Ja virasto vastaa

009

Kuten eilisessä blogikirjoituksessani “Viesti virastoon uumeniin” kerroin: Kysyin Trafi Liikenteen turvallisuusvirastolta, onko Rajamäen Keskusraitin tasoristeyksessä ollut normaalia enemmän varolaitteiden vikatiloja ja jos on, niin mistä johtuu ja mitä on tehty tahi ollaan tekemässä.

Kysymys ei jäänyt kiertelemään byrokratian rattaisiin, vaan vastaus tuli jo seuraavana päivänä Liikennevirastosta.

Liikenteen turvallisuusvirasto oli välittänyt kysymykseni Liikennevirastolle, koska ao. virasto on Suomen rataverkon haltija. Ratojen kunnossapidon Liikennevirasto on puolestaan ulkoistanut ja Rajamäki kuuluu kuulemma Etelä-Suomen isännöintialueeseen ja kunnossapitoalue 2:n (Kpa2) hoitovastuulle.

Vuorokaudessa kysymykseni oli tämän ketjun läpi kulkenut ja tällainen vastaus tuli. (Keskusraitin tasoristeys kulkee radanpitäjän papereissa nimellä Nurmijärventien tasoristeys):

”Nurmijärventie keskusraitti  tasoristeyslaitos ei ole noussut esille  poikkeavan huonon käytettävyytensä johdosta. Kohteella on ollut  toukokuu – syyskuu 2014 ajanjaksolla kuusi vikaa tietokannan mukaan. Kaikki viankorjaukset ovat tietokannassa korjatuiksi luokiteltuja. ”

Rajamäellä on kolme tasoristeyslaitosta integroitu toimimaan toisistaan riippuen, mikä alentaa yksittäisen laitoksen käytettävyyttä häiriön vaikutuksen laajetessa muihin laitoksiin. Integraatiokytkentä on tavanomainen taajamien tasoristeyslaitoksissa. Kunnossapitäjä on palautteen mukaan huomioinut ratatöissä kaikkien kolmen laitoksen yhtäaikaisen käytöstä poiston hallinnan, niin että aiheettomia hälytyksiä ei tapahdu.

Ilkivalta on suhteellisen suurta  Rajamäellä.  Kuudesta  Nurmijärventien keskusraitin tapauksesta neljä saattaa olla johtunut ilkivallasta. Tapauksista joista on vahva viite ilkivallasta (1kpl), on tehty ilmoitus poliisille.  Toistaiseksi ei ole koettu ilmoituksen vaikuttaneen ilkivaltatapausten määrään.  Liikenneviraston  kunnossapidon toimesta vartiointia ei ole toteutettu  kohteilla.  Liikenneviraston kunnossapitoalueen  rata- ja turvalaitekunnossapitosopimukseen ei tällä hetkellä sisälly vartiointia.  Vartiointia harkitaan sisällytettäväksi  rata- ja turvalaitekunnossapidon tarjouspyyntöön Kpa2:lla, syksyllä 2016. Rataverkon laajuudesta johtuen vartioinnin järjestäminen on suhteellisen hankalaa.

Tällä hetkellä ei ole toteutuksessa  Nurmijärventien tasoristeyslaitoksen käytettävyyttä edistäviä suunnitelmia.

 

Eli nopea ja asiallinen vastaus. Ikävämpi seikka on tuo ilkivallan määrä. Siihen olisi syytä puuttua ja asia nostaa esille muutenkin kuin tässä kirjoituksessa.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.