Klaukkalan osayleiskaava

klake osayleiskaava Klaukkalan osayleiskaavaluonnosta esiteltiin torstaina 17.1. Klaukkalan yläasteen auditoriossa kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen toimesta. Virkamiehistä asiaa esittelemeässä paikalla olivat mm. kehitysjohtaja Aarno Kononen ja yleiskaavapäällikkö Anita Pihala. Kuntalaisia paikalle oli tullut sangen runsaasti – hyvinkin yli puolet salista oli täytetty ja kaavakarttojen luona oli suorastaan tungosta. Meitä kunnanvaltuutettuja paikalla oli vain muutama. Kuultiin, että osayleiskaavalla haetaan Klaukkalan kehittämisen suuntaviivoja tuleville vuosikymmenille ja tämän osayleiskaavan antavan eväät 10.000 asukkaan kasvulle vuoteen 2040 mennessä. Klaukkalan asukasluku olisi tuolloin noin 26000 henkeä. Tällaiset kasvuluvut tarkoittavat, että yleiskaavan täytyy mahdollistaa myös tiivis kerrostalorakentaminen keskusta-alueelle. Tuollainen kasvuluku tarkoittaa noin 350 uutta asukasta vuosittain Klaukkalaan eli noin 100 uuden asunnon rakentamista vuosittain. Yleisöstä esitettiin salissa joitain kysymyksiä. Eniten kiinnosti liikenneasiat – erityisesti ohikulkutien ja Kirkkotien asiat puhuttivat tässäkin tilaisuudessa. Hieman kritiikkiä kuului edellä mainitusta kerrostalorakentamisesta – virkamiehet totesivat, että jo laki edellyttää, että osayleiskaavssa huomioidaan eri väestönosien tarpeet. Vaikka Nurmijärvellä on maaseutumainen ja luonnonläheinen imago, niin kaikki emme voi, emmekä halua asua omakotitaloissa. Monet väestöryhmät kuten nuoret, yksin eläjät ja etenkin vanhukset tarvitsevat muita kuin pientaloasuntoja. Omakotiasuminen on myös kallein asumisen muoto, johon kaikilla ei yksinkertaisesti ole varaa tai halua. Mikäli kuntaan halutaan kohtuuhintaisia asuntoja ja vuokra-asuntoja, niin se edellyttää kerrostalorakentamista – ensin osayleiskaavoissa – sitten asemakaavoissa. Osaamis- ja arviointisuunnitelman (OAS) puutteista eräs kuntalainen kritisoi useaan otteeseen. Lain mukaanhan OAS täytyy jokaisen kaavahankkeen alkuvaiheessa laatia. Saimme kuulla, että kiireessä se päivitys on jäänyt tekemättä – OAS on päivittety viimeksi huhtikuussa 2011. Myös minun mielestä liikenneratkaisut ja niiden kehittäminen on aivan ehdoton edellytys osayleiskaavan toteutumiselle, kaavoitukselle ja Klaukkalan kehitykselle. Huomioin, että kaavaluonnoksessa oli eräitä kaava-alueita merkitty erityisiksi “reservi-alueiksi”, joiden toteuttaminen sidotaan mm. Tornimäentien rakentamiseen ja ohikulkutien toteutumiseen. Samoin joitain alueita oli merkitty myöhempinä vuosikymmeninä toteutettaviksi – osayleiskaavassa pyritään myös tällä tavoin kaavamääräyksillä ohjaamaan kaavoituksen vaiheistusta. Kun miettii Klaukkalan pahenevia liikenneruuhkia ja tuota edellä kalkuloimaani asukasluvun kasvuvauhtia ja uusien asuntojen tarvetta, niin voi olla hyvinkin, että liikenneratkaisuja ei ehditä tekemään kasvutavoitteiden mukaisessa ja edellyttämässä aikataulussa. Valtiovallalta tarvitaan toimenpoiteitä Klaukklan liikennehankkeiden edistämiseksi, kun se itse edellyttää Nurmijärveltä toimia mm. vuokra-asuntojen rakentamiseksi ja asettaa tiukkoja määrällisiä tavoitteita vuosittaiselle vuokra-asuntorakentamiselle. Kuntaliitokset tai kuntien pilkkominen ei ratkaise Nurmijärven vuokra-asuntotuotannon vajetta. Sen ratkaisee riittävien liikenneväylien rakentaminen. Nyt on siis nähtävillä vasta luonnos, johon voi antaa kommentteja 8.2.2013 saakka. Tämän jälkeen odottelemme varsinaista kaavaehdotusta. Tavoitteena on saada se näytille vuosien 2013/2014 vaihteessa. Silloinkin on luonnollisesti mahdollisuus kommentoida luonnosta, mutta varmaankin tuloksekkainta on jättää huomautukseta ja kommentit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Moni tilaisuudessa jo lomaketta raapustivat. Lisätietoja saa kunnan web-sivuilta ja itse kaavamateriaali on nähtävissä myös Klaukkalan kirjastossa ja kunnantalon aulassa vastapäätä kaavoituksen palvelupistettä – kävin päivänä muutamana sitä ihan livenä ihmettelemässä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.