Budjettivaltuusto 15.11.2017

005

Nurmijärven kunnanvaltuuston kokous, jossa käsiteltiin myös vuoden 2018 talousarvio vietiin läpi reilussa 7 tunnissa.

Kokouksen väliajoilla istuttiin vielä kaksi kunnanhallituksenkin kokousta. Ensin Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän yllättävien hallintokustannusten vuoksi, jotka täytyi talousarvioon lisätä. Toinen istunto pidettiin verotulokertymän uudelleen arvioinnin vuoksi.

Asialistalla oli toki pitkä litania muitakin asiakohtia, mutta ne käsiteltiin pääosin joutuisasti pohjaesitysten mukaisesti. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamissopimukseen liittyvästä ponsiesityksestä äänestettiin. Valtuusto päätti äänin 44-6-1tyhjä liittää päätökseen vastaavan ponsiesityksen kuin Tuusulassa oli tehty pari päivää sitten. Myös liikuntapaikkojen käyttömaksujen tarkistaminen alle 18-vuotiaiden osalta ja jäähalliseurojen avustushakemuksesta äänestettiin. Valtuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Varsinainen talousarvio 2018 käsitteli meni tavanomaista vähäisemmillä muutosehdotuksilla. Joinain aiempina vuosinahan muutosesityksiä on ollut varsinainen nivaska eli kymmenittäin – tällä kertaa vain hieman toistakymmentä.

Tero Artelin vuonna 2016 tekemään seniorien uintiavustusaloitteeseen liittyvälle määrärahaesitys sai yleisen hyväksynnän, mutta jouduimme toteamaan, että asian valmistelu oli täysin samassa tilassa kuin vuosi sitten. Toden totta – vuosi sitten Artelin aloitetta käsitellessä päätettiin, että Rajamäen Uimahalli Oy:n avustuksen suuruuteen ja siihen liittyvään hinnoittelupolitiikkaan palataan vuoden 2018 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Asia varmaan käsitellään uudelleen tämän valtuustokauden aikana ja etsitään toimiva ja joustava tapa tukea seniorien uintiharrastusta. Asian ympärille ei toivoisi minkäänlaista byrokraattista ja työllistävää tukisysteemiä ainakaan perustettavan.

Maiju Tapiolinnalla (PS) oli kolme hyvinvointitoimialaan liittyvää lisämäärärahaesitys, joille valtuuston enemmistö ei äänestysten jälkeenkään lämmennyt. Näiden kuluvaikutus vuodelle 2018 olisi ollut 562.000 euroa.

Rousun (SDP) 15.000 euron vuosittainen määrärahaesitys osa-aikaisen työntekijän kokoaikaistamiseksi nimikkeen pakolaisohjaaja/maahanmuuttopalvelut sen sijaan hyväksyttiin niukasti äänin 24-26-1poissa. Äänestin määrärahan lisäämistä vastaan.

Tekstilisäyksistä harvemmin äänestetään, mutta lukioasiassa siihenkin kyettiin. Tapiolinna esitti, että lukion hankesuunnittelun aikana selvitetään myös Hyvinkään kaupungissa käynnissä olevan Hangonsillan lukiohankkeen vaikutus Nurmijärvelle. Edes hieman muutettuna esitys ei kaikille valtuutetuille kelvannut, vaan sitä pidettiin tarpeettomana. Kunnanhallitushan teki asiassa lokakuussa yksimielisen päätöksen jatkaa hankesuunnitteluvaihetta ja mahdollista ideakilpailua siten, että hanke- ja investointipäätös on tehtävissä vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kuten Outi Mäkelä nyt kunnanvaltuustossa totesi: olemassa olevassa hankesuunnitelmassa tarveselvitys ja käyttäjätarpeiden selvitys oli käsitelty varsin vähäisesti. Itse kiinnitin kunnanhallituskäsittelyn yhteydessä huomiota siihen, että hankkeen kokonaiskustannustarkasteluissa oli käytetty muiden korvattavien investointihankkeiden osalta eri kustannusarviosummia kuin voimassaolevassa vuoden 2017 tavoitearviokirjassa, vaikka hankesuunnitelmassa erheellisesti annetaan ymmärtää, että luvut olisivat investointiohjelmasta. Erityisen ongelmalliseksi näin tässä velkaantumistilanteessa sen, että lukiohanke aikaistaisi useilla vuosilla investointeja yli 10 miljoonalla eurolla. Toisin sanoen isot investoinnit, jotka uusi lukio korvaisi, on ajoitettu kaukaisuuteen suunnittelujakson ulkopuolelle vuoden 2022 jälkeiselle ajalle. Tätäkään ei oltu selkeästi esille tuotu lautakuntakäsittelyssä tai esille nostettu hankesuunnitelmassa. Äänestyksen jälkeen edellä mainittu teksti lisättiin. Saamme ensi vuoden keväällä toivottavasti hyvän jatkojalostetun hankesuunnitelman päätöksenteon tueksi. Ehkä olisi syytä myös muutama luottamushenkilö hanketyöryhmään nimetä – sopii miettiä.

