Kohtuullisen lämminhenkinen valtuuston kokous 8.10.2014

valtuusto

Kuntahommat alkavat olla ohitse tältä viikolta – kolme iltaa tuli istuttua kokouksissa kunnantalolla.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan kokouksessa ei mitään dramatiikkaa ilmennyt. Kokous meni läpi nopeasti ja pöytäkirjakin on jo allekirjoitettu. Seuraavaksi se menee pöytäkirjan tarkastajien syyniin ja sitä kautta kunnan web-sivuillekin.

Keskiviikon kunnanvaltuuston kokous sen sijaan tarjosi puhetta, ilmeisen tarkkaan harkittuja lausumia ja vaalinkin. Tässä hieman kokouksen kulusta:

– Viirinlaakson vaiheen 1 ja Ilvesvuoren asemakaavamuutokset sekä Uudenniityn uusi asemakaava hyväksyttiin yksimielisesti.

– Kirkonkylän Mahlamäentien kaavamuutoksesta Kallepekka Toivonen teki palauttamisehdotuksen, joka sai minut pikakomennuksella änkeytymään puhujapönttöön. Totesin, että kyseisessä kaavahankkeessa on monipuolisesti huomioitu asukkaitten ja osallisten mahdollisuus vuorovaikutukseen esimerkiksi info- ja kuulemistilaisuuksien muodossa, joka ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki esitetyt toiveet ja tarpeet voitaisiin huomioida lopullisessa kaavassa. Muistutin, että kaavasta on saatu lausunnot sekä seurakunnalta että Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta. Kummallakaan ei ollut mitään huomauttamista kaavaan. Maakuntamuseo  on erikseen todennut, että asemakaavan mahdollistama rakentaminen ei ole ristiriidassa kulttuuriympäristön kanssa. Edelleen totesin, että kaava toteuttaa erinomaisesti kunnan tavoitetta ja aiemman kuntastrategian kirjausta taajamarakenteen tiivistämisestä täydennysrakentamisen keinoin. Kaavamuutos hyväksyttiin äänin 31-17-1 vaiti.

– Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen jatkosta irtaannuttiin. Puolueiden ryhmäjohtajat kävivät vuoron perään toistamassa argumentit sille, että kunta ei näe ehdotetuista kuntaliitoksista tällä hetkellä olevan hyötyä Nurmijärvelle.

– Talousjohtajan virkavaali oli mielenkiintoinen ja värikäskin tapahtuma. Kunnanhallituksen pohjaesitys oli esittää virkaan Markus Peevo. Keskustan Kallepekka Toivonen esitti valittavaksi toista hakijaa eli Pekka Kivilevoa. Värikkäässä puheessaan Toivonen toi voimakkaasti esille sen, että sekä kunnan virkamiesjohto että käytetty soveltuvuusarvioinnin suorittaja olisivat toimineet vahvasti toisen ehdokkaan puolesta hakuprosessissa. Pari otetta Toivosen puheesta: “Erikoista on ollut myös se vahva, niin konsulentin kuin kunnan virkamiesjohdon, suorastaan kynsin ja hampain pyrkimys vaikuttamaan toisen ehdokkaan puolesta ja kuin myös yhtä lailla vahvasti toista ehdokasta vastaan.”  “Nyt nähty käyttäytyminen tässä prosessissa on ollut varsin vahvaa toisen hakijan teilaamista ja toisen nostamista.”  Kohtuullisen raskaita syytöksiä mielestäni – etenkin julkisesti esitettynä. Tuosta voisi joku jopa kunniansa perään ryhtyä kyselemään. Edellä mainittua soveltuvuustestin suorittajaa Toivonen nimitteli konsulentiksi eli tuote-esittelijäksi. Ei kovin ylevää toimintaa Keskustan ryhmänjohtajalta. Kannatuksensa Kivilevolle esittivät myös PS:n Tapiolinna ja Keskustan Handolin. Suljetun lippuäänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi virkaan valituksi Pekka Kivilevon äänin 25-26.

