Jälkiviisastelua

Hägg_kuva

Uudet, tuoreet valtuutetut tuovat uusia ajatuksia ja tuulia kunnallispolitiikkaan.

Näin teki myös sujuvasti ja selkeästi Nurmijärven Uutisten Viikon vieras -palstalle 6.2.2013 kirjoittanut Vihreiden tuore kunnanvaltuutettu Hanna Kuusela. Kirjoituksessaan hän mm. arvosteli uuden kunnanvaltuuston päätöstä liittyen ekokylää koskevaan valtuustoaloitteeseen.

Kirjoituksessa jäi mainitsematta, että kunnanvaltuusto teki päätöksen täysin yksimielisesti. Valtuutettu Kuusela ei tehnyt asiassa minkäänlaista esitystä tai edes käyttänyt puheenvuoroa.

Kunnanvaltuutetuilla on Nurmijärvellä erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon. Varsinaista valtuuston kokousta edeltää kyselytunti, jossa on mahdollisuus esittää viranhaltijoille kysymyksiä esitysten perusteista. Tämä mahdollistaa esityksen puutteiden ja epäselvyyksien esille tuomisen koko valtuustolle ennalta ja keskustelun herättämisen asiassa hyvissä ajoin ennen asian varsinaista käsittelyä. Varsinaisessa valtuuston kokouksessa voi sitten tuoda julki oman kantansa – tehdä esimerkiksi vastaehdotuksen tai ehdottaa asia palautettavaksi uudelleen käsiteltäväksi. Ei ole mitenkään poikkeuksellisesta, että valtuusto palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi, mikäli pohjaesitys ei sitä tyydytä. Asiallisesti perusteltua ja hyvää vastaehdotusta kannatetaan yli puoluerajojen. Sellainen pitäisi tosin esittää valtuustosalissa asiaa käsiteltäessä – ei seuraavalla viikolla paikallislehdessä.

Uudet, tuoreet valtuutetut tuovat toivottavasti uusia ajatuksia ja tuulia myös kunnanvaltuustoon. Kuuselan kaltaisia sujuva sanaisia kirjoittajia olisi mielenkiintoista kuulla myös varsinaisella päätöksentekoareenalla – livenä valtuustosalissa.

Ekokylä-aloitetta koskeva päätös hyvine ja laajoine perusteluineen on nähtävissä kunnan web-sivuilla. Itse päätöksen kunnanvaltuusto – Kuusela, minä ja ne muut 49 valtuutettua – siis teki täysin yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

2 thoughts on “Jälkiviisastelua

 1. Kiitos palautteesta, Arto. Ehkä tässä on vähän vielä kyse aloittelevan valtuutetun oppiprosessista. Minulla oli sellainen käsitys, että asiaa olisi turha yrittää palauttaa käsittelyyn, koska se oli jo kertaalleen palautettu ja koska se oli ollut käsittelyssä jo peräti viisi vuotta. Ajattelin, että resursseja säästyy, jos samaa ei yritetä toistamiseen (tai kolmatta kertaa). Saattaa tietysti olla, että tein tässä arviointivirheen ja olisi kannattanut nostaa asia esille valtuustossa.

  Oman blogini pidemmässä tekstissä mainitsin myös sen, miksi en puuttunut asiaan valtuustossa, mutta Nurkkarin tila on niin pieni, että itsereflektio ei siihen tilaan mahtunut. Blogissa kirjoitin: ”Nyt tämä ajatus torpattiin kuntakehitystoimikunnan ja kunnanhallituksen esityksestä. Tässä välissä aloite oli jo palautettu kertaalleen käsiteltäväksi, joten ajattelin, että turha ehdottaa sitä toistamiseen. En siis tehnyt mitään, mutta jäin sadattelemaan ensikokemuksiani kunnallisesta politiikasta.” (http://hannakuusela.wordpress.com/2013/02/03/nurmijarvi-hiihtaa-perassa/)

  Ennemminkin ajattelen, että kyse on asenne-erosta siinä, kuinka tärkeitä esimerkkialueet ovat suomalaisyritysten vientipyrkimyksille. Se on minusta asia, joka voi muuttua julkisen keskustelun kautta ehkä paremmin kuin palauttamalla viisi vuotta sitten jätetty aloite toistamiseen käsittelyyn. Valtuustolle annettu esitys oli ihan hyvä ja asiallinen, jos ajatellaan, että esimerkkialueet eivät ole erityisen tärkeitä, vaan että tärkeintä on toteuttaa näitä periaatteita kaikessa toiminnassa. Itse en ajattele ihan samalla tavalla. Siksi kirjoitin.

  Hanna Kuusela

  1. Tack tack. Eihän tämän suhteen mitään virallista normistoa ole olemassa. Yleinen käytäntö on kuitenkin lienee se, että jos ei päätöksenteossa esitä mielipidettä, niin ikään kuin menettää puheoikeuden päätöstä kritisoida julkisesti. Näin ainakin itse yritän itseäni komentaa. Asian käsittelyn yhteydessä voi kantansa ilmaista myös ilman mitään varsinaista ehdotusta. Juuri aloiteasioissa moni näin tekeekin, mikäli arvioi ehdotuksen läpimenon epätodennäköisesti tai ei halua muusta syystä prosessia enää pitkittää.

   Täytyy lukaista blogistasi myös pitempi versio.

   Vaalien jälkeen jossain kirjoituksessani taisin ihan erikseen mainita, että Kuusela tuonee Nurmijärven kunnallispolitiikkaan aktiivista kirjoittamista ja toivottavasti myös hyvää keskustelua. Sille on aina tilausta.

   Jatketaan molemmat tätä ikuista oppimisprosessia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.