Osavuosikatsaus I/2013

Wise Oy

Perinteiseen tapaan – tosin hieman myöhässä – vedän yhteen vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon tapahtumat luottamushenkilön näkökulmasta.

Isoin asia oli luonnollisesti vuoden 2012 kunnallisvaalitulosten vaikutukset Nurmijärven kunnanvaltuustoon ja luottamushenkilöpaikkoihin. Kunnanvaltuuston kokoonpano muuttui aika lailla. Suurimpia muutoksia olivat Perussuomalaisten valtuustoryhmän kasvu ja Kokoomuksen nousu suurimmaksi valtuustoryhmäksi. Kaksi viimeistä vaalia ovat muuttaneet paljon kunnallispoliittisia asetelmia. Vuoden 2004 vaalien jälkeen kahdella suurimmalla puolueella Keskustalla ja Kokoomuksella oli 31 valtuutettua eli selvä enemmistö 51-paikkaisessa kunnanvaltuustossa. Vasemmistolla oli 15 paikkaa (SDP 12 + VAS 3).

Tällä hetkellä kahdella suurimmalla eli Kokoomuksella ja Keskustalla on alle puolet paikoista – 25 paikkaa (KOK 14 ja KESK 11). Perussuomalaiset 8:lla valtuutetulla ja Vihreät 6:lla valtuutetulla ovat nousseet mukaan kunnalliseen päätöksentekoon. Vasemmiston painoarvo on puolestaan laskenut tasaisen varmasti – 15 paikkaa on sulanut kaksissa vaaleissa 10 paikaksi (SDP 9 + VAS 1). Uudet asetelmat ja tasoittuneet valtasuhteet tekevät päätöksenteosta kimuranttisempaa ja huonommin ennustettavaa.

Luottamushenkilöpaikkajaossa omalle kohdalle tuli asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan puheenjohtajuus vuosilel 2013-16 sekä vuonna 2015 alkava Nurmijärven Sähkö Oy:n hallituspaikka. Molemmat mielenkiintoisia ja mieluisia pestejä.

Suurin yksittäinen asia vuoden 2013 alkupuoliskolla on ollut kuntauudistushanke. Asian tiimoilta on istuttu seminaari poikineen ja asiaan liittyviä selvityksiä ja lausuntoja on luettu urakalla. Ja kuten tiedämme – selvittely jatkuu.

Nurmijärven linja-autoliikenteen järjestelmämalli, jonka käsittelyä ensin alkuvuodesta lykättiin uudeleen valmisteltavaksi. Sittemmin asiaa käsiteltiin kunnanvaltuuston kesäkuunkin kokouksessa, jossa SDP:n valtuustoryhmä esitti käynnistettäväksi neuvottelut HSL:ään liittymisestä. Valtuusto ei esitystä hyväksynyt – äänet 35-16. Kunta antoi ELY-keskukselle lausunnon, jonka mukaan liikennöinti tulisi kilpailuttaa käyttöoikeussopimusnallin mukaan 3 vuoden + 1 optiovuoden jaksolle.

Palveluverkkosuunnitelma valmistui ja epäilin jo tuoreeltaan, ettei kunnanvaltuusto kykene tekemään tekemään virkamiesten esittämiä muutoksia palveluverkkoon. Hajanainen ja monipuolueinen päättäjäkaarti – johon tuossa alussa viittasin – ei ole kevään ja kesän aikana päässyt linjoista yhteisymmärrykseen, joten budjettivaltuustossa voi tänäkin vuonna olla ääntenlaskijoilla urakkahommia tiedossa. Keväällä maalasin asiaan liittyen ns. piruja seinille kirjoittaessani: “Toivottavasti virkamiehet joudu täysin turhautumaan valtuuston nahkapäätösten ja kompromissien jälkeen. Pahimmillaan tuloksena on parin vuoden takainen kaupanteko, jossa kyläkoulujen puolustajat ostavat suojeluääniä salibandyihmisiltä ja tuloksena on kouluverkoston ennallaan pysyminen ja kaupan päälle uuden miljoonia maksavan liikuntapaikkahankkeen käynnistyminen.”

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan (ASRA) liittyen osallistuin alkuvuonna Ali-Tilkan, Järvimaan ja Kylänpään kaavoitushankkeiden ykeisötilaisuuksiin. Merkittäviä kaavahankkeita oli mm. Ali-Tilkan käynnistynminen ja Rajamäen Altian kaavahankkeen eteneminen, jonka yhteydessä kunta teki myös merkittäviä maakauppoja.

Tähän mennessä vuoden 2013 aikana on toteutunut liki 80.000 kerrosneliömetriä uusia asemakaavoja. Näistä teollisuuskaavaa noin 42.000 kem2 ja asuinaluekaavaa noin 8.000 kem2. Työpaikkarakentamisen osalta vuoden 2013 tavoite 30.000 kem2 on jo ylitetty. Asuntorakentamisen osalta tavoitteesta ollaan jäljessä – tavoitteena olevan 50.000 kem2:n saavuttaminen on epätodennäköistä, kun Klaukkalan isot asuinkaavahankkeet eivät ehdi valmistua. Samoin Rajamäen Uudenniityn alueen kaava ei saane lainvoimaa tämän vuoden puolella.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.