Rajamäen terveyskeskushanketta jäädytetään jälleen

031

Nurmijärven kunnanhallituksen 10.3.2014 kokouksen asialista on mielenkiintoinen. Suomiehen ja Nummenpään koulujen lakkauttamispäätökset ovat listalla. Kuulemiset eivät ole tuoneet uusia perusteita koulujen jatkamiselle. Suomiehen koulun osalta on tullut talven aika ilmi keittiön kiireellinen korjaustarve, joka maksaisi n. 50 kiloeuroa. Pohjaesityksenä on lakkauttamisen esittäminen valtuustolle. Mielenkiintoinen asiakohta on Rajamäen terveyskeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen. Pohjaesityksessä kunnanhallitus esittää valtuustolle Rajamäen terveysaseman hankesuunnitelmaksi hyväksyttäväksi vaihtoehdon, jossa toteutetaan uudisrakennus nykyisen terveysaseman viereiselle tontille. Pohjaesityksen jatkoteksti kuuluu kuitenkin seuraavasti: “Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hankkeen jatkosuunnittelu keskeytetään vuoden 2014 loppuun. Hankkeen jatkosuunnittelusta päätetään sen jälkeen, kun valtuustolla on tiedossaan Keski- Uudenmaan kuntien yhdistämisselvityksen tulokset, valtuuston kanta liitokseen, ja kunnes päätökset sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellisista muutoksista (SOTE-uudistus) on tehty eduskunnassa.” Esittelevä viranhaltija siis härkäpäisesti ajaa läpi omaa näkemystään ja esittää hankkeen suunnittelun keskeyttämistä huolimatta siitä, että kunnanvaltuusto on vain muutama kuukausi sitten myöntänyt hankkeen suunnittelua varten vuodelle 2014 määrärahaa 150.000 euroa ja antanut näin viranhaltijoille yksiselitteisen komennon käynnistää hankkeen suunnittelu. Jos kunnanhallitus tuohon vipuun menee, niin viimeistään valtuustossa tästä nousee kalabaliikki. Listalta löytyy myös Klaukkalan monitoimitalon luonnosten hyväksyminen. Hanke etenee, vaikka hankesuunnitelmaa ei ole kunnanvaltuustossa hyväksytty – puhumattakaan talonrakennushankkeiden toteuttamisohjeen edellyttämiä vaikutuksia käyttötalouteen. Kiinteistön ylläpitokustannukset ja henkilöstön lisäyksestä aiheutuvat kustannukset ovat kunnanhallituksen papereissa Rajamäen terveyskeskuksen osalta hyvin tärkeitä ja niitä on edellytetty – monitoimitalon osalta näistä puutteista ei ole kirjattu puolta sanaa.

————————–

Kuluvalla viikolla ei ole varsinaisia luottamustoimia. Keskiviikkoiltana lupauduin vierailemaan Pajatiira-seuran vuosikokouksessa. Ilmeisesti Klaukkalan asemakaavahankkeet kiinnostavat seuran jäsenistöä.

x) 24.3.2014: Oli näköjään tuohon ensimmäiseen kappaleeseen tullut kirjoitusvirhe, jonka korjailin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.