Uudenvuodenpuheesta

IMG_1943

Tasavallan presidentti piti perinteisen, laajasti kiitellyn uudenvuodenpuheen.

Laajasti kiitellyn – ja kansanedustaja Ozan Yanarin (vihr) kritisoiman. Yanar luonnehti presidentin puheen sisältävän ”todella väärän ajatusketjun”. Kyse oli puheen kohdasta, joka kuului tarkalleen näin:

Täällä oleville on annettava mahdollisuus osallisuuteen. Vastaavasti on oikeus edellyttää tahtoa sopeutua yhteiskuntaamme. Ja vastuun kantamista, myös omiaan ohjaamalla. Lakiemme ja arvojemme vastainen käytös lisää riskiä kokonaisten ihmisryhmien leimaamiselle ja luo syvää epäluuloa, jopa vihaa.

Presidentin puheessa käsiteltiin maahanmuuttoa ja todettiin eräiden turvaa hakeneiden luoneen itse Suomeen turvattomuutta. Presidentti Niinistö totesi, että lakiemme ja arvojemme vastainen käytös lisää riskiä kokonaisten ihmisryhmien leimaamiselle ja luo syvää epäluuloa, jopa vihaa. Hän oli siis huolissaan myös ihmisryhmien leimaantumiselle ja kannusti yhteisölliseen toimintaan. Omituista olisikin ollut, jos uudenvuodenpuhe ei asiaa olisi käsitellyt. Mielestäni käsitteli varsin hienosti.

Yanar itse kehitteli teorian, että presidentin puheen taustalla olisi hölmö ajatus, että maahanmuuttajat olisivat osa täysin erilaista yhteisöä, joka on ohjailtavissa kollektiivisesti. Tämä teoria oli syntynyt täysin kansanedustajan omassa ajatusmaailmassa. Puheessa ei viitata tavullakaan ”täysin erilaiseen kollektiivisesti ohjailtavaan yhteisöön”.

Tahallisen tai tahattoman väärinymmärtämisen seurauksena Yanarin ulostulo aiheutti massiivisen vastakritiikin, joka puolestaan johti Yanarin sekaviin ja yhä kauemmas alkuperäisestä puheesta harhautuviin selityksiin. Mm. tällaisia selityksiä hän tarjosi jälkikäteen:

  • Hän totesi haluavansa parantaa kieltä, jolla tavallisista ihmisistä puhutaan politiikassa. Maahanmuuttajayhteisö kuulostaa siltä, että ihmiset kokoontuisivat jatkuvasti kollektiivisesti jossain “omiensa kesken”.

 

  • Käsite “maahanmuuttajayhteisö” outo. Kuulostaa siltä, että ihmiset kokoontuisivat mystisissä yhteisöissään, jossa kuuntelevat siellä olevia korkeita auktoriteetteja.

 

  • Koko käsite “maahanmuuttajaryhmä” tai esimerkiksi näissä keskusteluissa paljon käytetty “maahanmuuttajayhteisö” ovat harhaanjohtavia.

 

  • Maahanmuuttajayhteisöstä ei pidä puhua yhtenäisenä blokkina.

Tosi asiassa kaikki edellä mainitut käsitteet ja käsitykset syntyivät täysin hänen omassa ajatuksen kävelyssä. Ajatuksen juoksusta en tässä yhteydessä puhuisi.

Mitäpä sitten Helsingin Sanomien haastattelemat maahanmuuttajayhteisöihin kytkeytyvät henkilöt ajattelivat Niinistön kommenteista? Niin, kaikille lienee selvää, että Suomessa on monenlaisten yhteisöjen joukossa myös maahanmuuttajayhteisöjä.

Irakissa syntynyt  CMI:ssä työskentelevä Hussein al-Taee totesi, että Niinistön kaipaamaa omien ohjaamista tehdään maahanmuuttoyhteisöissä jo paljon. Ohjaamista tapahtuu muun järjestötoiminnan lisäksi esimerkiksi moskeijoiden sisällä. al-Taee toivoi, että poliittiset päättäjät lisäisivät resursseja näille toimijoille ja lisäsi, että ”On kaikkien etu, että Suomi pysyy turvallisena ja vakaana.”

Mellunmäen imaami Abbas Bahmanpour sanoi olevansa Niinistön kanssa samaa mieltä. Hänen mukaansa moskeijoiden yhteydessä tehdään paljon maahanmuuttajien ohjaustyötä.

Kansalaisjärjestö Fenix Helsingin toiminnanjohtaja Ujuni Ahmed suhtautui Niinistön kommentteihin kriittisemmin, mutta sanoi hänkin ymmärtävänsä ajatuksen siitä, että maahanmuuttajayhteisö ottaa vastuuta jäsenistään. Hänen mielestään samasta kieli- ja kulttuuritaustasta tulevat henkilöt voivat puhua toisilleen suoremmin – etenkin auktoriteettiasemassa olevat.

Kaikki haastatellut siis totesivat, että valtakunnassa on maahanmuuttajayhteisöjä ja nämä jo tekevät Niinistön toivomaa omiensa ohjausta. Maahanmuuttajayhteisöä yhtenäisenä blokkina – saati kollektiivisesti ohjattavana ryhmänä – ei ole tuonut esille kukaan muu kuin Yanar itse.

Ja onhan Ozan Yanar itsekin taannoin vaalikampanjansa aikana todennut mm. että radikalisoituminen ei ole vain maahanmuuttajayhteisöjen asia. Ilta-Sanomille Yanar kertoi tämän ”omien ohjaus –gaten” yhteydessä huomanneensa nyt, että on ilmeisesti itsekin käyttänyt aiemmin epäselvää maahanmuuttajayhteisö-termiä. Kyseinen termi on hänen mukaansa aidosti hatara, koska on hyvin epämääräistä, mitä sillä tarkoitetaan. Ihmiset eivät Yanarin mukaan kuulu jatkuvasti kokoontuviin suuriin yhteisöihin, joille he olisivat tilivelvollisia tai heitä ohjattaisiin sitä kautta.

Kaiken kaikkiaan kuitenkin erinomainen performanssi istuvalta kansanedustajalta ja kansanedustajaehdokkaalta. Hän rakensi hurjan julkisuuden saaneen kriittisen ulostulon täysin omien tulkintojensa ja ajatusharhailujensa varaan. Saipa hän vielä toimittaja Lauri Nurmelta tempauksestaan ylistystä poikkeuksellisesta rohkeudestaan suomalaisen demokratian ylläpitäjänä.

Eipä tuollaiseen Nurmen mainitsemaan urotekoon totisesti paljon vaadita. Itsekin näen, että auktoriteetteja on hyvä välillä muistuttaa korvaamattomuudestaan. Toivon, että kun se tapahtuu, niin argumentit olisivat hieman relevantimpia.

Yhteenveto. Yanar vastaan Yanar: 0-0.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.