Ennuste, jota Nostradamus ei tehnyt.

Nostradamus_portrait[1]

1500-luvulla eli Ranskassa lääkäri ja astrologi Michel de Nostredame – paremmin tunnettu nimellä Nostradamus.

Lääkärin toimensa ohessa Nostradamus laati tuhansia ennustuksia, joita tulkitaan vielä nykyaikanakin. Myöhäisimmän Nostradamuksen ennusteen toteutumisajankohdan sanotaan ajoittuvan vuoteen 3797.

Täten julkaisen yhden ennusteen, joka ei tosin ulotu vuosituhansien päähän. Ennusteeni ulottuu vain vuoteen 2661. Ennusteeni on se, että vuonna 2661 Nurmijärven kunnallisveroäyriksi tulee tasan 100.

Ennuste perustuu siihen, että kunnan veroäyri nousee vääjäämättömästi ja varmasti. Ennusteen pohjana on käytetty vuodesta 2005 vuoteen 2011 toteutunutta keskimääräistä veroäyrin nousua.

Ottaen huomioon, että kansalaisten pitäisi pystyä valtiollekin hieman varoja tilittämään, niin tehdään toinen – hieman lyhyemmän tähtäimen ennuste. Samalla kaavalla laskettuna 50% kunnallisveroaste saavutetaan jo vuonna 2261.

Ennusteessa ei ole huomioitu kuntauudistuksen mahdollisia vaikutuksia veroäyrin kehitykseen eikä Klaukkalan uimahallin rakentamiskustannuksia.

Jos ennusteesta pitää jotain positiivista sanoa, niin huomattakoon, että sen mukaan Nurmijärvi on itsenäinen kunta vielä vuonna 2661.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.