Suomies 28.1.2014

05122009094

Kunnan luottamushenkilöt oli kutsuttu Suomiehen koululle keskustelu- ja kuulemistilaisuuteen. Onhan koulu nyt lakkauttamisuhan alla, kun kunnanvaltuusto veti määrärahat pois ensi lukuvuodelta.

Eniten ääneen pääsi sivistystoimen johtaja Tiina HIrvonen, joka vastaili ihailtavan tyynen rauhallisesti ja asiantuntemuksella kuulijoiden välillä kärkkäisiinkiin kysymyksiin. Myös kunnanjohtaja Behm pääsi kertomaan asian taustoista.

Paikalla olleiden luottamushenkilöiden enemmistö taisi olla koulujen puolesta äänestäneitä valtuutettuja. Vastakkaiselta puolelta eli määrärahojen poiston puoltajista taisi olla paikalla vain Kokoomus-kolmikko Hägg, Jalava ja Kopteff.

Uutta informaatiota tilaisuudessa ei juurikaan kuultu. Yllättävän paljon keskusteltiin Nukarin koulun asioista ja olosuhteista. Usea paikallaolija – selvimmin argumentoiden Keskustan Kallepekka Toivonen – toi esille mielipiteensä virkamiesten vuosia kestäneestä tarkoitushakuisesta koulun toimintatedellytysten heikentämisestä. Keskustelutilaisuudessa on toki sallittua tällaisiakin mielipiteitä julki tuoda.

Joitain epäselvyyksiä tuotiin julki liittyen viranhaltijoiden laatimiin selvityksiin alueen lasten lukumäärästä ja kotiosoitteista. Nämä asiat luvattiin selvittää.

Samoin keskusteltiin Suomiehen alueelle myönnetyistä suunnittelutarveratkaisuista ja rakennusluvista. Kuulimme, että maanomistajat olisivat kyllä valmiita maata myymään, mutta rakentamiseen ei saa lupia. Ainakin puheiden perusteella tilanne on toisenlainen kuin Nummenpäässä, jossa odottaa rakentamattomana yli 40 rakennuspaikkaa – siellä ei ole kysyntää tai myyntihaluja.

Maankäytöllisesti Suomies poikkeaa oleellisesti Nummenpäästä, joka on maakuntakaavassakin määritetty kyläksi. Nummenpäähän on puolestaan hyväksytty vuonna 1991 oikeusvaikutukseton osayleiskaavan. Kuntaan laaditun maankäytön kehityskuvan mukaisesti asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen ohjataan osayleiskaavoilla maaseudun kyläkeskuksiin. On täyttä utopiaa odottaa, että Suomieheen laadittaisiin jonkinlainen osayleiskaava tai että kunta rupeaisi hakemaan alueelle peräti asuntomessuja kuten keskustelutilaisuudessa esitettiin.

Pidin joulukuussa 2009 kunnanvaltuustossa puheen, jossa totesin katteettomiksi lupaukset siitä, että kyläkoulujen toiminnan jatkuminen tarkoittaisi automaattisesti myös sitä, että kyliin panostetaan ja niitä kehitetään jatkossa eri tavalla kuin nykyisin. Maankäytön suunnitelmiin yksittäisen koulun lakkauttamisella tai ylläpidolla ei ole välitöntä vaikutusta. Totesin jo 4-5 vuotta sitten, että tällaiset lupaukset esimerkiksi Suomiehen osalta ovat katteettomia ja antavat väärää informaatiota asukkaille. Näin myös kävi – koulu säilyi, mutta mikään ei ole muuttunut – ei valitettavasti edes oppilasmäärät.

Edelliseen viitaten olinkin tänään enemmän kuin hämmästynyt, kun George Kopteffimme ilmoitti tilaisuudessa, että suunnitteilla on saada Suomiehelle virallinen kylästatus, joka mahdollistaisi jonkin sortin kaavoituksen alueelle ja rakentamisen vauhtiin. En ymmärrä, mistä löytyy katetta tuollaiseen informaatioon. Suomiestä ei ole noteerattu millään tavalla maakuntakaavassa, eikä kunnan kaavoitusohjelmassa ole alueen osayleiskaavasta puolta tavua.

————-

Huomenna kokoontuu kunnanvaltuusto. Luvassa on kohtuullisen lyhyt matinea. Isoin asia lienee lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista. Tuttuun tapaan suorana 29.1. klo 18.00 kunnantalolta: http://www.nurmijarvi.fi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.