Vappuviikon otto-oikeus

 

001

Lehdistötiedotteen mukaan kunnanjohtaja on käyttänyt ns. otto-oikeuttaan kunnanhallituksen kokouksessa 28.4.2014.

Vaikka eletäänkin Vapun aikoja, niin otto-oikeudella ei tarkoiteta lupaa nauttia väkijuomia, vaan kyseessä on kuntalain antama mahdollisuus ottaa luottamuselimen tekemä päätös ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.

Kunnanjohtaja on siis käyttänyt kuntalain 51 §:n mukaista oikeuttaan ja ilmoittanut käyttävänsä otto-oikeutta asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan 8.4.2014 tekemään päätökseen (§ 46), jolla lautakunta päätti, että Herusten asemakaava-alueella aloitetaan yhtä tonttia koskevan asemakaavamuutoksen laatiminen. Lautakunnan tekemä päätös näin ollen raukeaa ja päätös asiassa tullaan tekemään myöhemmin kunnanhallituksessa.

Päätös lautakunnassakin syntyi siis äänestyksen jälkeen. Itse olin virkamiehen tekemän kielteisen pohjaesityksen kannalla, mutta äänin 4-7 lautakunnan enemmistö päätti ottaa kaavamuutoshakemukseen myönteisen kannan. Olin siis äänestyksen hävinneessä vähemmistössä. Mielestäni muutoshakemuksia käsitellessä ja päätöksiä tehtäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota kuntalaisten yhdenvertaisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli yhdelle hakijalle myönnetään alueella oikeus puistoalueen muuttamiseksi asuintontiksi, niin tämä on sallittava myös muille myöhemmille hakijoille. Tästä voi aiheutua hyvinkin hallitsematonta kaavoitustoimintaa. Ns. postimerkkikaavoitusta  tulisi välttää ja kehittää alueita isompina kokonaisuuksina – ei tontti kerrallaan. Tästä vinkkelistä katsottuna otto-oikeuden käyttäminen ei mikään yllätys ollut.

Jäämme odottamaan lopullista päätöstä.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.