ASRA kokoontuu

035  Bosnialainen rakennusperintökohde.

Nurmijärven asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta kokoontuu tiistaina 19.8.

Esityslistalla on lautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.7.2014 kymmenkunta muuta asiakohtaa.

Rajamäen Kylänpään alueen asemakaavamuutoksen ns. neuvotteluversio maankäyttösopimusneuvottelujen pohjaksi tulee lautakunnan hyväksyttäväksi.

Klaukkalan Viirinlaakson alueen asemakaavoitukseen liittyvä lisätyötarjousta – summaltaan yli 120.000 euroa – esitetään lautakunnan hyväksyttäväksi.

Viirinlaakson asemakaavamuutos on viimeinkin tulossa hyväksyttäväksi ja edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Listalta löytyy myös yksi Ilvesvuoreen sijoittuva asemakaavamuutos, asemakaavamuutoksen vireillepano Klaukkalassa (Arkadian yhteislyseon liikuntatiloihin liittyvä) ja toinen asemakaavamuutosluonnos Klaukkalan Jokirannantiellä.

Rakennuskieltojen jatkamisia on pari kappaletta – toinen Röykässä, toinen Harjulassa.

Oikaisuvaatimuksia ja valituksia on listalla kolme kappaletta.

Rakennuslupia käsitellään tällä kertaa vain yksi. Kirkonkylään haetaan rakennuslupaa kahdelle rivitalolle.

Ilmoitusasioista voi bongata Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen hylätä Kiljavan Sairaala Oy:n tekemä valitus, joka kohdistui Uudenmaan ELY-keskuksen tekemään vaarantamiskieltopäätökseen rakennusperinnön suojelemisesta. Toisaalta hallinto-oikeus on hylännyt myös ELY-keskuksen valituksen lautakuntamme tekemästä päätöksestä, joka koskee Kiljavan Sairaala Oy:lle myönnettyä rakennuslupaa vanhan rivitalon käyttötarkoituksen muuttamiseksi perhetukikeskukseksi. Asian selvittely ilmeisesti jatkuu noilla tiedoilla, mutta voipi olla, että ns. juna on jo mennyt perhetukikeskuksen sijoittamiseksi Kiljavalle. (Tätä kohtaa päivitetty 19.8.2014)

————————–

Kunnanhallituksen kokouksessa 18.8.2014 oli ASRAa sivuava päätös. Klaukkalan Ali-Tilkan asemakaavamuutos oli jätetty pöydälle. Asian eteneminen ja kaavan hyväksyminen on siis toistaiseksi pysähtynyt.

Kunnanhallitus näyttää jättäneen pöydälle myös paljon julkisuudessa olleen Nukarin Tammentuvan päiväkodin hankesuunnitelman. Vääntelyä ja kääntelyä ollaan käyty siitä, että tuleeko Nukarin päiväkotihankeen yhteydessä rakentaa myös muutama koululuokka, jotta Nukarin koulu saataisiin laajennettua tavoitteen mukaisesti ns. yksisarjaiseksi kouluksi. Tämäkin jäi odottamaan lisäselvityksiä.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.