Valtuustosta ja Arkadian hallihankkeesta

IMG_2290

Kaiken kiireen keskellä jäi “raportoimatta” viime viikon valtuuston kokouskin. Kyseessähän oli nykyisen valtuuston neljännen istuntovuoden ensimmäinen kokous, jossa päätettiin, että kunnanvaltuuston puheenjohtajistona jatkaa sama trio kuin aikaisempinakin vuosina.

Lyhyt lista oli kaavapainotteinen. Ensin hyväksyttiin Kirkonkylän liikuntapiston asemakaavamuutos, joka mahdollistaa alkuperäisen hankesuunnitelman toteuttamisen ja myös urheilutoimintaa palvelevien rakennusten rakentamisen alueella. Tämä tarkoittaa siis esimerkiksi liikunta- tai jäähallia. Demarien Peltonen ehtikin jo tuulettamaan Arkadian salihankkeessa ilmenneitä ongelmia ja osoitteli salibandyhallille paikkaa Kirkonkylän liikuntapuistoon, kun kaavakin sen nyt mahdollistaa.

Huomattavasti merkittävämpi Rajamäen Kylänpään asemakaavamuutos sai myös hyväksynnän. Tämä liki 70.000 kerros-m2:n asemakaava on keskeinen suunnitelma Rajamäen kehittämisen kannalta. Yhdessä jo lainvoimaisten Uudennniityn ja Metistön asemakaavojen kanssa se muodostaa todella pitkäksi aikaa suunnan ja raamit Rajamäen asuntorakentamiselle. Ainakin itse olen pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että eri alueet mahdollistavat monen tyyppisen pientalorakentamisen alueelle. Kylänpää on sikälikin merkityksellinen kaava, että se tuo taajamaan myös uutta liikerakentamismahdollisuutta keskeiselle paikalle.

Jos Kylänpään asemakaavahanke kesti kohtuullisen kauan, liki kaksi ja puoli vuotta, niin seuraavaksi käsitellyllä Klaukkalan osayleiskaavalla oli takanaan jo liki 16 vuoden historia. Osayleiskaava oli pantu vireille keväällä 2000. Pienillä puheilla kunnanvaltuusto hyväksyi Klaukkalan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan. Onhan tuo käsittämättömän pitkä aika. Toivottavasti seuraavat osayleiskaavat etenevät ripeämmin. Tuollaisella aikataululla laadittuna syntyy sellainen oravanpyörä, että tehdyt selvitykset ehtivät vanhentua ja asemakaavoitusta ehditään laatia kosolti ilman lainvoimaisen osayleiskaavan ohjaavaa vaikutusta. Asemakaavoituksessa toki otetaan huomioon osayleiskaavaluonnoksetkin ja pyritään ennakoimaan, että työn alla olevat asemakaavat noudattaisivat tulevia osayleiskaavoja.

Nurmijärvellähän kaavoitusasiat on ajettu kahdelle eri toimialalle ja lautakunnalle. Asemakaavoituksesta vastaa Ympäristötoimiala ja Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta, jossa toimin puheenjohtajana. Yleiskaavoituksesta vastaa Elinkeino- ja kuntakehityskeskus sekä Kuntakehityslautakunta. Ajoittain on keskusteltu näiden toimintojen yhdistämisestä samaan linjaorganisaatioon ja yhden lautakunnan alaisuuteen. Itse näen isommaksi ongelmaksi sen, että asemakaavahankkeet eivät välillä etene valtuuston edellyttämässä aikataulussa sen vuoksi, että toinen lautakunta ja organisaatio etenee oman erilaisen aikataulun ja kiireellisyysjärjestyksen mukaan – ja asemakaavahankkeet ovat kesannolla sen aikaa.

Valtuuston kokouksen päätteeksi kunnanjohtaja Behm infosi tuoreesta tilinpäätösennusteesta. Alijäämää näyttäisi tulevan vain 0,9 milj.euroa, kun syksyllä ennuste oli vielä -3,8 milj.euroa ja alun perin -4,4 milj.euroa.

Kunnanjohtaja kertoi myös organisaatiouudistusta valmistelevan ohjausryhmä perustamisesta ja Arkadian lukon laajennus- ja hallihanketta kohdanneista vastoinkäymisistä. Kiteytettynä asian voi ilmaista siten, että hankkeen kustannukset ovat hankkeen vetäjien mukaan nousseet huomattavasti ja tämä kustannusnousu kohdistuisi pääosin nimenomaan kunnan ns. salibandyosuuteen. Olen asiaan ja kyseisiin laskelmiin jonkin verran muilta kiireiltäni tutustunut, kuntaan informoinut  ja rakennushankkeen vetäjille esittänyt joitain mielestäni perusteltuja  kysymyksiä – lähinnä kustannusten jakoperusteisiin liittyen. Ei niistä tässä vaiheessa enempää. Toivottavasti kysymyksiini joko löytyy hyvät vastaukset tai jakolaskelmia tarkistetaan niiden mukaisesti.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.