Kunnanvaltuustoa ja lautakuntaa

Wise Oy

Viikolla oli kunnanvaltuuston kokous, jonka suurinta mielenkiintoa aiheuttivat varhaiskasvatukseen liittyvät esitykset.

Ensiksi käsiteltiin ns. subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen 1.8.2016 voimaan tulevan lain mahdollistavalla tavalla. Äänin 31-18-1tyhjä-1poissa kunnanvaltuusto päätti, että 1.8.2016 alkaen Nurmijärvellä rajoitetaan päivähoito-oikeus 20 tuntiin viikossa niiltä lapsilta, joiden vanhemmista ainakin toinen ovat kotona. Äänesti tuon voittaneen pohjaesityksen esityksen puolesta.

Toinen asia koski uutta asetusta kasvattajien ja lasten suhdeluvun muuttamisesta yli 3-vuotiaiden ryhmissä. Äänin 18-31-1tyhjä-1poissa valtuusto päätti, että Nurmijärvellä ei oteta käyttöön uuden asetuksen mahdollistamia suurempia ryhmäkokoja niissä päiväkodissa, joissa tilat antaisivat tähän mahdollisuuden. Äänestin – ja olin siis häviäjien joukossa – pohjaesityksen puolesta.

En perustele äänestyskäyttäytymistäni erikseen. Perustelut on luettavissa kunnanvaltuuston asialistalta kummankin asiakohdan päätösperusteluista. Keskustan Virpi Korhonen käytti molemmissa asiakohdissa hyvät ja asiantuntevat puheenvuorot.

Mielestäni on valitettavaa, että päättäjillä on hyvin harvoin kykyä tarttua ja päättää niistä uudistusehdotuksista, joihin valtiovalta viimeinkin antaa mahdollisuuden ja joita kunnan viranhaltijat ansiokkaasti valmistelevat. Se on selvää, että jokainen leikkaus- ja säästöpäätös on ikävä ja vaikuttaa joihinkin kuntalaisiin negatiivisesti. Tahtoo vain olla, että noista negatiiviisista vaikutuksista pyöritellään sellaiset maailmanlopun uhkakuvat, että ne eivät ole missään suhteessa tehtyihin ehdotuksiin. Näin nytkin yli 3-vuotiaiden ryhmäkokojen kasvattamisen osalta.

Kuntien luottamushenkilöt vaativat kovaan ääneen valtiovaltaa pienentämään kuntien velvoitteita vastineeksi siitä, että valtionosuus kuntarahoituksessa pienenee. Todellinen ongelma syntyy siitä, että kuntapäättäjät eivät itse pysty tekemään niitä säästöpäätöksiä, joihin annetaan mahdollisuus, vaan jatketaan palvelujen ylläpitämistä yli lakisääteisten vaatimusten. Kun noin toimii, niin on turha valittaa kunnan vastuista ja velvoitteista – ja siitä, että viranhaltijat eivät toimisi säästötavoitteiden mukaisesti.

——————

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta kokoontuu tulevana tiistaina 1.3.2016. Sitä voinee sanoa kevätkauden ensimmäiseksi kokoukseksi. Käsittelemme vuoden 2015 toimintakertomuksen ja vuoden 2016 kaavoituskatsauksen. Rakennuslupia listalla on vain yksi eli palvelutalon Klaukkalaan. Pieniä asemakaavamuutoksia on useampia.

Mahlamäen asemakaavamuutoksestahan valitettiin aikoinaan hallinto-oikeuteen, joka kumosi valituksen. Nyt on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja lautakunta antaa lausunnon tähän asiaan liittyen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.