ASRA 6.9.2016

007

Tikantori Klaukkalan Pikimetsässä. Tätäkin aukiota aikanaan pohdiskeltiin lautakunnassa. Mieltä lämmittää nähdä alue hienosti toteutuneena.  

 

Tiistaina 9.6. kokoontuu Nurmijärven asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta.

Käsittelyssä on tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota mm. henkilöstön vaihtuvuuteen ympäristötoimialalla, tavoitteisiin nostaa taajamien aluetehokkuutta ja toteutuneiden uusien asemakaavojen kerrosneliömetritavoitteisiin. Näihin lautakunta ottaa kantaa ja antaa vastineensa.

Isona asiana listalla on lautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019. Tähän sisältyy myös asemakaavoitusohjelma vuosille 2017-2021. Esityksenä olevassa kaavoitusohjelmassa on jonkin verran muutoksia nyt voimassa olevaan ohjelmaan ja siihen on nostettu joitain uusia alueita. Otaksun, että kaavoitusohjelman sisällöstä syntyy jonkin verran keskustelua.

Nurmijärven  asemakaavavaranto on hyvällä tasolla, joskin siinä on hieman alueellista vaihtuvuutta. Asuinasemakaavavarantoa kunnassa on  yhteensä noin 365.000 kem2, joka vastaa noin 1200 kerrostaloasunnon, 1000 rivitaloasunnon ja 700 omakotitalon rakentamsien. Kun asuntotuotannon määrä on viime vuosina ollut alle 400 jopa alle 300 asuntoa vuodessa, niin kaavavarantoa on siis nykyvauhdilla liki 10 vuodeksi. Voidaankin kysyä, että onko kaavoituksen kerrosneliömetritavoitteita syytä pudottaa. Tehdä vähemmän, mutta entistä laadukkaampaa asuinkaavaa. Tällä hetkellä asuntokaavoituksen tavoite on asetettu 50.000 kem2:iin vuodessa. Se vastaa noin 400 asunnon vuosittaista tuotantoa.

Listalla on pari pientä ns. postimerkkikaava-asiaa ja muutama rakennuskiellon jatkaminen.

Lautakunnan päätösvaltaan kuuluvia isompia rakennuslupia ei valitettavasti listalla ole.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.