Viikon 20 ASRA ja Kh

031

Pikkuisen tauon jälkeen myös luottamustoimissa viriää pientä liikehdintää kuluvalla viikolla.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta kokoontuu tiistaina 17.5.2016 lyhyttä listaa käsittelemään. Listalla on ensimmäisen vuosikolmanneksen osavuosikatsaus, joka ei tarjoa erityistä dramatiikkaa – tavoitteissa ollaan. Rajamäelle on yksi teollisuusrakennuksen laajentamisen rakennuslupahakemus ja Klaukkalaan yksi pieni poikkeamishakemus. Yksi Kirkonkylän asemakaavamuutosehdotus palaa lautakunnan kautta kunnanhallitukseen ja edelleen valtuustoon, koska ELY-keskukselta tuli oikaisukehotus kaavan sisältöön.

Lyhyt lista merkitsee myös sitä, että Heinojan asemakaavaluonnoksen käsittely menee loppukesään. Lautakuntammehan esitti viime vuoden joulukuun alussa pitkään odotetun Heinojan asemakaavahankkeen luonnoksen hyväksymistä, mutta kunnanhallitus päätti palauttaa luonnoksen pyynnöllä tutkia yhden kadun linjausta. Kunnanhallituksen saatesanat kuuluivat, että uusi valmistelu ei saa myöhentää hankkeen tavoiteaikataulua. Kunnanhallitus olisi voinut samalla kertoa millä mullistavalla innovaatiolla tuo ihmeellinen valmistelu suoritetaan ilman aikatauluviivettä. Tällä hetkellä Heinojan kaavahanke on viivästynyt vähintään puoli vuotta tuon palautuksen ja uudelleen valmistelun  vuoksi. Kunnanhallituksen edellyttämät selvitykset ja tarkastelut olisi voinut aivan hyvin tehdä ehdotusvaiheessa – aivan kuten lautakuntakin edellytti tiettyjä asioita huomioitavan jatkosuunnittelussa. Sillä metodilla hankkeen aikataululle ei olisi merkittävää viivettä syntynyt – jos lainkaan.

Nurmijärven kunnanhallitus on päättänyt esittää kunnanvaltuustolle, että Nurmijärven kunta sitoutuu osallistumaan Klaukkalan ohikulkutien kustannuksiin 10 miljoonan euron hankeosuudella, joka huomioidaan tulevien vuosien investointiohjelmassa. Kyseisestä kustannusjaosta on neuvoteltu valtion kanssa talven ja kevään aikana. Tuon 10 miljoonana euron lisäksi kunta joutuu investoimaan moninkertaisen summan Klaukkalan tieverkkoon. Edellä mainitun kustannusjaon siivittämänä kunnanhallitus tulee ehdottamaan kunnanvaltuustolle myös MAL-aiesopimuksen hyväksymistä eli valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen hyväksymistä vuosille 2016-2019. Tämä tarkoittanee sitä, että Klaukkalan ohikulkutie realisoituu viimeinkin ja sen arvioidaan valmistuvan viimeistään vuonna 2021. Rakennusajaksi on arvioitu noin 30 kk.

Kunnanhallitus käsitteli myös palveluverkkotyöryhmän esittämiä palveluverkon kehitysehdotuksia. Keskustan edustajien ehdotuksesta kunnanhallitus päätti muuttaa esittelijän esitystä siten, että 100 oppilaan 1-sarjainen koulu on vain tavoitteellinen koko, eikä johda konkreettisiin  lakkautustoimenpiteisiin, vaikka näköpiirissä ei olisi minkäänlaisia  oppilasmäärän kasvuedellytyksiä tai -ennusteita. Kunnanhallitus tulee esittämään valtuustolle asiaa muodossa, että jos kyläkoulun oppilasmäärä laskee selvästi useampana vuotena peräkkäin, tehdään kokonaistarkastelu, jossa selvitetään koulun tilojen kunto, käyttökelpoisuus ja tarpeellisuus paitsi opetuksen myös muiden mahdollisten palveluiden järjestämiseen. Kh ehdottaa, että tässä yhteydessä selvitetään myös, millä kehittämistoimilla voidaan turvata koulun oppilasmäärän pysyminen riittävällä tasolla. Eli aika lailla väljempää ja vähemmän konkreettista systeemiä kunnanhallitus tyrkyttää valtuustolle. Asetetaan kyllä kriteerit ja tavoitteet, mutta ei ryhdytä toimenpiteisiin, jos ne eivät toteudu. Sitten ryhdytään vasta selvittelemään ja tutkailemaan – eli sama vanha epävarmuus jatkuu useiden koulujen kohdalla, jos tuon kh:n esityksen mukaan mennään.

Virkamiehet olivat päätyneet esittämään lukiotyöryhmän esityksen mukaisesti, että Kirkonkylälle rakennetaan uusi lukio, johon Rajamäen lukio yhdistetään. Kunnanhallitus ei tule tätä hyväksynyt, vaan tule ehdottamaan valtuustolle, että lukioverkostoa arvioidaan lähivuosina oppilasmäärän kehityksen perusteella. Kunnanhallitus arvioi päin vastoin  kuin lukiotyöryhmä ja nuorisovaltuusto, että tällä tavalla turvataan parhaiten lukio-opetuksen vetovoimaisuus kunnan alueella sekä luodaan mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle ja erikoistumiselle. Kh ehdottaa, että lukiohankkeen aikataulu määritetään  oppilasmäärän kehityksen pohjalta tulevien vuosien investointiohjelman yhteydessä. Lukiotyöryhmä ja nuorisovaltuustohan olivat arvioineet, että juuri uusi ajanmukainen ja riittävän iso lukio luo vetovoimaa ja mahdollistaa kehittämiselle ja erikoistumiselle. Itseäni hieman arveluttaa se, että minkälaista kasvua esimerkiksi Rajamäen lukion kohdalla kunnanhallitus nyt edellyttää ja mihinkä siellä on realistiset edellytykset asukaspohjan ja tilojen suhteen. Olisin suonut täsmällisempää argumentointia ja kriteeristöä jo tässä vaiheessa – ympäripyöreyksien sijaan.

Kunnanvaltuustoa kokoontuu keskiviikkona 25.5. klo 18.00 ja tämä tapahtuma on nähtävänä perinteiseen tapaan suorana kunnan web-sivuilta http://www.nurmijarvi.fi

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.