Aloite kunnan metsien FSC-sertifioinnista

Nurmijärven kunnanvaltuusto kokousti keskiviikkona 8.2.2023.

Kokouksen alussa luovutettiin tasavallan presidentin Itsenäisyyspäivänä myöntämät kunniamerkit kuudelle ansioituneelle kunnan työntekijälle ja luottamushenkilölle.

Asialista ei suuremmin nostattanut keskustelua. SDP:n Lepolahti piti totuttuun tapaan puheenvuoron valtuusto- ja kuntalaisaloitteista. Lepolahti nosti esiin muutaman kehitysehdotuksen aloitteisiin liittyen: Aloitteet vastauksineen voisi avoimemmin tuoda esille esim. kunnan web-sivuilla ja aloitteiden käsittelylle voitaisiin antaa määrä- tai tavoiteaika esimerkiksi kunnanhallituksen toimesta.

Kuntakriitikkonakin tunnettu Marko Salo oli pyytänyt henkilökohtaisten syiden perusteella eroa asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan jäsenyydestä. Valtuusto myönsi eron. Uudeksi jäseneksi lautakuntaan nimettiin Jenni Viitanen (SDP).

Aloitteita jätettiin tasan yksi kappale eli allekirjoittaneen aloite kunnan metsien FSC-sertifioinnista. Olen keskustellut usein metsäasioista nurmijärveläisen metsäasiantuntija Heikki Kiurun kanssa ja ajatus aloitteen tekemiseen nousi näistä keskusteluista. Aloitteen allekirjoitti ymmärtääkseni noin 40 valtuutettua ja sen teksti kokonaisuudessaan on seuraava:

FSC-SERTIFIOINTI NURMIJÄRVEN KUNNAN METSIIN

Metsien sertifioinnilla varmistetaan niiden kestävä vastuullinen hoito ja käsittely. Käytössä on kaksi metsäsertifiointijärjestelmää, joista FSC-sertifioinnin hyötyjen on arvioitu olevan metsien monimuotoisuudelle suuremmat.

FSC-sertifioidussa metsässä kiinnitetään huomiota mm. metsän monimuotoisuuden turvaamiseen lehtipuiden avulla, lahopuiden säästämiseen hakkuiden ja metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä, vesistöjen suojavyöhykkeisiin, ns. säästöpuiden huomioimiseen ja arvokkaiden elinympäristöjen jättäminen metsien käytön ulkopuolelle. FSC-sertifioidfussa metsässä huomioidaan myös riistanhoidolliset näkökohdat sekä olemassa olevat polut ja ulkoilureitit.

FSC-sertifioidulle metsälle on kasvava kysyntä ja useat alan toimijat maksavat sertifioidusta puusta lisähintaa. Sertifiointi on siis metsänomistajalle myös taloudellisesti järkevää. Puulle on suurempi kysyntä ja siitä saa suuremmat tulot.

Nurmijärven kunnan metsäsuunnitelmassa (2017-2026) ei ole käsitelty metsäsertifiointia.

Ehdotan, että Nurmijärven kunta selvittää asiaa ja hakee kunnan metsille FSC-sertifiointia.

Myös Nurmijärven Uutiset noteerasi aloitteen ja uutisoi rehvakkaasti, että Hägg vaatii kunnan metsiin FSC-sertifiointia. Toki aloitteessa tätä ehdotetaan, mutta systeemiin kyllä kuuluu, että valmistelussa selvitetään tarkemmin, onko tämä mahdollista, järkevää ja missä laajuudessa.

Metsäasioista on viime vuosina jätetty pari muutakin aloitetta. Vuonna 2021 Esa Laitinen (PS) jätti valtuustoaloitteen liikunnan ja metsänhoidon yhdistämisestä. Vuonna 2020 Leni Pispala (nyk. Niinimäki) jätti aloitteeen siitä, että kunta luopuu avohakkuista ja muista voimaperäisistä metsätaloustoimista ja siirtyy metsissään jatkuvan kasvatuksen menetelmiin.