Johannes Haapalaisen luomumaitomääräraha sai taakseen vain 17 kannattajaa, joten kouluissa ja päiväkodeissa maitotinki hoidetaan perinteisellä tavalla ensi vuonnakin.

Tapiolinnan määrärahaesitys lasten ja nuorten päihteidenkäytön ennaltaehkäisyyn koettiin hyväksi ja tärkeäksi. Ehdotus muutettiin kuitenkin ponsiesitykseksi. Tavoitteena on luoda mahdollisuudet nopeaan reagointiin, avun ja resurssien saamiseen nimenomaan äkillisissä kriisitilanteissa. Tahtoa on, joten asia varmasti etenee.

Keskustan valtuustoryhmän määrärahaesitys 100.000 euroa kullekin kolmelle seuraavalle vuodelle katujen ja teiden kunnossapitoon hyväksyttiin.

Tuloveroprosentti pidettiin nykyisellään. Vuodelle 2019 taloussuunnitelmassa on 0,5 prosenttiyksikön korotus tuloveroon.

Kiinteistövero päätettiin pitää nykyisellään, koska valtakunnan hallitus pyörsi päätöksensä pakollisista kiinteistöverojen alarajan nostamisesta.

Ja sen toisen ylimääräisen kunnanhallituksen kokouksen pitämisen syynä oli kokonaisveroennusteen tarkastelu tilanteessa, jossa kunnalle oli tullut yllätyksenä sote-kuntayhtymän satojen tuhansien hallintokulut ja tiedossa oli mm. päätös ennakoidun kiinteistöveron noston tekemättä jättämisestä. Kunnanhallitus toikin valtuustoon korjatun esityksen, jossa kokonaisvero tuloja korotettiin hieman yli miljoonalla eurolla.

Taustatietona voi todeta, että kuluvan vuoden tavoitearviossa verotuloiksi on asetettu 178,9 milj.euroa. Lokakuun osavuosikatsauksessa vuoden verotuloiksi ennustettiin jo 181,0 milj.euroa eli tälle vuodelle ennusteet ovat olleet vähintään yli 2 milj.euroa toteutumaa pienemmät. Vähintään, koska uskon, että 2017 tilinpäätöksessä pääsemme toteamaan tuota 181 miljoonaakin isommat toteutumat. Perinteisesti verotulobudjetointi on etenkin noususuhdanteessa ollut aliarvioitua. Nyt vahvassa talouden noususuhdanteessa voidaan olettaa hyväksytyn aiempaa realistisempi verokertymä. Tämän totesi myös valtuutettu, joka olisi halunnut pitää luvut entisellään.

Kokonaisuudessaan vuoden 2018 talousarvio on kuitenkin alijäämäinen -2.7 milj.euroa. Vuosi 2018 näyttää tuloveronkorotuksen siivittämänä 2,8 milj.euroa plussaa, mutta vuosi 2020 olisi jälleen negatiivinen -0,7 milj.euroa. Etenkin kasvavat investointien poistot alkavat vahvasti nakertaa tulosta tulevina vuosina.

Investoinnit tosiaan kasvattavat velkamäärän vuoteen 2020 mennessä tasoon 223 milj.euroa , joka yli 5100 euroa per asukas. Se on hurja luku ja tulevina vuosina on investoinnit saatava poikimaan nopeasti myös tuottoja: maanmyyntituottoja, yhteisöverotuottoja ja uusien asukkaiden verotuloja.

Kun tuohon  yhtälöön lisää tiukan talouskurin ja investointitason järkeistämisen, niin kunta pärjää taloudellisesti jatkossakin.

Uskoa tulevaisuuteen lisää todella poikkeuksellinen havainto tämän illan budjettivaltuustosta – talousarvioon ei tehty yhtä ainutta investointiesitystä.

Tuosta on hyvä jatkaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.