Nukari vai Nummenpää?

05122009093

Nurmijärven Uutisten pääkirjoituksessa 9.6.2013 siteerattiin sanomisiani liittyen Suomiehen ja Nummenpään koulujen mahdollisiin lakkauttamisiin.

Todellakin kerroin lehdelle ajatuksiani asiasta ja nimenomaan Suomiehen ja Nummenpään kouluihin liittyen – en Nukarin kouluun, kuten pääkirjoituksessa oli mainittu. Nukarin koulun elinkelpoisuutta en ole kuullut kenenkään kyseenalaistavan, enkö sitä tee minäkään.

Pääkirjoituksessa mainitaan virheellisesti kyseisten koulujen saneerauskustannusten olevan 26 miljoonaa euroa. Oikea luku on luonnollisesti 2,6 miljoonaa euroa.

————-

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta kokoontuu tiistaina 11.6.

Listalla on isoja kaavoitusasioita mm. Viirinlaakson 1. vaiheen kaavaehdotuksen hyväksyminen ja Klaukkalantien kaavamuutosluonnoksen hyväksyminen. Rakennulupapäätöksiä on tarkoitus tehdä puolisen tusinaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.