Kokousviikko

Hägg_kuva

Tiistaina 23.4. kokoontuu Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta. Listalla on kolme asuinkerrostalon rakennuslupahakemusta – pari Klaukkalaan ja yksi Kirkonkylälle. Merkittävin asia lienee Altian tehdasalueen kaavamuutos. Muutosalueen pinta-ala on peräti 85 hehtaaria ja tarkoitus on kehittää ja ajanmukaistaa nykyistä asemakaavaa vastaamaan nykyisiä olosuhteita ja tarpeita. Alueen nykyrakenne yhtenäisenä isona kiinteistömassana ei palvele kiinteistönomistajan tarpeita eikä alueen kehittämistä. Vahvistuessaan kaava luo mahdollisuuden kehittää tehdasaluetta pienempinä kokonaisuuksina. Se myös avaa tehtaan alueen yleiselle liikenteelle. Otaksun, että kaavamuutos antaa melkoisen sysäyksen Pohjois-Nurmijärven kehitykselle ja työpaikkojen lisääntymiselle. Varjopuolena alueen liikenne tulee lisääntymään melkoisesti tulevina vuosina – myös raskas liikenne. Liittymien ja kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja toteutus tulee olemaan tärkeää jatkossa.

Kunnanvaltuston kokouksen vuoro on keskiviikkona 24.4. Listalla on muutama asemakaavoitusasia ja yksi maa-alueen ostosopimus Rajamäen keskustassa Rajamäentien molemmin puolin S-marketin takana. Maakauppa antaa mahdollisuuden Rajamäen risteysalueen ja Kylänpään alueen todelliseen kehittämiseen. Taajaman keskeisin risteysaluehan on tällä hetkellä maatalousalueena. Ilmeisesti mikään maraton-kokous ei ole tällä kertaa tiedossa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.