Rajamäen keskustan katusuunnitelma

001 002

Tiistai-illan 25.2. Rajamäen keskustan katusuunnitelman esittelytilaisuus keräsi kohtuullisen määrän kuntalaisia yläasteen ruokalaan.

Katusuunnitelman laatinut Rambollin edustaja esitteli suunnitelmaluonnosta ja paikalla olleet kunnavirkamiehet antoivat informaatiota omalta osaltaan.

Esitetty luonnos käsitti taajaman keskeisen risteysalueen ja siihen liittyvien katujen lähiosuuden: Kiljavantie-Tykkimäentie-Patruunantie-Keskusraitti. Rajamäentielle asti suunnitelma ei ulotu.

Alakoulun viriselle katuosuuksille oli fiksusti suunniteltu oppilaiden jättö- ja noutopaikat. Niille on aamu- ja iltatunteina käyttöä.

Kritiikkiä sen sijaan aiheutti suunnittelijan visiointi siitä, että Rajamäen keskusta-alueelle määrättäisiin aikarajoitettuja paikoitusalueita. Rajamäellä on tuskin tarvetta rajoittaa kenenkään paikoitusta kahdeksi tai neljäksi tunniksi – etenkään, kun kunnassa ei ole ketään valvomassa asiaa.

Keskustelua oli myös Kiljavantielle tulevista liittymistä. Nythän Kirjastosta Apteekkiin ja edelleen huoltoasemalle menevä autoilija joutuu koukkaamaan joka kerta erikseen Kiljavantien kautta. Alueelle penättiin tonttien sisäisiä liikenneyhteyksiä. Ongelma onkin juuri siinä, että kyseessä ovat erilliset tontit – ne eivät sisällä tällä hetkellä katualueita. Kyseisen korttelin sisällä on kaavassa ainoastaan kevyen liikenteen väyliä. Se onkin mielestäni perusteltua – kevyt liikenne ja jalankulku saadaan  erotettua ajoneuvoliikenteestä ja risteää mahdollisimman vähän katujen kanssa.

Eniten keskustelua ja kysymyksiä herätti autopaikoitusalueitten määrä. Useampi paikalla olija rohkeni epäillä suunnittelijan ja virkaihmisten antamaa infoa siitä, että autopaikat lisääntyvät suunnitelman johdosta. Epäuskon syynä oli erityisesti se, että nykyisen R-kioskin ja Caprin edessä oleva aukio on muutettu torialueeksi, jossa on vain kahdella reuna-alueella vinopaikoitusta. Samoin yläasteen ja lukion nykyisestä yläparkista on katusuunnitelmassa osa varattu torialueeksi. Suunnitttelija informoi, että yläparkin torialuetta voi käyttää myös paikoituskäyttöön. Se lienee tarpeen ihan päivittäistarpeisiinkin, koska yläparkin perimmäinen osa on lähinnä sisäänkäyntiä ja yleisesti odotus- ja pudotuspaikkana. Samoin oletan, että myös inva-paikat tulisi olla mahdollisimman lähellä pääsisäänkäyntiä – ei torialueen ulkopuolella. Näen torialuetta hyödynnettävyyden ehkä vain erityistilaisuuksia varten. Rajakaaren alapuolelle oli suunnitelmassa lisätty uusi paikoitusalue. Asia on juuri niin tärkeä kuin paikallaolijat totesivat. Vaikka Kylänpään alueen palvelut ehkä hajauttavat hieman likkennemääriä, niin lisääntyvä asukasluku ja uimahallin lisääntyvät kävijämäärät aihettavat lisäpainetta nykyisille riittämättömille paikoitusalueille.

Suunnitelman toteuttamiselle on tarvetta ja tilausta.

Valtuutetuista paikalla oli allekirjoittaneen lisäksi ainakin Mäkelä, Manner ja Arteli. Mäkelä korosti, että katusuunnitelmassa tulee huomioida Kylänpään alueen kaavoituksen tuomat muutokset. Kylänpään asemakaavahan on luonnosvaiheessa tällä hetkellä ja ehdotus tuotaneen lautakuntaan tämän vuoden aikana.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.