Osavuosikatsaus II ja talousarvioesitys 2017

008

Kävin hakemassa Nurmijärven kunnantalolta kuluvan vuoden osavuosikatsaus II:n eli tilanteen elokuun loppuun saakka  ja esityksen talousarvioksi 2017 / taloussuunnitelmaksi 2018-2019. Yhteensä 340 sivua ripeää ilta- ja viikonloppulukemista.

Osavuosikatsauksessa ennustetaan kuluvan vuoden tuloksen olevan 0,65 milj.euroa budjetoitua parempi, mutta päätyvän silti 4,6 milj.euroa alijäämäiseksi eli kansankielellä ns. persnettoa tehdään tuon verran. Tämän vuoden budjettihan oltiin viritetty jo lähtiessä peräti 5,3 milj.euroa alijäämäiseksi.

Verotulojen ennakoidaan ylittyvän budjetoidusta, korkomenojen alittuvan huomattavasti ja poistojen jäädessä miljoonan verran ennakoitua pienemmäksi johtuen investointien siirtymisestä. Vastaavasti perhe- ja sosiaalikulut ylittyvät 1,15 milj.euroa ja erikoissairaanhoidon kulut jälleen kerran – nyt peräti 1,3 milj.euroa.

Lainamäärän ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna 608 €/asukas olevan vuoden lopulla 3271 €/asukas.

Talousarviostahan päätetään  kunnanvaltuustossa jo 9.11.2016, joten turhan paljon aikaa sen läpikäymiseen ei tällä kertaa ole. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys on kohtuullisen karua luettavaa. Seuraavat kolme vuotta ovat esityksessä kaikki alijäämäisiä eli aiempien vuosien ylijäämää nakerretaan 12 miljoonan euron edestä.

Lainamäärä tulee esityksen mukaan lähes kaksinkertaistumaan ollen vuoden 2019 lopulla noin 213 milj.euroa. Se tarkoittaa liki 4900 € per asukas.

Investoinnit pysyvät kohtuullisen korkealla tasolla erityisesti tieverkon rakentamiskustannusten vuoksi. Klaukkalan tieverkko ja ohikulkutiehen liittyvät kunnan investoinnit syövät merkittävän osan investointibudjetista. Investointimäärät ovat sellaisella tasolla, että uusia hankkeita ei soisi vedeltävän tai työnneltävän listalle mistään päin pitäjää.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.