Kunnanvaltuusto 17.6.2015

031

Valtuustoviikko eli maanantaina 15.6. kunnanvaltuusto kokoontuu ns. kyselytunnille, jossa valtuutetut voivat esittää  virkamiehille sekä esityslistaa että sen ulkopuolisia asioita koskevia kysymyksiä. Yleensä kyselytunnin yhteydessä kuullaan myös valmisteltuja esiteyksiä. Tällä kertaa sote-projektin alueellisesta mallista tulevat kertomaan selvityshenkilöt Rolf Paqvalin ja Päivi Flinkman. Hannu Heikkilä kertoo Keudan ajakohtaisista asioista ja nuorisopäällikkö Winha-Järvinen kertoo nuorisotakuun toteutumisesta.

Keskiviikon valtuuston kokouksessa listalla on mm. Rajamäen terveyskeskuksen tonttia koskeva kaavamuutosehdotus ja 1-4/2015 osavuosikatsaus. Tilikauden alijäämän ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna 5,1 miljoonaan euroon eli tämän vuoden tuloksen ennustetaan heikkenevän talousarvioon nähden 1,5 miljoonaa euroa.

Nyt ei ole huomioitu Viirinlaakson saamatta jääviä tonttimyyntituloja – ne huomioidaan vasta seuraavassa osavuosikatsauksessa. Positiivisena infona todettakoon, että HUS:n alkuvuoden toiminta on ollut positiivista ja ylijäämää tullaan palauttamaan kunnille kesken tilivuoden. Tarkempia lukuja ei ole vielä tiedossa.

Nurmijärven kunnan vuodelta 2006 peräisin olevan konserniohjeen päivitetty versio on tarkoitus hyväksyä. Tähän liittyy listalla oleva Vihreiden valtuustoryhmän aloitteen käsittely, joka koskee avoimuuden parantamista Nurmijärven kuntakonsernissa. Kunnanhallituksen esittelytekstissä todetaan erikseen, että yksittäisillä tarkastuslautakunnan tai kunnanhallituksen jäsenellä ei ole kuntalain mukaan oikeutta saada selvityksiä ja asiakirjoja kuntakonserniin kuuluvista osakeyhtiöistä. Ilmeisesti tällaisia haluja ja tarpeita on joillakin ollut. Kovin oudolta tuntuisin, että vapailla ja kilpailluilla markkinoilla toimivasta osakeyhtiöstä annettaisiin hallitustason tietoa yksittäisille luottamushenkilöille.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.