Kesähitti 2013 – Palveluverkkosuunnitelma

05122009093

Valtuustoseminaarissa 15.4. saatiin esimakua Nurmijärven kunnan viranhaltijoiden laatimasta palveluverkkosuunnitelmasta, joka tuodaan kesäkuun kunnanvaltuustoon.

Palveluverkkosuunnitelmalla on tarkoitus määrittää missä taajamissa, milloin ja millaisissa tiloissa kunta tuottaa ja tarjoaa palveluita kuntalaisille. Kuumimpia puheen- ja päätöksenaiheita tulevat ilmeisesti kevään ja kesän aikana olemaan…

Rajamäen terveysaseman kohtalo. Vaihtoehtoina ovat:
– Nykyisten tilojen saneeraus ja laajennus 4 lääkärin tiimiä varten.
– Palvelupisteen perustaminen esim. uimahallin yhteyteen ja varsinaisen terveysaseman lakkauttaminen.
– Toimintojen siirto Kirkonkylään eli Rajamäen terveysaseman lakkauttaminen.

Rajamäen neuvolan kohtalo. Vahtoehtoina ovat:
– Saneeraus ja laajennus.
– Rajamäen neuvolan lakkauttaminen ja siirto Kirkonkylään.

Kunnan kouluverkon päivitys. Selvitys sisältää mm. tällaisia kohtia:
– Ryhmäkokona pidetään max. 25 oppilasta.
– Nykyisten koulujen täyttöaste on 30-101 %. Pienet koulut ovat vajaakäytöllä.
– Tavoitteena on muodostaa kouluista 1-sarjaisia eli oma luokka jokaiselle vuositasolle.
– Karhunkorven koulun sisätilat vaativat saneerausta.
– Kirkonkylässä on tarvetta sisäliikuntatilalle.
Ja tällaisia ehdotuksia on tulossa kouluverkon suhteen:
– Lukkarin koulu ja Kivenpuisto yhdistetään ja näille rakennetaan liikuntasali.
– Karhunkorven ja Nukarin koulut laajennetaan yksisarjaisiksi.
– Nummenpään (13 oppilasta) ja Suomiehen (19 oppilasta) koulut lakkautetaan.
– Isonniityn koulu muutetaan 2-sarjaiseksi
– Rajamäen lukion osalta keskusteluun tullee vaihtoehdot, joissa hallinto yhdisteään Kirkonkylän lukion kanssa tai lukiotoiminnan lopettaminen Rajamäellä.

Liikuntapaikkojen osalta esille nousee suurimpana aiheena täysimittaisen salibandysalin rakentaminen. Salia eräs/eräät valtuutetut ajavat voimallisesti Kirkonkylän liikuntapuiston yhteyteen ja toinen/toiset Arkadian lukion yhteyteen Klaukkalaan. Moni on sitä mieltä, että salia ei ainakaan kunnan varoin tulisi rakentaa.
Kuulimme seminaarissa teknisen johtajan lyhyen, mutta ansiokkaan esitelmän kunnan toimitilastrategiasta, jonka mukaan kunnan omistuksessa olevat kiinteistöt tulisi luokitella:
– strategisesti tärkeiksi ja siten kunnan omassa omistuksessa oleviin
– pidettäviin ja mahdollisesti kehitettäviin kohteisiin
– kiinteistöihin, joista kunta hankkiutuu eroon – myy
Juuri näinhän kiinteistöomistusta ammattimaisesti “salkutetaan” ja saavutetaan omistajan kannalta järkevä taloudellinen lopputulos. Pääoma-, hoito- ja käyttökustannukset saadaan optimoitua ja kunnalle epäkurantista kiinteistömassasta irtaudutaan. Viitaten edellä mainittuun salibandyhalliin – se ei mielestäni kuulu kunnan kannalta strategisiin kiinteistöhankkeisiin. Mikäli sellainen kuntaan tulee, niin kunnan ei mielestäni pidä siihen omistajana lähteä mukaan.

Virkamiehet ovat tehneet ansiokasta työtä, mutta pahoin pelkään, että kunnanvaltuusto ei kykene tänäkään vuonna tekemään suuria päätöksiä, joilla palveluverkkoa kovinkaan muutetaan. Toivottavasti virkamiehet eivät joudu täysin turhautumaan valtuuston nahkapäätösten ja kompromissien jälkeen. Pahimmillaan tuloksena on parin vuoden takainen kaupanteko, jossa kyläkoulujen puolustajat ostavat suojeluääniä salibandyihmisiltä ja tuloksena on kouluverkoston ennallaan pysyminen ja kaupan päälle jälleen uuden miljoonia maksavan liikuntapaikkahankkeen käynnistyminen.

Jos näin käy, niin minäkin turhaudun virkamiesten mukana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.