ASRA 10.9.2013

Hägg_kuva

Asemakaavoitus- ja  rakennuslautakunta kokoontuu tiistaina 10.9.2013 käsittelemään poikkeuksellisen lyhykäistä asialistaa.

Rakennuslupa-asioita on vain yksi: Alhonniittuun haetun teollisuus- ja varastoalueen lupahakemus. Alueen tontit alkavat pikkuhiljaa muuttua pellosta työpaikka-alueeksi.

Asemakaava-asioita on listalla viisi kappaletta. Kaikki pienehköjä kaavamuutoksia, joista useimmista päätöksen tekee lautakunta – systeemin mukaan vain merkittävät kaava-asiat viedään kunnanhallitukseen ja edelleen kunnanvaltuustoon päätettäväksi.

Toki nämä ns. vähäisetkin kaavamuutosasiat voivat olla paikallisesti tai yksittäisen kuntalaisen tai yrityksen kannalta hyvinkin merkittäviä. Luulen, että tämänkin kertaisessa kokouksessa asioista tullaan keskustelemaan.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.