Asra 20.9.2016

IMG_2290

Nurmijärven asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 20.9.2016.

Lyhyet asialistat jatkuvat eli käsiteltävänä on vakiokohtien lisäksi vain neljä asiaa:

  • Lautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2016. Ei suurta dramatiikkaa. Lautakunnan tuloarviota esitetään lisättäväksi 40 kiloeuroa ja kulumäärärahoja vähennettäväksi 165 kiloeuroa eli talous lautakunnan osalta näyttää noin 200.000 euroa positiiviseen suuntaan. Toimitilojen osalta jäädään kaavoitustavoitteesta, mutta asuntokaavojen osalta ennustetaan huomattavasti tavoitetta suurempaa uusien vahvistettujen kaavojen määrää vuodelle 2016.
  • Seuraava käsiteltävä asia ei ole julkinen.
  • Vanhan poliisitalon asemakaavamuutos Kirkonkylällä. Luonnos on nyt lautakunnan käsiteltävänä.
  • Lausunnon antaminen luottamushenkilö- ja toimintaorganisaation uudistamisesta. Kunnanhallituksesta tuli eräänlainen matriisiorganisaatiomalli lautakuntaan lausunnolle. Jorisen tästä organisaatiomallista myöhemmin, kun se tulee valtuuston käsittelyyn. Nythän asiaa tarkastelemme vain ASRAn näkökulmasta.

Kehitys- ja keskusteluasioissa näyttää olevan palvelu- ja hankintaohjelman 2017-2021 esittely lautakunnalle. Ennakkomateriaalissa kiinnitti huomiota digitalisaation esille tuominen ja maininta mm. 3D-suunnittelun hyödyntämisestä. 3D-mallinnuksen hyödyntäminen on nostettu myös yhdeksi ympäristötoimialan tavoitteeksi.

Samaan aikaan lukea osavuosikatsauksesta, että Ilvesvuori Pohjoisen (Kuusimäen asemakaava-alueen laajennus) asemakaavan 3D-mallinnuksen laadinta on osoittautunut konsulttitoimistojen ohjelmien yhteensovittamisen haasteista johtuen työlääksi.

Kunnan hankintaosaamisesta on puhuttu paljon. Näyttää, että tässä on jälleen yksi kehityskohta. Kyllä kunnan käyttämille konsulteille ja suunnittelutoimistoille – etenkin puitesopimuskumppaneille – tulee määritellä tarkkaan minkälaisia ohjelmistoja heillä tulee olla käytössä ja mitkä ovat vaatimukset yhteensovittamisen osalta.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.