Ali-Tilkan asemakaava ja Ropakon kryptiset liikennevalot

 

015

Nurmijärven kunta järjesti 4.12.2013 yleisötilaisuuden Klaukkalan Ali-Tilkan kaavamuutokseen liittyen. Näytillä Arkadiassa oli kaavaehdotuksen luonnos, jota ei ole vielä asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntakaan käsitellyt. Toki näytillä aineisto on informatiivisesti ollut ASRAssakin.

Paikalla oli väkeä kymmenittäin ja osa hyvinkin aktiivisia ja selvästi asiaan perehtyneitä. Kuten yleensä vastaavissa tilaisuuksissa suurin osa paikallaolijoista oli naapuruston asukkaita. Luottamushenkilöistä paikalla oli allekirjoittaneen lisäksi puoluekamraatti Kirsi Lompolo, joka alueella asuu.

Kunnan suunnittelupäällikkö Juha Oksanen esitteli kaavahanketta ja itse kaavamateriaalia yksityisen arkkitehtitoimiston edustaja arkkitehti Jukka Turtiainen, joka on kaavaa suunnitellut.

Luonnosvaiheen jälkeen kaavaan on tehty niitä muutoksia, joita lautakunta antoi evästykseksi laittaessaan kaavaluonnoksen eteenpäin. Suurin muutos on nykyiseen Ropakon omakotialueeseen liittyvän osan kerrosluvun ja tehokkuuden laskeminen. Kaavasta on poistettu jonkin verran kerrosneliömetrejä ja kaavan asukasmääräarvio on laskenut noin sadalla asukkaalla tasoon 849 henkilöä.

Yleisesti ottaen itse kaavaa ei juurikaan moitittu, vaan tehdyn työn arveltiin olleen oikean suuntaista.

Eniten keskustelua ja kritiikkiä herätti alueen liikennejärjestelyt. Yleinen mielipide tilaisuudessa oli se, että Ali-Tilkan alueelta tulee saada myös toinen ajoreitti Ropakontien ja Klaukkalantien liittymän lisäksi. Lisääntyvän liikenteen pelättiin myös lisäävän Alitilantien läpiajoliikennettä. Vaihtoehtoiseksi liikenneyhteydeksi ehdotettiin mm. yhteyttä Kuntotielle nykyisen kevyen liikenteen väylän kohdalta, Ropakontien jatkamista Töyrypellontielle ja suoraa yhteyttä Lepsämäntielle. Viesti meni perille kaavoittajalle.

Nykyisiä liikenneolosuhteita kritisoitiin. Erityisesti Ropakontien ja Klaukkalantien risteys todettiin ongelmalliseksi etenkin risteyksessä sijaitsevan huoltamon vuoksi. Risteys ei sinänsä kuulu käsitellyn asemakaavan alueeseen, mutta lisääntyvä asukasmäärä ja kasvava liikenne pahentavat tilannetta entisestään. Kunnan puolesta todettiinkin, että risteys vaatii nykyiselläänkin parannustoimenpiteitä jo liikenneturvallisuuden vuoksi. Ongelma on se sama vanha tuttu – kyseessä on valtion hallinnassa oleva tie ja valtion tulisi myös korjaustoimenpiteet kustantaa. Ken elää – hän näkee sen päivän – ehkä.

Kitkeriä kommentteja kuultiin Ropakontien talvikunnossapitoon liittyen. Ahdas ja jyrkkä katu tulisi asukkaiden mielestä nostaa korkeampaan kunnossapitoluokkaan.

Lopuksi esiteltiin simulaatiota Klaukkalantien kehitysselvityksen mukaisesta liikenteen toimivuudesta. Ainakin virtuaalisesti liikenne näytti soljuvan tyylikkäästi ja ilman pahempia ruuhkia. Totesimme tosin, että Ali-Tilkan ja Ropakon alueiden kannalta kriittisin ajankohta on aamuruuhkahuippu. Pyysinkin virkaihmisiä harkitsemaan olisiko syytä tehdä myös tämän ajankohdan mukainen simulaatio.

Edellä mainittuja liikenneongelmia käsitellään itse asiassa Klaukkalantien kehittämisselvityksessä, joka juuri Teknisessä lautakunnassa hyväksyttiin.