– Tammentuvan päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen sai minut vyörymään toistamiseen puhujapönttöön. Tuumasin aluksi, että kahden toisistaan vain noin 5 km:n etäisyydellä sijaitsevan kyläkoulun asiat kytkeytyvät olennaisesti tosiinsa. Mielestäni aiempi päätös jatkaa Suomiehen koulun toimintaa oli virhe ja sen päätöksen pohjalta olisi perusteltua hylätä nyt kunnanhallituksen tekemä esitys kahden lisäluokan rakentamisesta naapurikouluun Nukarille. Esittelijän alkuperäisessä esittelytekstissä on hyvät perusteet tällaiselle hylkäyspäätökselle. Koska aiempi huono päätös ei saa olla peruste toiselle huonolle päätökselle ilmoitin kuitenkin, että vankkumattomana elinkelpoisten kyläkoulujen kannattajana olen nyt esitetyn hankesuunnitelman kannalla ja siis lisäluokkien rakentamisen puolesta Nukarille. Samaan hengenvetoon ilmoitin ohjeistavani itseni tulevassa talousarviokäsittelyssä vaikuttamaan siihen, että Suomiehen koulun investointeihin tulee suhtautua kriittisesti. Kunnalla ei ole tässä taloustilanteessa mitään perusteita eikä edellytyksiä kehittää voimallisesti kahta vierekkäistä kyläkoulua samaan aikaan. Tälle ajatukselle toivon saman mielisiä valtuutettuja löytyvän budjettivaltuustossa.

– Illan päätti valtuustoaloite puheenvuorojen maksimipituudesta videoitavien valtuuston kokousten aikana. Kyseisen aloitteen oli allekirjoittanut peräti 48 valtuutettua. Kun noihin videointeihin aikoinaan päädyttiin allekirjoittaneen esityksestä ja kun olin yksi kolmesta, joka ei tätä puheiden rajoittamisaloitetta ollut allekirjoittanut, niin puhujapönttö kutsui Artoa kolmannen kerran samana iltana.

Tapiolinna tosin väitti, että olisin ollut ainoa valtuutettu, joka ei ollut tätä hänen ja Mannerin aloitettat allekirjoittanut. Sanotaan, että vain kuolleet kalat uivat myötävirtaan. Tässä tapauksessa voisi muunnellen todeta, että aktiivinen valtuutettu ui välillä kovaankin vastavirtaan. Joka tapauksessa ilmoitin näkemyksestäni, että valtuustosalissa ei mielestäni ole turhia puheita pidetty, hyviä puheita kuuntelisi mielellään enemmänkin ja pitemmillekin puheille on välillä tarvetta. Edelleen totesin, että mikäli Tapiolinnan ja Mannerin aloite hyväksyttäisiin sellaisenaan, niin olisimme aika erikoisessa tilanteessa. Meillä olisi kahdenlaisia valtuuston kokouksia: normikokouksia, joissa olisi rajoittamaton puheoikeus – ja videoituja kokouksia, joissa valtuutettujen puheoikeutta olisi merkittävästi rajoitettu. Kun olettavasti videoitavana ovat juuri ne kokoukset, joilla on kuntalaisille erityistä merkitystä ja kiinnostavuutta, niin olisi aika omituista ja perusteetonta rajoittaa valtuutettujen puheoikeutta juuri niissä kokouksissa. Totesinkin ilolla, että ilmeisesti myös kunnanhallitus oli tämän epäloogisuuden aloitteessa havainnut ja ehdotti nyt vain suosituksenomaista kirjausta valtuustopuheiden kestosta. Hyvä näin.

Kunnan nettisivuilta voi käydä nauhoitteena katsomassa menivätkö asiat noin ja minkälaisia sanavalintoja ja argumentointeja kokouksessa käytettiin. Nauhoite löytyy tästä osoitteesta:

http://www.mediaserver.fi/videos/nurmijarvi

,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.