Kunnanvaltuusto 28.10. ja pari muuta aprikointia

valtuusto

Nurmijärven kunnanvaltuusto piti keskiviikkoiltana 28.10. kokouksen, jonka asialistaa ei oltu pituudella pilattu. Lista lyheni entuudestaan, kun yksi asemakaavamuutos vedettiin pois – se kun oli lispahtanut kunnanhallituksesta valtuuston asialistalle hieman etukenossa. Asiaan liittyvää maankäyttösopimusta kun ei ole vielä allekirjoitettu.

Ykkösasiana listalla näytti olevan kunnan lausunto Vihtijärven osayleiskaavasta. Kunnanhallituksen yksimielinen pohjaesitys oli seuraava: “Nurmijärven kunta on tehnyt alustavan arvion osakuntaliitoksesta. Arvion mukaan saavutettavat edut ovat vähäisiä. Nurmijärven kunta ei kuitenkaan näe estettä jatkoselvittämiselle.”

Lausuntoesitys oli siis myötäsukainen, vaikka asiaa alustaneet Nurmijärven lautakunnat eivät juurikaan myönteisiä näkökohtia oman toiminta-alueensa osalta olleet löytäneet. Asiaa oli pohdittu ja lausunnon olivat antaneet  Nurmijärven

  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
  • Tekninen lautakunta
  • Sivistyslautakunta
  • Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta
  • Aleksia liikelaitoksen johtokunta

Valtuutettujen pöydälle oli jaettu juuri ennen kokousta myös ote Vihdin kunnanhallituksen kokouspöytäkirjasta, jossa asiaa oli käsitelty.

Asiasta käytiin yllättävän vilkas keskustelu ja ainakin osalta puhujista näytti taas unohtuneen valtuustossa sovitut puhepituuksien suosituskestot. KP Toivonen piti Keskustan monisanaisen ryhmäpuheenvuoron ja teki sen päätteeksi vastaehdotuksen, joka oli huomattavasti myötämielisempi osakuntaliitosta kohtaan. Perussuomalaiset ilmoittivat kannattavansa Keskustan ehdotusta.

Demarit pitivät sekä ryhmäpuheenvuoron, että Peltonen oman soolopuheenvuoron, jossa ehdotti täysin kielteisen lausunnon antamista – se esitys jäi ilman kannatusta.

Myös muutama muu puheenvuoro käytettiin ja myös minun askeleeni veivät puhujapönttöön. Totesin, että kunnanhallituksen pohjaesitys oli järkevästi muotoiltu ottaen huomioon tehdyt alustavat selvitykset ja etenkin kunnan asiantuntijalautakuntien antamat lausunnot. Lausuntoesityksessä todetaan tosiasiat, mutta ei asetuta vastustamaan jatkoselvitystä. Totesin, että Keskustan ehdotus ottaa liian positiivisen kannan asiaan, josta lautakuntamme ovat päätyneet aivan toisenlaiseen johtopäätökseen. Kritisoin Keskustaa siitä, että he maalailevat epärealistisen myönteisen kuvan Vihtijärven osayleiskaavahankkeiden etenemisestä osana Nurmijärveä. Totesin, että Nurmijärven kaavoitusohjelmassa on tällä hetkellä kuusi osayleiskaavahanketta ja niissä on ollut paljon aikatauluviivettä. Kaikki kunnan päätaajamien sitovat osayleiskaavat ovat ns. vaiheessa. On täysin epärealistista uskoa ja lupailla, että Vihtijärven osayleiskaavahankkeet etenisivät Nurmijärven työlistalla lyhyellä tai edes keskipitkällä aikavälillä. Totesinpa myös, että omalta kohdaltani päätöksenteko perustuu Nurmijärven kunnan tekemiin selvityksiin ja laatimaan aineistoon – ei Vihdin kunnan. Ja enpä malttanut olla ennen puhettani tiedustella puheenjohtajalta viattomasti, että oliko ne puhepituuksien suositukset tulossa voimaan vasta vuoden vaihteessa…

