Valtuusto 6.3.2013

Hägg_kuva

Nurmijärven kunnanvaltuusto kokoontuu keskivikkona 6.3. käsittelemään asialistaa, jolta löytyy useampikin merkittävä – jokaista kuntalaista koskettava asia.

Suurinta mielenkiintoa herättänee kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta. Tilannehan on kohtuullisen tai kohtuuttoman omalaatuinen, kun toisaalta todetaan, että kuntauudistus on kokonaisuus, joka sisältää kuntarakennelain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen, valtionosuusjärjestelmän uudistuksen, kuntalain kokonaisuudistuksen ja kunnan tehtävien kartoituksen. Kunnilta edellytetään nyt lausuntoa kuntarakennelakiluonnokseen, vaikka joistakin muista kokonaisuuden osista on vallalla erinomainen epäselvyys. Jos kysymys kerran on kokonaisuudesta, niin kyllä myös muista osasista tulisi olla edes jonkinlaiset peruslinjaukset tiedossa.

Listalta löytyy myös Nurmijärven linja-autoliikenteen järjestämismalli, josta kunta antaa lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle.

Lisäksi listalla on mm. muutama tontin luovutus urakoitsijalle Klaukkalasta. Tonttien hinnat näyttävät asettuneen tarjousten perusteella hieman yli 400 €/k-m2 tasoon. Joskin kyseessä on tonttien vuokraus ja vuokrahinta perustuu tuohon hintatasoon.

Kunnan asukkaiden aloitteiden joukosta bongasin LC Rajamäki / Arto Hägg tekemän kuntalaisaloitteen skeittipuiston saamiseksi Rajamäelle.

Edellä mainituista ja muista asialistan kohdista järjestetään valtuutetuille perinteiseen tapaan kokousta edeltävänä maanantaina eli 4.3. kyselytunti, jossa kuulemme HSL:n, ELY:n ja Korsisaari-yhtiöiden edustajien kannat Nurmijärven linja-autoliikenteen järjestämisestä.  Lisäksi kuulemme johtavan viranhaltijan informaation SOTE-uudistuksesta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.