Äänestysanalyysi

IMG_2291

Kunnan investointipäätösten yhteydessä pohditaan usein valtuutettujen asuintaajaman ja puoluetaustan merkityksestä päätöksentekoon.

Tutkiskelin joulukuun budjettivaltuuston äänestyslistoista tarkemmin eräitten julkisessakin keskustelussa olleiden päätösten osalta: pienet koulut, kevyen  liikenteen väylät, Kirkonkylän liikuntapuisto ja Klaukkalan monitoimitalo. Samalla tutkailin näiden päätösten osalta vaikutuksia myös kunnan taloudenpitoon ja velkaantumiseen. Etenkin puolueiden valtuustoryhmillä tuntuu olevan tarvetta ilmoittaa olevansa huolestunut taloustilanteesta ja velkaantumisesta ja ovatpa eräät ryhmät katsoneet asiakseen nimetä syyllisiäkin talousarvion paisumiseen ja velkaantumiseen – muista ryhmistä.

Analyysini ei ole tieteellisen tarkka, sillä jonkun valtuutetun asuinpaikka ei ole tarkalleen tiedossani ja joiltakin osin olen taajamien rajoja hieman soveltanut. Herusen olen sisällyttänyt Rajamäkeen ja Metsäkylän Klaukkalaan – näinhän monet valtuutetutkin ovat itsensä asemoineet. Puolueiden osalta en yhden hengen valtuustoryhmiä käsitellyt.

Pienet koulut – (kh:n pohjaesityksenä määrärahojen poisto Suomiehen ja Nummenpään pienkouluilta)

Kokoomus oli yhtä valtuutettua lukuun ottamatta pienten koulujen lakkauttamisen kannalla. Kaikki Vihreiden valtuutetut olivat lakkauttamisen kannalla. Keskusta oli 100 %:sti niiden säilyttämisen kannalla ja Perussuomalaisten ryhmässä oli miltei täydellinen halu säilyttää Suomiehen ja Nummenpään minikoulut – vain yksi PS-valtuutettu lipesi rivistä. Demareilla mielipiteet jakautuivat tasaisesti 5-6. Puoluekannalla näytti olevan selkeä vaikutus äänestyskäyttäytymiseen ja talouden kannalta tässä äänestyksessä alijäämää olivat kasvattamassa Keskusta ja Perussuomalaiset.

Myös alueellisesti näkyi selvä trendi. Kirkonkylän ja Rajamäen valtuutetut olivat tasaisesti puolesta ja vastaan, mutta urbaaneimmassa taajamassa Klaukkalassa enemmistö oli koulujen lakkauttamisen kannalla. Vastaavasti haja-asutusalueen ja pienempien kylien valtuutetut olivat  enimmäkseen säilyttämisen kannalla.

Yleisten teiden kevyen liikenteen väylät (lisämäärärahaesitys vastoin kh:n pohjaesitystä)

Kahdella ryhmällä oli selkeä linjanveto asiassa. Vihreät olivat 100 %:sti myöntämässä lisämäärärahaa valtion vastuulle kuuluvien yleisten teiden kevyen liikenteen väylien rakentamiseen. Yhtä lukuun ottamatta perussuomalaiset olivat pohjaesityksen kannalla eli lisämäärärahaa vastaan. Kokoomuksessa, Keskustassa ja SDP:ssä enemmistö oli lisämäärärahaa vastaan, mutta myös kannattajia löytyi kosolti – selkeää linjaa ei ollut. Vihreät olivat tässä äänestyksessä kasvattamassa talouden alijäämää.

Alueellisesti asiassa ei ollut havaittavissa minkäänlaista johdonmukaisuutta. Jokaisessa kolmessa päätaajamassa ja myös muilla alueilla äänet menivät yllätyksellisesti melkeinpä tasan puolesta ja vastaan.

Kirkonkylän liikuntapuisto (vastaesityksenä hankkeen lykkääminen)

Tässä hankkeessa olen tarkastellut vain ensimmäistä äänestystä pukutilojen ja huoltorakennuksen osalta. Tämä äänestys ratkaisi hankkeen etenemisen.

Hankeen eteenpäin viemisen kannalla alkuperäisen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti olivat 100%:sti SDP ja Perussuomalaiset. Keskustassa vain kaksi valtuutettua äänesti pohjaesitystä vastaan. Selkeimmin investoinnin lykkäämisen ja investointiohjelman tasapainottamisen kannalla olivat Kokoomus (13 pohjaesitystä vastaan ja 1 puolesta) ja Vihreät (4 pohjaesitystä vastaan, 1 puolesta ja 1 vaiti). Tässä äänestyksessä talouden ja investointien tasapainottamista vastaan äänestivät siis SDP:n, Perussuomalaisten ja Keskustan valtuutetut.

Alueittain tarkasteltuna Kirkonkylästä löytyi enemmän liikuntapuiston kannattajia kuin vastustajia. Rajamäellä kannat menivät aika lailla 50-50, mutta Klaukkalan valtuutettujen enemmistö oli Kirkonkylän liikuntapuisto vastaan. Muilta alueilta löytyi ymmärrystä ja kannatusta hankkeelle kattavasti. Tässä äänestyksessä näytti olevan hieman vastakkainasettelua Kirkonkylän ja Klaukkalan välillä.

Monitoimitalo (vastaesityksenä hankkeen lykkääminen)

Vihreiden ryhmä oli 100 %:sti kunnanhallituksen esityksen puolesta Klaukkalaan rakennettavan monitoimitalon äänestyksessä. Myös Kokoomuksesta annettiin hankkeelle vahva tuki – vain valtuutettu Hägg oli lykkäämisesityksen kannalla. Keskustassa ja SDP:ssä mielipiteet jakautuivat aika tasan puolesta ja vastaan. Selkeimmin hanketta vastustivat perussuomalaiset – vain yksi valtuutettu oli pohjaesityksen kannalla. Tässä äänestyksessä talouden ja investointien tasapainottamista vastaan äänestivät erityisesti Vihreiden ja Kokoomuksen valtuutetut.

Valtuutettujen asuinpaikka näkyi äänestyksessä. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Klaukkalan valtuutetut äänestivät kh:n pohjaesityksen puolesta. Muilta alueilta alkuperäisen aikataulun ja lykkäämisen kannattajia löytyi suunnilleen yhtä paljon.

Yhteenvedon ja johtopäätökset voi noista jokainen vetää itse tykönään.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.