Asemakaava-asioita

 

IMG_2290

Vuoden 2016 ensimmäinen Nurmijärven asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan kokous pidettiin tiistai-iltana 19.1.

Aluksi hyväksyttiin käyttösuunnitelma  vuodelle 2016. Lautakunnan toimintasäännön muuttaminen ei mennyt aivan esityksen mukaisesti, vaan lautakunta päätti pudottaa hieman esitettyjä teknisen johtajan ja suunnittelupäällikön hankintavaltuuksia. Aiempaan vuonna 2010 hyväksyttyyn toimintasääntöön verrattuna hankintavaltuuksiin tuli siltikin nousua.

Järvimaan asemakaavasta korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen liittyen tehtiin lausuntoesitys. Toinen lausunto annettiin ELY-keskukselle yhteen poikkeamishakemukseen liittyen.

Lisäksi käsiteltiin yksi asemakaavamuutosehdotus Kirkonkylältä, poikkeamispäätös Klaukkalassa ja kaksi rakennuslupa-asiaa sekä annettiin uhkasakon uhalla purkukehotus rakenteilla olevalle luvattomalle hallirakennukselle.

Kunnanhallitus oli maanantain kokouksessaan äänestyksen jälkeen päättänyt palauttaa asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan joulukuussa käsitellyn Heinojan asemakaavaluonnoksen. SDP:n Peltonen oli esittänyt, että asemakaavaluonnos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Raalantien ja Rajamäentien välisen uuden tielinjauksen houkuttelevuutta läpiajoliikenteelle lisätään. Samoin, että Raalantietä lähinnä olevan liikenneympyrän siirtoa etelämmäs selvitetään.

Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että laaditaan kaavarunkotasoinen suunnitelma uudesta tielinjauksesta Rajamäentielle asti. Jos kunnan päätaajamiin olisi laadittu oikeusvaikutteiset osayleiskaavat, niin mm. tällaisten lisäselvitysten perään ei tarvitsisi kenenkään kysellä.

Esittelijän esityksen kannalla olivat Schildt, Sivula ja Toivonen. Peltosen palautusesityksen kannalla Handolin, Helminen, Manner, Pispala, Tapiolinna ja Mäkelä. Vaulamo oli poissa. Eli kunnanhallitus hyväksyi palautusesityksen äänin 3-7-1(poissa).

Tulkitsen esityksen tarkoittavan sitä, että tavoitteena olisi jonkinlaisen mini-ohitustien saaminen Kirkonkylään Alhonniitystä Laidunkaaren kautta vanhalle 3-tielle. Tuota edellä mainittua houkuttelevuutta ei voitane tehdä juuri muuten kuin poistamalla kaavaillulta tieltä (Kattilamäentie) pari loivaa kaarretta ja vetämällä Rajamäentien ja Raalantien välille suora kiihdytyskaista – läpi tuon Heinojan uuden asemakaava-alueen. En ihan äkkiä tule tuollaista kannattamaan. Ohikulkuyhteys on jo nyt suunnitelmassa ja mielestäni sellaisessa muodossa, että se ei aiheuta ongelmaa uuden asuinalueen sisäiselle liikenteelle.  Kunnanhallituksen vonkaama kiertoliittymän siirtokin on todellista hienosäätöä, koska kiertoliittymän eteläpuolella on luonnonsuojelukohde rajoittamassa siirtoa. Tuokin tutkailu olisi voitu aivan hyvin tehdä seuraavassa valmisteluvaiheessa – ei missään nimessä sellainen asia, että vaatisi luonnosvaiheen jatkamista.

Korneinta tuossa Peltosen esityksessä ja kunnanhallituksen päätöksessä on loppukaneetti, että uusi valmistelu ei saa myöhentää hankkeen tavoiteaikataulua. Esitys – etenkin, jos kiertoliittymän sijaintia muutetaan – tarkoittanee sitä, että Kattilamäentien linjausta joudutaan muuttamaan. Tämä johtaa siihen, että kaava-alueen eteläosaan suunniteltu AP eli asuinpientalojen korttelialue pienenee, eikä enää soveltune ko. tarkoitukseen. Ja jos Kattilamäentietä siirretään edes sijaansa etelämmäs, niin se aiheuttaa dominoefektin pohjoispuolisille tonteille eli koko kaava menee uusiksi siltä osin.

Tämä kaikki pitäisi tehdä samassa ajassa kuin on alun perin aikataulutettu. Hallelujaa!

Tältä istumalta arvioin, että tuo palautuspäätös tarkoittaa vähintään 3-4 kuukauden viivästystä asemakaavan etenemiselle. Otaksun, että lautakunta pääsee uutta luonnosta käsittelemään aikaisintaan maaliskuun lopun kokouksessa.  Alkuperäisen aikataulun mukaan lautakunnan piti saada kaavaehdotus käsiteltäväkseen  toukokuussa 2016. Tämän palautuksen jälkeen voi olla tyytyväinen, jos edes asemakaavaluonnos on saatu nähtäville toukokuussa.

Heinojan kaava-alueella on muuten pari ihan mielenkiintoista kotiseutukohdetta – ihan 7-veljeksen reitin kupeessa.

IMG_0807

Hiidenkirnu Heinojan asemakaava-alueen Kattilamäessä.

IMG_0810

Muinaismuistokohde Heinojan asemakaava-alueella. Kivi- tai pronssikautinen hautaröykkiö.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.