Kuntalaiskyselyjä ja ympäristöpalkintoja

 

IMG_2291

Nurmijärveläisiltä kysytään mielipidettä useista ajankohtaisista asioista tänä keväänä.

Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys pyytää nettikyselyn avulla vastauksia siihen, mihin ja millä tavalla kuntalaisten haluavat vaikuttaa kunnan toiminnassa. Vastaaminen kestää noin viisi minuuttia ja niitä hyödynnetään uuden kaupungin lähidemokratia- ja päätöksentekomallin suunnittelussa. Kyselyyn on linkki sekä Nurmijärven kunnan että Kuuman web-sivuilta. Ymmärrykseni mukaan kysely on avoin maaliskuun loppuun saakka.

Toisessa kuntalaiskyselyssä Nurmijärven kunta selvittää asukkaiden kokemuksia hyvinvoinnista, palvelutarpeista ja kunnallisista palveluista. Kuntalaisilla on näin mahdollisuus vaikuttaa kunnan päätöksentekoon antamalla tietoa omasta hyvinvoinnistaan ja kokemuksistaan. Kyselyn tavoitteena on muodostaa mahdollisimman realistinen ja oikea kuva asukkaiden hyvinvoinnista sekä siihen liittyvistä palvelujen kehittämistarpeista.  Kysely sulkeutuu 31.3.2014.

Ja kun alkuun on päästy, niin palautetta kysytään  myös Kivenkyydistä. Kyselyllä kerätään tietoa, jotta Kivenkyydin toimintaa voidaan kehittää vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeisiin. Kysely on avoinna kunnan web-sivuilla ja vastauksia voi antaa 28.3.2014 saakka.

Lisäksi on ajalla 20.-27.3.2014 avautumassa kunnan teettämä kysely Kirkonkylän ja Rajamäen liityntäpysäköinnistä. Kyselyllä kartoitetaan liityntäpysäköintipaikkojen käyttöä liityntäliikenteessä. Kyselyyn voi vastata 20.3. alkaen ositteessa www.strafica.fi/extra/liityntapysakointitutkimus .

——————————-

Perinteinen Nurmijärven ympäristöpalkinto jää ilmeisesti tänä vuonna jakamatta. Sellaisen johtopäätöksen voi vetää Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan julkaisemasta kuulutuksesta, jossa haetaan ehdokkaita Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnon 2014 saajaksi. Nurmijärvihän liittyi vuosi sitten K-U:n ympäristökeskukseen ja samalla kunnan oma ympäristölautakunta  lakkautettiin. Ympäristölautakunta, jossa olin itsekin neljä vuotta jäsenenä jakoi keväisin Nurmijärven ympäristöpalkinnon tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta ympäristöasioissa.  Nyt tämä perinne näyttää katkeavan Nurmijärven osalta.

Jokainen voi tykönään fundeerata kiinnostaako tämä uusi, koko Keski-Uudenmaan kattava palkinto, samalla tavalla kuin aiempi kunnan oma palkinto. Oma arvioni on, että alkuperäinen paikallista toimintaa korostava ja lähellä kuntalaisia oleva lähestymistapa katoaa. Uuden palkinnon idea katoaa jonnekin Mäntsälän suuntaan ja pois mielenkiintosektorista, kun Mäntsälä ei ole mielessäin. Nurmijärveläisessä paikallismediassakaan koko Keski-Uuttamaan kattava lähestymistapa tuskin kiinnostaa entiseen tapaan ja aiempi vuosittainen takuuvarma palstatila nurmijärvisiltä osaajilta ja ympäristötyön tekijöiltä jää saamatta.

Kyseessähän on pienimuotinen etiäinen tilanteesta, jossa tuleva Keski-Uudenmaan kaupunki olisi olemassa. Ainakin tämän pienen esimerkin perusteella ajatukset ja ennustukset paikallisen identiteetin ja vaikutusmahdollisuuksien heikkenemisestä suurkunnassa näyttäisivät toteutuvan.

Mikäänhän ei tietysti estä sitä, että jokin aktiivinen nurmijärveläinen toimija ottaa vastuulleen vanhan perinteen ja elvyttää kunnan oman ympäristöpalkinnon jakamisen vuosittain tai edes jollakin pidemmällä aikavälillä?

—————————

Edellistä kirjoitellessani tein myös sen havainnon, että en ole vuoteen perehtynyt Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksiin, vaikka muuten seuraan säännöllisesti kunnan luottamuselinten päätöksentekoa Nurmijärven kunnan www-sivuilta. K-U:n ympäristölautakunnan esityslistoihin ja pöytäkirjoihin kunnan sivuilta ei ole linkkiä – ainakaan “Esityslistat ja pöytäkirjat” -sivulla. Mistään muualta niitä kuntalainen tuskin osaa hakeakaaan ja moni vaivautuu siirtymään erikseen  Kuuma-sivuille, jossa ne ilmeisesti ovat.

Tässä linkityksessä olisi parantamisen varaa.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.