Ali-Tilkan kaavamuutosluonnoksen lautakuntamme (ASRA) hyväksyi itse asiassa jo kesäkuussa 2013, mutta kunnanhallitus palautti sen uudelleen valmisteltavaksi. Suurta ihmetystä aiheutti se, että kunnanhallituksen palautuspäätös oli suorastaa kryptinen. Siitä ei käynyt ilmi, mihin asioihin kunnanhallitus toivoi uudelleen käsittelyssä kiinnitettävän huomiota. Se, että joudutaan selvittelemään yksittäisiltä hallituksen jäseniltä, mitä kyseinen instanssi on mahdollisesti päätöksellään ajanut takaa, on kovinkin huonoa hallintotapaa ja mielestäni myös erityisen järjetöntä. Lautakunta käsitteli kaavaluonnoksen uudelleen syksyllä ja viime viikolla se meni myös kunnanhallituksessa läpi. Mitään oleellista muutosta lautakunta ei luonnokseen ollut tehnyt – mitään konkreettista toivettahan ei myöskään kunnanhallituksesta oltu esitetty. Ainoa oleellinen ja merkityksellinen vaikutus tällä järjettömällä puliveivaamisella oli se, että kaavamuutoksen ehkä tärkein asia, Kirkkotien ja Klaukkalantien liittymän liikenneympyrän rakentamisen aloittaminen siirtyi – valitettavasti aivan turhaan.

Kunnanhallituksen tuoreessa päätöksessä oli seuraava mielenkiintoinen lisäklausuuli:

§ 362             ASEMAKAAVAN MUUTOS KLAUKKALANTIEN LIIKENNEALUEELLA JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ VÄLILLÄ ROPAKKOTIE-JÄRVIHAANTIE

Handolin Vaulamon kannattamana esitti, että asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan tulee selvittää kaavaluonnoksessa esitettyjen Klaukkalantien liikenneturvallisuutta parantavien hankkeiden kustannusvaikutus kunnan kannalta sekä arvioida vaikutukset liikenteen sujuvuuteen Mt 132:lla ennen ohikulkutien toteutumista.

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Handolinin esityksen.

Tätä lisäkirjausta olen yrittänyt lautakunnan puheenjohtajana selvittää sekä tykönäni, että joitakin virkamiehiä konsultoiden. Tuollaisen selvityksen tekeminen vaikuttaa enemmän teknisen lautakunnan toimenkuvaan kuuluvalta. Tekninen lautakunta nimittäin viime viikolla hyväksyi Klaukkalantien kehittämisselvityksen, jossa kyseisiä liikennejärjestelyitä on esitetty ja kaavailtu.

Oma villi arvaukseni on, että kunnanhallitus on käsitellyt Teknisen lautakunnan tuottamaa Klaukkalantien kehittämisselvitystä ikään kuin se olisi kaavaluonnos. Kaavaluonnoksessahan ei esitetä suoranaisesti minkäänlaisia “liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita”. Kaavaluonnosta tutkimalla voi toki päätellä, että johonkin risteykseen on kaavamuutoksen jälkeen mahdollista sijoittaa kiertoliittymä ja johonkin toiseen sen tekeminen on mahdotonta. Kaavaluonnoksessa ei esitetä suojateitä, ei hidastustöyssyjä – eikä liikennevaloja. Jos tämän pyörityksen perimmäinen tarkoitus on Ropakontien liittymän liikennevalojen eliminoiminen – kuten olen kuullut, niin kohde ja menettelytapa on totaalisen väärä. Asemakaavassa ei todellakaan määrätä tai päätetä vihreistä, keltaisista ja vielä vähemmän punaisista valoista.

Liikennevalot Ropakontien liittymää tulevat jos ovat tullakseen – tällä kaavamuutoksella ei siihen vaikuteta. Ainoa vaikutus tuolla mystisellä kunnanhallituksen päätöksellä on se, että joukko virkamiehiä ryhtynee nyt selvittämään mitä vaikutuksia on Teknisen lautakunnan teettämällä selvityksellä. Toinen vaihtoehto on se, että asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta toteaa, että kaavaluonnoksessa ei ole esitetty mitään liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita, eikä ole mitään selvitettävää.

Tiedoksi Mäntysalon ja Haikalan asukkaille, että Kirkkotien kiertoliittymään tällä veivaamisella on jälleen viivästyttävä vaikutus.

Kaikesta huolimatta hyvää Itsenäisyyspäivää. Ilman itsenäistä Suomea ja itsenäistä Nurmijärveä meillä ei olisi mahdollisuutta nauttia tällaisesta upeasta demokraattisesta päätöksenteosta.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.