Laidunkaaren nopeusrajoitus

IMG_3547.JPG

Kirkonkylän Laidunalueella sijaitsevan Laidunkaaren nopeusrajoituksesta päättäminen on osoittautunut erinomaisen vaikeaksi tehtäväksi.

Tekninen lautakuntahan päätti viime vuoden marraskuussa käyttää ns. otto-oikeutta, kun kunnallistekniikan päällikkö oli tehnyt päätöksen olla nostamatta Laidunkaaren nopeusrajoitusta 40 km/h:sta. Kunnallistekniikan päällikön päätös oli linjassa liikenneturvallisuustyöryhmän kannan kanssa. Liikenneturvallisuustyöryhmä oli ollut sitä mieltä, että nopeusrajoitusta ei tule nostaa ja perustellut tätä mm. sillä,  että pientalovaltaisella alueella on päiväkoti, vanhusten asumisyksikkö ja useita kehitysvammaisten ryhmäkoteja.

Teknisessä lautakunnassa oltiin aiemmin keskusteltu nopeusrajoituksen nostamista jopa 60 km/h:ssa, mutta käyttäessään otto-oikeutta tekninen lautakunta päätti nostaa nopeusrajoituksen 50 km/h:ssa.

Tekninen lautakunta teki siis päätöksen vastoin liikenneturvallisuustyöryhmän kantaa ja vastoin esittelijän esitystä. Kunnanjohtaja käyttikin asiassa otto-oikeuttaan ja toi asian kunnanhallitukseen, joka päätti palauttaa asian takaisin uudelleen valmisteltavaksi tekniseen lautakuntaan.

Tekninen lautakunta käsitteli asian uudestaan kokouksessaan 2.3.2017 – ja teki saman päätöksen kuin aiemminkin eli päätti nostaa nopeusrajoituksen 50 km/h:ssa.

Todennäköisesti kunnanhallitus tai kunnanjohtaja tulee käyttämään asiassa jälleen otto-oikeuttaan.

Laidunkaarihan on sikäli erikoinen katu, että sen noin kilometrin pituisella keskiosalla on yksi kiertoliittymä, mutta ei lainkaan muita risteyksiä tai tonttiliittymiä. Kiertoliittymän molemmin puolin on puolenkilometrin pituiset suorat. Laidunkaaren autoilijoista, jotka lienevät pääosin  alueen asukkaita, 81 % ajaa itään päin ylinopeutta ja länteen päin ylinopeutta ajavia on 72%. Puolen kilometrin suora tie ilman liittymiä varustettuna erillisellä kevyenliikenteen väylällä koetaan näköjään sen verran turvalliseksi, että valtaosa autoilijoista ajaa jatkuvasti ylinopeutta.

Liikenneturvallisuusryhmä on aivan oikeassa, että 40 km/h on oikea nopeusrajoitus, kun kiertoliittymässä olevaa suojatietä käyttävät koululaiset, liikuntarajoitteiset ja vanhukset. Eikö olisi kuitenkin mahdollista laskea nopeus vain kiertoliittymän kohdalla – hyvän matkaa molemmin puolin – ja sallia 50 km/h suorille katuosuuksille sen molemmin puolin. Kun kerran suorilla osuuksilla ajetaan jo nyt melkein tau ylikin 50 km/h:ssa, niin 40:n nopeusrajoitusmerkki korostaisi kiertoliittymän vaarallisuutta ja laskisi nopeuksia sen kohdalla.

Tämän toin esille kyselytunnilla. Saapa nähdä mitä kunnanhallitus asiassa päättää, jos se teknisen lautakunnan päätökseen ei tyydy.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.