähinnä demareille sopinut. Peltonen taisi kerrassaan typeräksi ehdotustani arvioida ja totesi, että pitäähän kunnan rakentaa asuntoja, jos niitä tarvitaan. Eittämättä, mutta kyse onkin siitä, että mikäli nuo väylähankkeet eivät etene, niin kunnan tulee rakentaa niitä täysin oman arviona ja harkintansa mukaan – ei jonkun aiesopimuksen mukaisella aikataululla, määrillä ja sijainneilla. Äänestimme ja ehdotukseni voitti selkeästi äänin 7-44.

Kokouksen jälkeen minua lähestyi valtuutettu, joka arvioi, että tuon lisäyksen ja päätöksen jälkeen kunta ei voi allekirjoittaa MAL-aiesopimusta. Sanoisin, että oli kohtuullisen köykäinen arvio kohtuullisen kokeneelta kuntapoliitikolta.

MAL eli Maankäytön, liikenteen ja asumisen aiesopimus on sopimus, jonka valtiovalta solmii kuntien kanssa. Aiesopimuksilla tähdätään yhteistyöhön ja yhteensovittamiseen kuntien ja valtion välillä asumisen, maankäytön ja liikenteen osalta. Sopimuksella tavoitellaan seudun kilpailukyvyn, maankäytön ja yhdyskuntarakenteen toimivuuden parantamista sekä kuntien tasapuolista kehittämistä. Sopimuksissa määritetään kuntakohtaisesti tavoitteet lähivuosien asuntotuotannolle ja vastavuoroisesti valtion vastuulla olevan liikenneverkon keskeiset kehittämishankkeet.

Tämän vuoden loppuun voimassa olevassa MAL-aiesopimuksessa 2012-2015 on Klaukkalan ohikulkutie ollut isompien infrahankkeiden listalla kiireellisyysjärjestyksessä sijalla 8. Pienemmistä ns. KUHA-hankkeista on Nurmijärvelle merkitty ainakin Klaukkalantien parantaminen ja liityntäpysäköintihankkeet Kirkonkylällä ja Klaukkalassa.

MAL-aiesopimuksen lähtökohta on siis se, että kunta sitoutuu tuottamaan tietyn määrän asuntoja ja vastavuoroisesti valtio edistää seudun väylähankkeita. Kun nyt tämän aiesopimuskauden päättyessä todetaan, että kunta on kuta kuinkin täyttänyt sopimuksen mukaiset asuntotuotantovelvoitteensa ja nuo edellä mainitut liikenneväylähankkeet ovat edenneet kuin täi tervassa, niin nyt hyväksytty tekstilisäykseni oli enemmän kuin ajankohtainen ja hyvinkin perusteltu. Jos tulevassa MAL-aiesopimuksessa on yksikin väylähanke Nurmijärvellä, niin kunnan tulee edellyttää, että sitä myös edistetään.

Jos tulevassa MAL-aiesopimuksessa ei ole Nurmijärveltä yhtään väylähanketta, niin se saa minun puolesta jäädäkin allekirjoittamatta.

Tasan vuoden päästä onkin sitten kuntavaaleja edeltävä budjettivaltuusto. Toivottavasti se sujuu yhtä kitkattomasti ja yhtä vähillä äänestyksillä.

One thought on “Nurmijärven budjettivaltuusto 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.