Heinojan ja Vanha-Klaukan asemakaavat listalla

IMG_2290

Nurmijärven asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta kokoontuu tiistaina joulukuun 8. päivä vuoden 2015 viimeiseen kokoukseensa.

Asialistalla on kaksi merkittävää uutta asemakaavahanketta, joista lautakunnalle esitetään  asemakaavaluonnokset.

Kirkonkylän Heinojan kaava-alueen pinta-ala on noin 60 hehtaaria ja luonnoksen mukainen kaavaratkaisu mahdollistaisi melkein 70.000 kerros-m2:n pientalo- ja rivitalorakentamisen. Omakotitontteja tulisi 153 kpl ja niiden keskimääräinen koko olisi yli 1000 m2  – pääosin tontit ovat 900-1400 m2:n kokoisia.

Vanha-Klaukan kaava-alueen Klaukkalassa Lepsämäntien ja Isosuon kupeessa. Kokonaisrakennusoikeutta kaavaluonnoksen mukainen ratkaisu tuottaisi noin  110.000 kem2, josta kerrostalojen ja pienkerrostalojen osuus olisi noin 57.000 kem2. Omakotitontteja tulisi 190 kpl ja niiden keskikoko olisi noin 930 m2.

Nämä kaksi merkittävää asemakaavaa tyydyttäisivät useiksi vuosiksi sekä Klaukkalan että Kirkonkylän omakotitonttitarpeen.

Listalle on noussut myös Klaukkalan Kisakujan eteläpuolisen alueen asemakaavamuutos. Lautakunnalle tarjotaan muutosehdotusta kunnanhallitukselle esitettäväksi.

Listalla on myös pari pienempää asemakaavamuutosta. Toinen liittyy Kirkonkylän liikuntapuistoon ja se mahdollistaisi tulevaisuudessa jonkinlaisen liikuntahallin rakentamisen alueelle. Toinen  on varsinainen postimerkkikaava Herusten Valssitielle.

Rakennuslupia on vain yksi kerrostalo Klaukkalaan.

Lyhyt mutta painava esityslista tällä kertaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.