Kunnallista päätöksentekoa viikola 9

005

Kunnan luottamuselimet tekevät päätöksi kuluvalla viikolla. Tässä muutamia poimintoja asialistoilta.

Kunnanhallitus 23.2.2015

Kunnanhallitus hyväksyi Klaukkalan osayleiskaavaluonnoksen ja asetti sen nähtäville 30 päivän ajaksi.

Toivottavasti tämä yleiskaava etenee jouhevammin kuin Lepsämän vastaava. Lepsämän osayleiskaavan voimaantulohan viivästyi valitusten johdosta kaksi ja puoli vuotta. KHO sittemmin hylkäsi hyväksymispäätöksestä tehdyt valitukset.

En ole tarkemmin aineistoon tutustunut, mutta huomiota herättävä linjaus luonnoksessa on eräiden Valkjärven ns. loma-asuntoalueiden huomioiminen asuinalueina.

Kaava-aineisto on nähtävissä kunnan web-sivuilla “Esityslistat ja pöytäkirjat” -sivuilla.

Kannattaa käydä vilkaisemassa, minkälaista tulevaisuutta kunnan väkirikkaimpaan taajamaan ollaan suunnittelemassa.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 24.2.2015

Juuri tänä iltana kyseisestä kokouksesta saavuin. Vieraanamme oli tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Hannu Toikkanen.

Listalla oli vuoden 2014 toimintakertomuksen käsittelyyn ja sen käsittelyyn käytettiin kohtuullisesti aikaa. Varsinaisia rakennuslupa-asioita listalla oli vain yhden kerrostalon rakennuslupahakemus Rajamäkeen.

Lisäksi listalla oli pienehköjä asemakaavamuutos- ja poikkeamislupa-asioita.

Ns. Järvimaan asemakaavamuutoksesta on tehty Helsingin Hallinto-oikeuteen valitus.  Lautakunta antoi kunnanhallitukselle lausuntoehdotuksen asiassa. Järvimaan kaava liittyi siten niiden viimeaikaisten kaavahankkeiden joukkoon, joista on tehty valitus. Näyttää siltä, että valitusherkkyys on erityisen matalalla kaavamuutoksissa, joissa toteutetaan kunnan tavoitteiden mukaista keskusta-alueiden tiivistämistä tai jotka rajoittuvat vanhoihin asuinalueisiin.

Ainakaan tiedottamisesta tai kuntalaisten kuulemis- ja osallistumismahdollisuuksien puutteesta ei valituksissa voi olla kysymys. Yleisötilaisuuksia, katselmuksia ja jopa eräänlaisia kuntalaistyöpajoja on pidetty erinomaisen paljon viime vuosina.

Tekninen lautakunta 26.2.2015

Listalla näyttää oleva Rajamäen terveysaseman luonnossuunnitelmien hyväksyminen. Käykääpä katsomassa minkälaiset rakennuksen luonnospiirusukset ovat ja minkälaista pytinkiä keskustan uudelle tontille ollaan suunnittelemassa. Aineisto löytyy kunnan web-sivuilta “Esityslistat ja pöytäkirjat” -sivuilta. Yksikerroksista ristinmuotoista rakennusta näyttää olevan tyrkyllä. Ei ehkä edullisin mahdollinen rakennuksen muoto, mutta ehkäpä se on toiminnallisuuden näkökulmasta perusteltu. Laajennusvaroja ei äkkisilmäyksellä näyttäisi olevan huomioitu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.