ASRAn asiat 6.10.2015 ja muuta kuntahuttua

Wise Oy

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta kokoontuu tiistaina 6.10.2015. Listalla on vain yksi rakennuslupahakemus – teollisuusrakennus Klaukkalaan. Rakennuslupien määrät eivät ole erityisen rohkaisevia tällä hetkellä ja ennustetta rakennuslupamaksuista on jouduttu tarkistamaan alaspäin.

Asemakaavahakkeista merkittävimmät ovat Rajamäen Kylänpään asemakaavamuutos, joka on nyt hyväksymisvaiheessa. Kaavaehdotus oli loppukesästä nähtävillä ja jo ennestään massiivisten selvitysten lisäksi ELY-keskuksen lausunnon johdosta kaava-aineistoon on lisätty kaksi uutta selvitystä: uusi liikenneselvitys ja päivittäistavarakauppaa koskeva selvitys. Tarkoitus on saada nyt asemakaavaprosessi maaliin eli kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Klaukkalan Kisakujan asemakaavamuutos palaa lautakunnan asialistalle 1,5 vuoden hiljaiselon jälkeen. Kaavasta ollaan nyt tuomassa lautakuntaan kaavaehdotus. Aiempaan kaavaluonnokseen verrattuna ehdotuksessa on joitain muutoksia: mm. kerrosmääriä on osin pienennetty, osin kasvatettu – Kuntotien varteen on nyt merkitty 7-kerroksinen tornitalo. Lähialueen asukkaat ovat aktiivisesti vastustaneet hanketta ja antaneet asiassa lausuntoja. Erityistä vastustusta ja huolta ovat aiheuttaneet kerroslukujen kasvun aiheuttamat haitat ja alueen liikenteelliset ongelmat. Uudenmaanliitto ja ELY-keskus ovat todenneet, että hanke tiivistää alueen maankäyttöä ja yhdyskuntarakennetta ja että se on maakuntakaavan tavoitteiden mukainen. Myös kunnan tavoitteena on päätaajamien tiivistäminen.

Kokouksen päätteeksi käydään läpi lautakunnan työskentelyn itsearviointi.

Kuten  edellisen kokouksen 8.9.2015 pöytäkirjasta käy ilmi asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa keskusteltiin kuukausi sitten siitä, että Röykän sairaalaan on tulossa turvapaikanhakijoille hätämajoitusyksikkö. Silloin lautakuntaa informoitiin, että tämä edellyttäisi kiinteistön käyttötarkoituksen muutosta. Nyt kuukausi myöhemmin olemme saaneet lähinnä lehdistöstä lukea, että hanke on muuttunut noin 400 hengen vastaanottokeskukseksi. Lautakuntamme toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena – otaksun, että jonkinlaista informaatiota lautakunnan jäsenille jäsenille annetaan tai perätään kokouksen kehitys- ja keskusteluasioissa.

Viime viikolla kokoontui myös kunnanvaltuusto. Esityslistalla oli poikkeuksellisen paljon eron myöntämisiä kunnallisista luottamustoimista. Valtuustosta saivat eropäätöksen Jussi Niinistö ja Hanna Kuusela. Muista kunnallisista luottamustehtävistä ero myönnettiin Outi Karvinen-Kopteffille  ja Mikko Saariselle. Nämä kaikki johtuivat paikkakunnalta muutosta.

Myös Perussuomaisten varavaltuutettu Markku Vierelän eroa Perussuomalaisista käsiteltiin. Kunnanvaltuusto totesi, että luottamushenkilön pettyminen oman puolueensa toimintaan ei ole riittävä peruste eron saamiseen kunnallisista luottamustehtävistä. Eroa ei siis myönnetty siltä istumalta, vaan asian käsittely jätettiin pöydälle. Kuntalaissahan määrätään, että luottamustoimesta voi kieltäytyä vain erityistapauksessa: jos on yli 60-vuotias tai on toiminut samassa luottamustoimessa yli neljä vuotta tai on toiminut luottamustoimissa yhteensä 8 vuotta.  vuotta. Myös muu pätevä syy esim. paikkakunnalta muutto on riittävä peruste.

Nurmijärvelläkin on keskusteltu toimielinten kokousten avoimuudesta ja silloin tällöin ehdotettu, että esimerkiksi lautakuntien kokousten tulisi olla avoimia – aivan kuten kunnanvaltuuston kokouksiin voi kuntalaiset tulla kuulolle tai kokouksia netin välityksellä seurata. Olen ollut suhtautunut epäillen ja kielteisesti lautakuntien kokousten muuttamiseksi avoimiksi. Uskon, että lautakuntien työskentely on tehokkaampaa ja asioiden käsittely hedelmällisempää, kun kokoukset pidetään nykyiseen tapaan suljetuin ovin – ilman minkäänlaisten intressi- tai painostusryhmien läsnäoloa. Olen myös esittänyt epäilyksen siitä, riittääkö kuntalaisilla mielenkiintoa lautakuntatyöskentelyn seuraamiseen ja vastaisivatko järjestelyihin tehtävät satsaukset siitä aavaa hyötyä ja kysyntää.

Vahvistusta ajatuksilleni saatiin syyskuussa, kun Nurmijärven sivistyslautakunta ja nuorisolautakunta järjestivät yhteisen avoimen kokouksen. Tilaisuudesta tiedotettiin etukäteen sekä paikallislehdessä että kunnan web-sivuilla ja kokouspaikaksi valittiin suurenkin kuntalaismäärän osallistumisen mahdollistava valtuustosali. Paikalle saapui yksi kuntalainen. Se siitä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.