ASRA 18.8.2015

024

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta palaa kesätauolta ja pitää kokouksen tiistaina 18.8. Kesän aikana onkin kertynyt käsiteltäviä asioita kosolti.

Aloitamme osavuosikatsauksella 1.1.-31.7.2015. Rakennuslupien määrä on jäänyt budjetoitua pienemmäksi, joten myös lupakäsittelyistä saatujen tulojen ennustetaan jäävän vajaaksi kuluvana vuonna. Muista lautakuntamme alaisista toiminnoista on kuitenkin tulossa säästöä noin 200.000 euroa, joten kokonaisuudessa talous näyttäisi olevan meidän osalta kunnossa. Lupahakemusten väheneminen on tietysti ei toivottava asia ja toivotaan, että kykenemme tuottamaan myös asemakaavoja ennustetuista säästöistä – ne kun syntyvät etupäässä täyttämättä jääneistä vakansseista.

Rakennuslupia on kuitenkin tällä kertaa käsittelyssä useampia:

 • Rajamäen terveysasema
 • Nukarin päiväkoti ja koulun laajennus
 • Nurmijärven vuokra-asuntojen kerrostalokohde Klaukkalaan
 • Kerrostalo Kirkonkylän Krannilan alueelle
 • Rivitalo Klaukkalaan
 • Teollisuusrakennuksen laajennus Rajamäelle

Heinoja II:n asemakaavoittamiseen liittyen on listalla useita pieniä kaavoitussopimuksia yksityisten kiinteistön omistajien kanssa. Raalantien pohjoisosa on näin tarkoitus saada kaavoitettua.

Kirkonkylän liikuntapuiston asemakaavan muutosehdotusta esitetään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja nähtäville pantavaksi. Kaavamuutoksella saatetaan kaava vastaamaan liikuntapuiston hankesuunnitelmaa. Huomion arvoista on, että kaavatyön yhteydessä on tehty alueen kevyen liikenteen  parantamissuunnittelua ja on päädytty ensimmäisessä vaiheessa työkeskuksen liittymään suojatiesaareke ja painonappiliikennevalot. Totesin viime syksynä, että Kirkonkylän liikennepuiston kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja toteutus oli jäänyt täysin huomioimatta, vaikka alue oltiin otettu käyttöön. Kyseessä on ihan potentiaalinen vaarapaikka, kun koululaiset kulkevat tienpiennarta pitkin urheilualueelle – osin väärällä puolen tietä. Nurmijärven Uutiset kirjoitti aiheesta marraskuussa 2014. Nyt on toiveita saada asiaan parannusta.

017 NU marraskuu 2014

Erityisen runsaasti listalla on lausuntojen antamisia:

 • Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Klaukkalantien asemakaavamuutoksesta tehtyjen valitusten johdosta.
 • Lausunnon antaminen eräästä poikkeamispäätöksestä tehdyn valituksen johdosta
 • Lausunto ELY-keskukselle liittyen poikkeamishakemukseen Klaukkalassa
 • Lausunto ELY-keskukselle liittyen toiseen poikkeamishakemukseen Klaukkalassa
 • Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle rakennuslupaan liittyvän valituksen johdosta

Toisinaan päätöksenteko on hankalaa, jos esimerkiksi asemakaava on ollut ristiriitainen, epäselvä tai puutteellinen – tällaisiakin tapauksia valitettavasti toisinaan syntyy. Silloin valitusoikeuden käyttö on erittäinkin ymmärrettävää ja odotettuakin.

Valitettavasti valitusoikeutta käytetään myös paljon heppoisemmin perustein ja myös isoissa kuntalaisille tärkeissä kaavahankkeissa. Tälläkin hetkellä on useita asemakaavahankkeita keskeytyksissä odottamassa hallinto-oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyä. Viirinlaakson valittajat hävisivät jo kertaalleen hallinto-oikeudessa, mutta jatkoivat uudella valituksella ylempään asteeseen. Olen todella hämmästynyt, jos päätös muuttuu KHO:ssa – sen verran köykäiset ovat valitusten perusteet. Järvimaan asemakaavan valitus on hallinto-oikeudessa, samoin Kirkonkylän Mahlamäen kaavamuutos.

Vast’ikään  saatiin hallinto-oikeudesta hylkäykset valituksiin Klaukkalan Teollisuustien kaavamuutoksesta ja yhdestä Herusten tontteihin liittyvästä lautakunnan päätöksestä. Hyvin harvoin valitukset johtavat tehtyjen päätösten muuttamiseen, mutta oikeusvaltiossa täytyy luonnollisesti olla tällainen mahdollisuus ja oikeus. Sen sijaan voisi olla hyvinkin perusteltua kiristää valitusoikeutta ylempään oikeusasteeseen esimerkiksi silloin, jos alempi oikeusaste on ollut yksimielinen ratkaisussaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.