Kun sitten äänestyksen aika koitti, niin totesin hämmästyksekseni, että reilusti yli puolet kunnanhallituksen jäsenistä äänesti omaa yksimielistä pohjaesitystänsä vastaan. Kun taisin olla ainoa, joka pöntössä tuota kunnanhallituksen esitystä kävi tukemassa, niin hieman skitso tilannehan tuosta kehkeytyi. Äänestyksessä kunnanhallituksen pohjaesitys kaatui osin kunnanhallituksen jäsenten äänin 35ei, 14jaa, 1vaiti ja 1poissa. Jos eduskunnassa sattuisi noin käymään, niin siinä taitaisi mennä samalla hallitus nurin. Onneksi täällä kuntapuolella ei olla niin pikkutarkkoja.

Toinen yllättävänkin paljon etukäteiskeskustelua aiheuttanut asiakohta oli Rajamäen yhteiskoulun stipendirahaston hoitokunnan jäsenten nimeäminen. Kyseisen stipendirahaston ohjesäännöissä todetaan, että hoitokuntaan kuuluu kaksi kunnanvaltuuston valitsemaa jäsentä henkilökohtaisineen varajäsenineen. Jostakin syystä tällaisia jäseniä ei oltu nimetty. Tämä merkittävä asia vaati kaksi valtuustokäsittelyä, alustavia puolueiden välisiä “vaaliliittoja” ja muita asiaan kuuluvia tunnusteluja ja neuvotteluja. Asiasta ei tarvinnut alkaa äänestämään, vaan valtuusto päätti yksimielisesti, että varsinaisiksi jäseniksi valitaan T.Sivula (varalla Hägg) ja J. Kovanen (varalla Manner). Kannattanee harkita, että hoitokunnan jäsenet valitaan jollain muulla foorumilla kuin kunnanvaltuustossa.

Muutama  luottamustehtävistä ero päätetiin ja uusia luottamushenkilöitä nimettiin poistuneiden tilalle.

————————————–

Seuraava kokous onkin budjettivaltuusto 11.11.2015 klo 13.00 alkaen. Ääntenlaskijoille on luvassa töitä ja kokous venynee taas iltamyöhään – toivottavasti ei kuitenkaan aamuvarhaiseen kuten takavuosina.

Investointipäätökset tulevat olemaan varmasti keskustelluimpia aiheita. Päätettävänä on mm. melkoinen euromäärä Viirinlaakson infraan liittyen ja huomattavasti pienempi summa liittyen huomattavasti enemmän keskustelua aiheuttaneeseen Rajamäen terveysasemaan.

—————————————

Paikallisaviisista saimme lukea tänään, että kunnallisista asioista kiinnostunut kuntalainen Salo tekee kunnanhallituksen kokouksessaan 19.10. tekemästä Rajamäen terveysaseman rakentamispäätöksestä oikaisupyynnön. On erinomaisen kiinnostavaa lukea seuraavaksi, että minkälaisen oikaisuvaatimusen hankkeeseen ryhtyvä on väsäämässä. Tuosta kunnanhallituksen päätöksestä, kun ei sattumoisin voi edes tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Viime kuntavaaleissa Salo ei 17 äänellään päässyt kunnanvaltuustoon siihen kuntapäättäjien joukkoon, joka hänen kritisoimiaan päätöksiä on nyt tekemässä. On hienoa, että kunnassa on aktiivisia asioista kiinnostuneita kuntalaisia ja kiinnostusta kunnallisiin luottamustoimiin. Se, että yrittää ottaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen roolin sijoittamalla yhden äänensä oikaisuvaatimuksen tekemiseen ja hallinto-oikeuteen valittamiseen osoittaa mielestäni jonkinsorttista demokratiakäsityksen ja suhteellisuuden tajun puutetta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.